• Ge oss inga blommor

  Idag är det internationella kvinnodagen och kvinnor och män har inte samma rättigheter idag trots att det är 2017 och inte 1800-talet! 200 miljoner fickor könsstympas, andelen kvinnor i världens parlament är bara 23% och löneskillnaderna är fortfarande stora mellan män och kvinnor trots samma utbildning och position. SCB kartlägger varje år män och kvinnors villkor i samhället. Den senaste visar att löneskillnaderna kvarstår om en kvinna och en man som jobbar på samma arbetsplats har likvärdig utbildning och erfarenhet. I snitt får kvinnan 6 procent mindre i lön för samma arbete och utbildning! Det är inte klokt.

  På många områden råder ojämställdhet – ekonomiskt, gällande sexuella rättigheter, arbetsliv osv. Det finns mycket arbete att göra också då det gäller vården. Glädjande nog händer det mycket just nu inom kvinnosjukvården i Stockholms läns landsting. Några av satsningar vi i Alliansen gör är följande:

  • Den smärtsamma sjukdomen endometrios drabbar bara tjejer och kvinnor. Nu satsar vi på att de ska få bättre diagnos och behandling.
  • Vi stärker evidensläget för att kunna behandla kvinnor med lipödem.
  • Tack vare pengar via SKL kan vi lägga 100 miljoner på förlossningsvården!
  • Vi utbildar barnmorskor i hur förlossningsskador ska kunna undvikas.

  Så killar – ge oss inga blommor idag. Se till att jobba för verklig jämställdhet istället. Det vi kräver är inte orimligt, det handlar om mänskliga rättigheter. Vi vill kunna jogga i skogen utan att vara rädda, dansa på natten om vi får lust och kunna leva på vår pension. Alla ni som är pappor – uppfostra era söner att respektera alla tjejer, behandla dem lika och markera mot kränkande behandling!