• God jul! Nu har vi en ny budget för 2019

  I förra veckan debatterades budget för 2019. Vi fem partier den blågröna koalitionen har presenterat vårt budgetförslag liksom oppositionen. Majoritetens budget blev antagen och nu kan vi börjar arbeta för att realisera allt det vi föreslår i budgeten. Det är en stark budget som underlättar vardagen för alla stockholmsläns bor. Sammantaget lägger vi 2,9 miljarder kronor mer på sjukvården och kollektivtrafiken i jämförelse med 2018. Vid sidan av detta genomförs investeringar på 15,7 miljarder kronor under 2019 och närmare 125 miljarder de kommande tio åren.

  Det är nu knappt två veckor kvar av året. Och då 2018 är slut kommer Region Stockholm att ha visat positivt ekonomiskt resultat i sammanlagt 12 år. Det gör oss unika i Sverige och det är något vi kan vara stolta över. Men detta kommer inte av sig själv. I grunden handlar det om ordning och reda i ekonomin som ger stabilitet och möjlighet att finansiera de stora investeringar som behövs i vår växande region. Vi fem partier är redo att ta ett regionalt ledarskap för att driva Stockholmsregionens intressen i Sverige och bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Det har saknats hittills men vi kommer axla detta ansvar.

  Varje år får Stockholmsregionen ca 40 000 nya invånare och år 2050 kommer vi att ha passerat tre miljoner människor. Detta ställer höga krav på både utbyggd sjukvård och kollektivtrafik.

  Basen i sjukvården är primärvården. Under de kommande fyra åren satsar vi 1,4 miljarder på primärvården som innebär att vårdcentralernas ansvar ökar. Svensk sjukvård behöver bli mindre ”sjukhustung” för att ge alla patienter rätt vård, i rätt tid, på rätt nivå.

  Att säkerställa sjukvårdens behov av tillräckligt många anställda, särskilt i sjukvårdens landstingsdrivna dygnet-runt-verksamheter är Region Stockholm största utmaning. För hög omsättning av sjuksköterskor, brist på nödvändig kompetens och rekryteringssvårigheter har lett till en hårt belastad och pressad arbetsmiljö för många medarbetare.

  Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi kommer ta fram en primärvårdstrategi med tydliga mål för primärvården och det ska ske i samråd med vårdens aktörer och ta tillvara patientperspektivet. Vi vill att Region Stockholm ska vara en föregångare i den offentligt drivna vården i Sverige när det gäller att behålla, rekrytera och utveckla vårdens professioner. Ett problem i den offentligt drivna vården i Sverige är att den är alldeles för toppstyrd. Det ska vi ändra på. Fler beslut ska fattas ute i verksamheterna såsom schemaläggning och bemanning.

  Jag ser fram emot ett spännande 2019, men innan dess vill jag önska er alla läsare en god jul och gott nytt år!