• Kultur på recept – snart på en vårdcentral nära dig?

    Stockholmsregionen är en attraktiv region med en mycket snabb befolkningsutökning. Men tyvärr ökar den upplevda psykiska ohälsan och många drabbas av stress. Arbetslivet snurrar snabbt och vardagen kan ibland vara en utmaning att få ihop. Utmattningssyndrom som innebär olika fysiska och psykiska symtom efter långvarig stress drabbar många stockholmare.

    Kristdemokraterna föreslår nu att det ska vara möjligt med kultur på recept som en del i behandling av stressrelaterade besvär. Kultur ...