• Nytt kök för föräldrar på NKS

  I går rapporterade SVT Stockholm att NKS saknar ett kök för föräldrar att kunna göra egen mat då deras barn behandlas för till exempel cancer. Maten är en jätteviktig del i tillfrisknandet och den mat som serveras till patienterna ska vara anpassade för de olika sjukdomsbilderna för att hjälpa till i tillfrisknandet. Vi har höga krav på leverantörerna. 

  Barncancerfonden Stockholm Gotland har erbjudit sig att stödja med pengar. Jag menar att donationer till vården inte är någonting dåligt men ideella ska inte behöva ta över offentliga åtaganden. Pengar är heller inte problemet här.

  Det har funnits och finns problem med barnanpassningen på Nya karolinska. Sjukhuset har byggts generiskt och allokeringen av verksamheterna skedde sent vilket innebar att sjukhuset inte fullt ut kunnat anpassa lokalerna för alla de verksamheter som ska flytta in. Men nu genomförs flera verksamhetsspecifika anpassningar. Bibliotek, uteplats för lek, konst och leksaker i väntrum finns nu på plats.

  Det finns fyra barnavdelningar på sjukhuset. På varje avdelning finns ett så kallat mjölkkök där föräldrar kan hantera och förvara mjölk.

  I dag får alla barn som vårdas på NKS fria måltider. Den aktör som är upphandlad är Sodexo och maten lagas i Märsta. Detta är en tillfällig lösning under interimsperioden och från och med december 2018 i år kommer maten att tillagas av Coor i det nya tillagningsköket på sjukhuset. I slutet av året kommer det alltså att finnas ett helt nytt kök i sjukhuset, som ska servera näringsrik och god mat till alla patienter.

  Det som händer nu är att en ändringsförfrågan är utställd. I den kommer man att titta på alla aspekter för att kunna bygga om köken till tillagningskök för föräldrar. Ändringsförfrågan skickades in den 16 mars. Det är viktigt att föräldraköket uppfyller lagstiftning och de krav som ställs på hygien, brandskydd och livsmedelshantering.

  Ambitionen är givetvis att ett föräldrakök ska kunna komma på plats så snart som möjligt. Jag tycker det är helt rimligt att även föräldrar kan ordna med mat då deras sjuka barn vårdas på NKS.