• Ökad kunskap om sjukdomen ME/CFS

  Idag arrangerade Riksförbundet för ME sjuka en konferens i syfte att öka kunskapen om sjukdomen och samla experter på området. Riksförbundet för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som organiserar patienter med ME/CFS sedan 1993 och har medlemmar över hela landet. ME/CFS är klassad som en neurologisk sjukdom och biomedicinsk forskning har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Sjukdomen är kronisk, men pågående forskning ger hopp om bättre och effektivare behandlingar i framtiden. I Stockholm behandlas ME patienter inom vårdval och vi har två godkända kliniker –  Stora Sköndal och Bragee Rehab.

  Jag fick det stora förtroendet att inleda konferensen, här är mitt anförande:

  Tack för inbjudan och möjligheten att inleda konferensen! Vården för personer med ME är en fråga som engagerar mig djupt. Jag kommer att fortsätta att engagera mig i ME-vården framöver som landstingsråd i Stockholms läns landsting. Den 9 september hölls som bekant val till kommun, landsting och riksdag. Ännu är vi inte klara med förhandlingar här i huset och vet i dagsläget inte vilka frågor som jag kommer arbeta med, men mitt engagemang för en bättre ME vård kommer inte upphöra.

  Steg för steg – aktuell forskning och möjlig behandling är temat för årets konferens. Och forskningen går ju hela tiden framåt – ett steg för steg. Förhoppningsvis kommer vi få ett svar inom en inte allt för avlägsen framtid vad som orsakar ME.

  Samtidigt som forskningen går framåt måste vården förbättras för personer med ME. Många av er som sitter här eller lyssnar på detta via video har egen erfarenhet av sjukdomen. Antingen personligen eller genom någon nära anhörig.

  Här i Stockholms län tas patienter med ME om hand inom tilläggsavtalet ME/CFS till vårdval rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom. Det mycket glädjande att vi har två mottagningar som tar emot personer med ME, Stora Sköndal och Bragee Rehab.

  Samtidigt har våra mottagningar ett väldigt stort tryck. Jag hoppas därför att fler landsting och regioner kommer att följa efter och stimulerar att specialistmottagningar öppnar på orter i Sverige.
  Det är så många som hör av sig och är tacksamma över hur vi organiserat vården för ME sjuka i Stockholm. Senast i förra veckan hade jag kontakt med en kvinna som kämpar för sin sjuka dotter i ett annat landsting. Detta påminner om att vi inte har en jämlik vård i Sverige idag. KD gjorde det till en valfråga med en statlig styrning av vården och därmed resurserna för ökad jämlikhet. Jag konstaterar att denna fråga fortsatt är högst aktuell.

  Här i Stockholms läns landsting kommer vi nu att avsätta mer resurser för ME-vården genom att satsa 2,5 miljoner kronor mer om året för att fler personer ska få så bra behandling som möjligt. Det är ett stort framsteg.
  Utav programmet att döma ser det ut att bli en väldigt intressant konferens idag. Tyvärr kommer jag inte själv att kunna vara med och lyssna hela dagen då vi just nu håller på med intensiva politiska förhandlingar och budgeten för nästa år. Men medarbetare till mig kommer att vara med och lyssna under dagen.

  Jag kommer att fortsatt engagera mig i ME-vården och forskningen om ME. Tack än en gång för att jag fick komma och inleda konferensen och jag önskar att ni får en intressant eftermiddag.