• Konsten att spara på konsulter

  Igår och idag debatterar och röstar landstingsfullmäktige om budget för Stockholms läns landsting 2017. Det är intensiva men roliga dagar, jag tycker om debatt och det är bra att olika argument prövas mot varandra. Är givetvis stolt och glad över alliansens budgetförslag. Det är den elfte budgeten i rad som är i balans och med det är vi historiska. Vi håller skatten oförändrad men tack vara sunda prioriteringa så får sjukvården 3,2 miljarder kronor och kollektivtrafiken 568 miljoner kronor mer än i föregående års budget. Vi har bidragit till en stark ekonomi som utgör bottenplattan för viktiga investeringar och utvecklingssatsningar inom vården, kollektivtrafiken och landstingets övriga verksamhetsområden.

  Idag har Stockholms län över två miljoner invånare. Fram till år 2030 väntas länet ha ytterligare 440 000 nya invånare. Den snabba tillväxten är en positiv utveckling som öppnar upp för många spännande möjligheter. Men det innebär också massor av utmaningar för att möta den växande befolkningens behov av stöd och service i form av vård och kollektivtrafik. Det har länge talats om ”framtidens hälso- och sjukvård” men vi måste inse att vi är mitt inne i framtiden”. Det stora skiftet i och med att akutsjukvård flyttar ut i närsjukvård och öppenvård händer här och nu. Invigningen av nya Akuten vi St Görans sjukhus i april var ett led i detta och vårt beslut i HSN och den nya strukturen för näraktuerna ett annat konkret exempel. Det finns många, många fler.

  Som kristdemokrat och allianspolitiker står jag för människors valfrihet. En stat utan pekpinnar, en politik som stödjer inte fäller krokben för människor och som förenar trygghet och frihet. Att vårdvalen kommit för att stanna står helt klart. Stockholms länsbor uppskattar möjligheten att välja vårdgivare det vet vi bla genom patientenkäter och det är en bra upphandlingsform som ger möjlighet till transparens och kostnadskontroll. Inom höft och knä försvann vårdköerna nästan över en natt till gagn för patienterna. Genom vårdval hud är det flera och fler som kontrollerar prickar och hudfläckar. Ett liv som räddas som annars släckts i hudcancer är ovärderligt.

  Oppositionen har alla lite olika varianter i sina budgetförslag där de vill ”spara in på dyra konsulter”. Det låter bra men vid en närmar granskning håller det inte. Jag har två barn, precis som de flesta andra tycker de om att lyssna och se på sagor. Ibland när intrycken blir starka behöver jag förklara att det inte är på riktigt – det är i sagornas värld. När jag läser oppositionspartiernas budgetförslag från jag tyvärr samma känsla inför vissa delar.

  Det ska sparas 280 miljoner på konsulter inom verksamheterna skriver miljöpartiet. Socialdemokraterna skriver att den centrala sjukvårdsadministrationen i Stockholms läns landsting har fördubblats de senaste åtta åren. Om vi gör en snabb återblick – år 2008 var landstingets totala budget 49 miljarder kr. Idag är den på över 90 miljarder(!) Det är inte så märkligt att en så stor verksamhet kräver en viss administration och tjänstemän som stödjer arbetet. Detta är ett klassiskt knep för att kunna presentera en oppositionsbudget, man hittar på en helt orealistisk besparing som ska kunna finansiera allsköns godsaker. Om vi börjar med trafiknämnden så genomfördes en besparing på konsulter redan 2015. Den totala kostnaden för konsulter uppgick 2014 till något mindre än 200 Mkr, varav det beslutades i trafiknämnden om en ambition att spara in 20 miljoner. Visst kan det finnas i utrymme att gå ytterligare lite längre, men för att nå 280 miljoner är det långt ifrån tillräckligt.

  När det gäller hälso- och sjukvården så är beskedet det samma. Den besparing bland konsulterna som föreslås är större än de totala konsultkostnaderna. Den totala konsultkostnaden inom HSN 2016 är 157 Mkr. Det mesta gäller IT-konsulter (125 Mkr) och  där handlar det om 1177 Vårdguiden, 4D-projektet, e-recept, e-frikort mm. Vad av detta vill MP och S slopa? Samtidigt läser jag i Socialdemokraternas budget att de vill utöka 1177 Vårdguidens uppdrag så att telefonoperatörerna ska få nya och fler arbetsuppgifter. Hur går detta ihop sig? Det gör det inte, återigen sagornas värld.

  Bland övriga konsultkostnader på cirka 30 miljoner syns tolksatsningar, utveckling av cancerplanen utveckling av värdebaserad vård och patientenkäter. Allt detta och mer därtill vill MP och S slopa för att kunna spara cirka 300 miljoner. Slutligen ser vi ganska drastiska nedskärningar på landstingsbidrag till LSF. Detta innebär utan tvekan en minskad satsning på forskning eftersom det totalt sett inte finns så mycket pengar att spara på konsulter där. Detta skall läggas till att MP och S redan drar ner på landstingsbidraget till Landstingsstyrelsen. Beskedet från förvaltningen är glasklart. Detta går inte att genomföra utan en avsevärd sänkning i vår ambition inom forskningen.

  Självklart är det alltid en avvägning mellan att ta in kompetens in house och att köpa konsulttjänster. Skattepengar ska användas för att göra maximal nytta för medborgarna. Onödig administration vill ingen ha. Vi är absolut beredda att lyssna och diskutera för att hitta rätt balans på väg framåt. Vi har också redan lagt effektiviseringskrav på förvaltningen. Det samtalet måste då föras på sakliga grunder och tyvärr är dessa utspel från MP och S helt verklighetsfrånvända.

  Vänsterpartiet ska ta bort all reklam i tunnelbanan. Partiet drar därmed undan 300 miljoner från trafikens budget per år på ett enda bräde men detta vansinniga förslag. Skatten ska höjas med 25 öre – i ett landsting som redan har Sveriges högsta skatter! Ett jämställt arbetsliv och lika lön mellan kön för lika arbete är en självklarhet men krav på omfattande lönekartläggningar som V föreslår kommer bara att öka på administrationen.

  Men alliansens budget får länet en tryggar vård, bättre kollektivtrafik och ett blomstrande kulturliv!