• Här är satsningarna vi gjort på kvinnors sjukvård

  I dag är det internationella kvinnodagen. Kvinnosjukvården är och ska vara ett prioriterat område. Under året som gått har Krisdemokraterna varit med och drivit igenom många viktiga satsningar.

  Stockholms län i har slagit rekord i antal förlossningar fem år i rad. För att fler ska få en trygg förlossning och att arbetssituationen ska förbättras har ersättningen till förlossningsklinikerna höjts. Det här innebär nästan 4 000 kronor mer per förlossning och att ersättningen höjs med totalt 10 procent. Ersättningshöjningen är en del i Alliansens pågående arbete med att stärka vården i samband med eftervård, förlossning och graviditet.

  Det pågår många viktiga projekt och initiativ i Stockholmssjukvården, som jag vill lyfta fram med anledning av internationella kvinnodagen:

  • Södertälje har fått kulturtolksdoulor som ska överbrygga kulturella och språkliga skillnader mellan förlossningsvården och den födande. En doula är en kvinna som ger en födande kvinna och eventuell partner stöd under en förlossning.
  • Stockholm har en specialistmottagning på Södersjukhuset som hjälper kvinnor som utsatts för könsstympning. För att fler ska kunna få hjälp har mottagningen fått mer resurser.
  • Arbetet med att utveckla och förbättra vården för kvinnor med den mycket smärtsamma sjukdomen endometrios fortsätter. En enkät har skickats ut till flickor födda 2000. Vårdpersonal ska utbildas för att bli bättre på att upptäcka sjukdomen.
  • Introduktionen för nyexaminerade barnmorskor har förlängts och nya barnmorskor har fått en mentor.
  • Kvinnor som av olika skäl inte kan eller vill göra ett cellprov hos en barnmorska, kommer att få möjlighet att göra det hemma med ett prov-kit som skickas med post.
  • För att förebygga förlossningsskador finns en utbildning som vänder sig till personalen på alla förlossningskliniker i Stockholm.
  • Stockholms läns landsting har tagit fram en fokusrapport för sjukdomen lipödem. Det är en sjukdom som framför allt drabbar kvinnor och som orsakas av en kronisk störning i fettvävnanden.
  • Vi har beslutat om en långsiktig plan för förlossningsvården som sträcker sig fram till 2024.
  • Vi satsar på att förstärka den specialistmödravård som finns utanför akutsjukhusen. På det här sättet kan förlossningsklinikerna avlastas.
  • Full lön för sjuksköterskor som 2017-2018 genomgår specialistutbildning för att jobba med för tidigt födda barn har införts.