• Världsdiabetesdagen

  Förra veckan uppmärksammades Världsdiabetesdagen. Jag tycker att det är ett utmärkt sätt att rikta fokus mot diabetes som är en allvarig sjukdom som drabbar många men förvånande nog är kunskaperna ganska låga. Jag deltog i paneldebatt hos Dagens Medicin under tisdagen på temat vad politiken gör för att möta utmaningar inom diabetesvården. Diskussionen tog sikte på hur vi ska möta nya utmaningar med patienter från många olika kulturer och olika gruppers behov av riktad kommunikation för bättre...

 • Satsning på vården för barn med diabetes

  Varje år får ca 800 barn diabetes typ 1 i Sverige. I Stockholms läns landsting lever 1440 barn har diabetes. Medelvärde för Hba1c (långtidssockervärde) ligger på 59,2 (Riket: 57,3) i Stockholms län. I vårat landsting har en högre andel barn insulinpumpar än övriga Sverige.

  Vi bedriver specialistvård för barn med diabetes på tre platser- ALB Solna och Huddinge, Ersta sjukhus samt Sachsska vid Södersjukhuset. Alla bedriver teamvård. Teamet består av läkare, diabetessjuksköterska, psykolo...

 • Ännu bättre diabetesvård i Stockholm – anförande vid årsmöte

  I förra veckan var jag inbjuden som årsmötestalare hos Hufvudstadens Diabetesförening. Föreningen har drygt 1200 medlemmar och omfattar geografiskt Stockholms stad med kranskommuner och är medlem i Svenska Diabetesförbundet. Det blev en mycket trevlig kväll med bra samtal, diskussion och nya kontakter. Uppskattade särskilt dialogen med medlemmarna. När det kommer till hantering av praktiska insatser för att trygga en god kronikervård menar jag att ideologin är inte så närvarande. Alla goda kr...

 • Ännu bättre diabetesvård i Stockholms län

  Idag skriver DN om diabetesvården i Stockholms landsting. Vi vet att vi har relativt höga kostnader för Stockholms diabetesvård  och tyvärr är resultaten inte vad vi önskar att de vore. Fler och fler drabbas av diabetes, framförallt då typ 2 diabetes. Diabetes är en av de största kroniska sjukdomarna. Enligt Diabetsföreningen beräknas 4-5 procent av befolkningen ha diabetes. Av dem har ungefär 10 procent typ 1-diabetes och knappt 10 procent har en form av typ 1-diabetes som debuterar i vuxen ...