• Vaccin är livsviktigt

    I förra veckan släppte WHO, Världshälsoorganisationen sin rapport om hur mässling sprids i Europa. 2018 insjuknade drygt 82 000 personer i Europa i mässlingen och 72 personer dog. 2017 drabbades Stockholm av ett mässlingsutbrott där flera – främst barn som varit ovaccinerade insjuknade. Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Viruset kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer som till exempel lung- och hjärninflammation. Sjukdomen är en av de största dödsorsakerna för små barn i låginkomstländer. I höginkomstländer är dödligheten till följd av mässling 1 per 1 000–5 000 insjuknade.

    Det senaste dödsfallet i mässling i Sverige var 2013 då en immunsupprimerad vuxen person avled till följd av encefalit orsakad av mässlingvirus. En annan komplikation, som är mycket sällsynt, är en degenererande hjärninflammation kallad subakut skleroserande panencefalit (SSPE) som ofrånkomligen leder till döden. Så sent som i veckan insjuknade en person på en finlandsfärja i mässling.

    WHO listar nu vaccinationsmotstånd som ett av de största hoten mot global hälsa, detta har organisationen aldrig gjort tidigare. Tyvärr ser vi ett vaccinmotstånd i vår region i vissa delar. Det är mycket bekymmersamt. Fördomar, okunskap och desinformation får lätt fäste och riskerar att spridas.

    I fredags medverkande jag i SVT med förslag på åtgärder. I vissa länder är vaccinationer obligatoriska och jag menar att det finns goda skäl att se över hur vi kan nå de grupper som idag väljer att inte vaccinera sig och sina barn mot mässling. Australien har tex varit ett föregångsland som kraftigt ökad graden av vaccinerade genom att de förskolor som tar in barn som inte vaccinerats får vite. Föräldrar måste alltså visa upp sitt vaccinationskort innan barnet antas för att undvika vite. Det åligger förskolan att barn som antas är vaccinerade. Att medvetet smitta en annan person med en farlig sjukdom, ex HIV, räknas idag som vållande av kroppsskada och kan ge fängelse i upp till sex månader. I de fall där en vuxen medvetet underlåtit att vaccinera ett barn och denne insjuknar bör den vuxne kunna åtalas för vållande av kroppsskada. Då någon medvetet utsätter andra för risker tycker jag att det är rimligt att samhället svarar på detta. Vi kommer även i Region Stockholm att se över hur vi regionalt redan nu inom rådande reglemente öka vaccinationsgraden inom de grupper som varit svåra att nå. Se hela inslaget här: