• Här är satsningarna vi gjort på kvinnors sjukvård

    I dag är det internationella kvinnodagen. Kvinnosjukvården är och ska vara ett prioriterat område. Under året som gått har Krisdemokraterna varit med och drivit igenom många viktiga satsningar. (mer…)

  • Vi satsar på lokal kömiljard!

    Efter att regeringen beslutat att avskaffa kömiljarden, som bidrog till kortare vårdköer, har tillgängligheten till vård i hela landet försämrats.

    I Vårdanlys nya skrift ”Löftesfri garanti” slås fast att ”Regeringen bör fokusera den statliga styrningen på att långsiktigt förbättra förutsättningarna för tillgänglighet och ställa krav på landstinget att leva upp till vårdgrandin”. Tyvärr tror jag inte att regeringen kommer hörsamma detta kloka råd.

    I avsaknad av initiativ från reg...