• Hjälp mig att sprida min film!

    Facebook har regler som gör det väldigt svårt att göra reklam när man pratar om jakt. I EU-valet går jag vill val på att byråkrater och experter inte ska lägga sig i svensk jakt. I min film som jag försöker sprida är jag ute i skogen och går med hund och gevär, men Facebook har valt att inte godkänna filmen för reklam då det förekommer ett vapen i den.
    Därför ber jag dig att hjälpa mig.
    Tycker också du att det är viktigt med demokrati och yttranderätt och att att jakten ska beslutas lokalt, här i Sverige; hjälp mig då att dela min film.
    Stort tack!