• Ny budget med mer pengar till vård och kollektivtrafik!

  Idag lanserades den första budgeten i vår nya blågröna majoritet i landstinget. Vi valde att presentera den på Tranebergs vårdcentral i Bromma, och det är ingen slump. Primärvården är högt prioriterad för oss och får en rejäl förstärkning på 360 miljoner kronor. Våra utgångspunkter är att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt, att vi ska ha ordning och reda i ekonomin, kortare vårdköer och mer kollektivtrafik. I budgeten gör vi effektiviseringar som frigör resurser till kärnverksamheterna.

  Från och med den 1 januari 2019 blir vi Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för regional utveckling och tillkommande statliga medel samt länsplanen. Målet är att vår region ska bli ett föredöme i effektiv styrning, ledning och uppföljning i offentlig sektor.

  Budgeten omsluter 104 miljarder och vi gör stora investeringar i kraftigt utbyggd kollektivtrafik och sjukvård. Hälso- och sjukvården tillförs i budgeten 64,2 miljarder kronor i för 2019, vilket är 2,3 miljarder (+3,8 procent) mer än i budgeten för 2018. I budgeten har vi fått gehör för våra hjärtefrågor och budgeten har en tydlig kristdemokratiskt prägel.

  • Satsning på barn och unga: vi lägger 10 miljoner till familjecentraler. Idag finns 17 stycket i länet och de behöver bli fler. Med dessa medel kan vi stimulera fler familjecentraler och stärka befintliga. På familjecentraler samverkar olika professioner – öppen förskola, BVC, BMM och socialtjänst.
  • Satsning på de äldre: sammanhållen seniorvård – äldre har idag väldigt många vårdkontakter och det kan skapa oro och otrygghet. Nu samordnar vi reigonen, kommunen och vårdgivarna och erbjuder sammanhållen vårdmodell utan skarvar. Allt sker med patienten i centrum.
  • Satsning på kvinnor: amning, benskörhet, könsstympning. Amningsvården ska bli bättre – fokus på utbildning och kompetenshöjning hos personalen. Vi kommer inrätta ett endokrint centrum – framförallt fokus på osteoporos, benskörhet som i stor utsträckning drabbar framförallt kvinnor. AMEL mottagningen på Södersjukhuset får fortsatt finansiering för sitt viktiga arbete att möta kvinnor som utsatts för könsstympning.