• Om Ella

  Namn: Ella Bohlin

  Ålder: 40 år

  Bor: I Stockholm

  Familj: Är gift och har två underbara barn

  Utbildning: Fil kand i statsvetenskap, Folkuniversitetes grundutbildning i Färg och Form, har studerat retorik 

  Aktuell: Regionråd med ansvar för:

  Seniorvården

  Nationella och regionala nivåstruktureringen av sjukvården

  Kunskapsstöd

  Vårdprogram

  Läkemedelsfrågor ur ett patientperspektiv (introduktion, prioriteringar, läkemedelsprövningar)

  Vårdens prioriteringar

  Nationella cancerstrategin, regional cancerplan

  Minskad antibiotikaanvändning

  Läkemedelsstöd

  Utvecklingen av landstingets övergripande patientstyrningsförmåga

  Kompetensförsörjning

  Kunskapsstyrning

  Fortbildning

  Hjälpmedel

  Politiska uppdrag:

  Gruppledare
  Vice ordförande, landstingsstyrelsens arbetsutskott
  Ledamot, landstingsstyrelsen
  Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden
  Ordförande, programberedningen för barn- och kvinnosjukvård

  Intressen: Inredning, resor, läsa, träning och hälsa

   

  Ella Bohlin 2