• Frukost hos SRF Synskadade Stockholm Gotland

  Började min måndagsmorgon med frukost hos SRF på Gotlandsgatan på Södermalm. SRF bjuder in samtliga partier i landstinget för att diskutera sina hjärtefrågor inför valet i september. Över te, juice och smörgåsar diskuterade jag och Maria Fälth plattformsdörrar i tunnelbanan, Syncentralen, hur landstinget ska kunna ge ett mer sammanhängande stöd till personer i länet som drabbas av en synnedsättning och mycket annat.

  SRF har helt rätt i att en god rehabilitering ger ökad självständighet och bättre chanser att vara aktiv och delta i samhället. Livskvalitén ökar för den enskilde som mår bättre och behöver mindre av andra stöd insatser. Den som har synnedsättning kan ha insatser både från kommunen och landstinget. Samverkan däremellan lämnar mycket övrigt att önska och här måste vi bli bättre på att arbeta över kommun- och landstingsgränserna.

  Vi pratade också mycket om färdtjänsten. SRF efterlyser En modell för tilldelning av resor som är rättvis, enkel och obyråkratisk.
  Ungefär 70 000 personer har färdtjänsttillstånd i Stockholms län. Idag finns ett tak för hur många resor som kan göras i fritiden per år, det är få resenärer som bedöms komma över nivån 198 fritidsresor i sitt årliga resande. Men vi har nu budget för 2018 slagit fast att resorna minst ska öka med 216 resor till 2019.  Det är en tydlig viljeinriktning från vår sida.

  Inför den nya upphandlingen som ska göras av färdtjänsten 2019 kommer vi att tillämpa nya upphandlingsprinciper för att främja en pålitlig och hållbar färdtjänst. Mindre aktörer med bra lokalkännedom ska kunna vara med och ge anbud. Idag är det ett fåtal aktörer med stor personalomsättning som dominerar.
  Nuvarande upphandling och avtal har lett till att enbart en koncern kör alla färdtjänstresor i Stockholm och kvaliteten har sjunkit. Detta drabbar resenärerna på olika sätt. Vi vill därför hitta bättre och mer hållbara principer för framtida upphandlingar. Vid budgetfullmäktige tog vi i enlighet med svensk lagstiftning beslut om att sociala krav måste gälla vid upphandlingar. Det handlar givetvis även om kommande upphandling för färdtjänsten. Sociala krav handlar om rätt till reglerad arbetstid, semester och rimlig lön.

  Efteråt blev vi intervjuade av tidningen Vår Synpunkt som riktar sig till alla medlemmar. Det var ett trevligt möte och jag uppskattar mycket kontakten med patient och brukarorganisationen för att vi ska kunna skapa en så bra vård och rehabilitering som möjligt i länet.