• Forskning som ger resultat i vården

    I veckan har jag gjort ett spännande studiebesök på Jakobsbergs sjukhus för att lära mig mer om det projekt som pågår inom primärvården med att screena patienter för ty 2 diabetes. Projektet ingår i 4 D. 4 D står för fyra diagnoser och är ett unikt forskningssamarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

    Det hela började 2012 mot bakgrund av att Astra Zeneca lade ner sin forskningsenhet i Södertälje. Ett gäng kloka politiker (bla min företrädare Stig Nyman ville hitta ett bra sätt att ta tillvara den forskningskompetens som fanns i länet och förhindra att kunskaperna försvann med nedläggningen i Södertälje). Resultatet blev 4D. Landstinget har satsat 30 miljoner på att tillsammans med Karolinska Institutet underlätta forskning av de fyra vanligaste folksjukdomarna: reumatism, bröstcancer, typ 2 diabetes och hjärtsvikt. Karolinska Institutet satsar 10 miljoner kronor vid sidan av de 30 miljoner kronor som Alliansen i landstinget skjuter till. Samverkansprojektet 4D syftar till att hitta snabbare sätt att omsätta resultat av forskning till nya och förbättrade behandlingar för patienten, att förbättrad diagnostik och behandling och stärka patientens insyn och delaktighet i vården.

    Sedan Alliansen tog över i landstinget 2006 har forskning varit ett prioriterat område. I varje budget som presenterats sedan dess har forskning och utveckling haft en cental roll. Stockholms läns landsting satsar redan ungefär tre miljarder kronor per år på forskning, utveckling och utbildning. Cirka hälften går till forskning och utbildning vid Karolinska Universitetssjukhuset.

    Vidare är syftet med 4D att biobanking ska bli praxis i all sjukvård och hitta praktiska informatiklösningar. Screening och prevention för Diabetes typ 2 pågår alltså på Jakobsbergs vårdcentral, som är en Akademisk vårdcentral i dagsläget har vi 8 stycket i vår län. Här har man utvecklat en särskild modell för screening av prediabetes och diabetes inklusive provtagning i till biobank. Många patienter som lider av typ 2 diabetes har kunnat upptäckas och får nu rätt behandling, det är fantastiskt.

    Även i Flemmingsberg pågår ett pilotprojekt med stärkt primärvårdsprocess för att hitta och diagnosticera diabetes. Personalen berättade också om arbetet arbete med att fram ett verktyg som tex kan hämta data från ett screeningtest i Vårdguiden och koppla detta till Mina Vårdkontakter samt hälsokonto.