• Region Stockholm vill se mer idéburen vård i utbudet

    Samhället är större än staten. Inom välfärdstjänster talas det ofta om två utförare – offentligt och privat. Men då glömmer vi en viktig sektor – den ideella.

    Det finns en outvecklad potential i idéburen sektor. Idéburen välfärden står tyvärr och stampar runt 3 procent i Sverige idag. Samtidigt har de privata företagen vuxit från ca 9 procent runt millenieskiftet til ungefär en femtedel idag. Många regelverk har ändrats för att bidra till mångfald och valfrihet. I praktiken har främst ...