• Ökad överstatlighet och byråkrati

    –  dags att EU blir lite mer lagom

    När politiken tas långt bort från människors vardag, som är fallet med EU, behöver besluten vara välgrundade och fattas i god ordning. Tyvärr sker inte så när det gäller viltförvaltningen.

    EU ska göra det EU gör bäst. Tyvärr ser vi mer och mer att överstatlighet och byråkrati sätter krokben i själva grundtanken med EU. För oss Kristdemokrater är det angeläget att EU ska syssla med att motverka gränsöverskridande terrorism, klimathot, arbeta för ökad handel och att slå ner på organiserad brottslighet. Men lokala frågor, så som hur vi bedriver vår jakt, ska EU inte lägga sig i. Det börjar bli dags att EU blir lite mindre. Lite mer lagom.