• Återremiss begärd av budgeten

    Under kommunfullmäktigemötet på måndagen kunde kommunen få en budget på plats inför 2019 men eftersom S och MP, men även V, yrkade på och röstade för återremiss av ärendet kommer inte en budget att vara på plats innan 17 december. Återremissen var, enligt S, på grund av att S+MP inte hade kunnat läsa igenom förslaget under helgen.

    Till råga på allt så påstod en av de socialdemokratiska ledamöterna att kommunstyrelsen inte hade berett ärendet. Det har KS givetvis gjort och det gjordes under sammanträdet den 6 november, då den socialdemokratiska gruppen lade ner sina röster. De som kan läsa, kan läsa detta i tidningen.

    Budgeten blev återremitterad genom minoritetsåterremiss eftersom 18 ledamöter (S 15, V 2, MP 1) röstade för återremiss. Det krävs 1/3 av de närvarande ledamöterna, dvs 14, för att en minoritetsåterremiss ska ske.
    Att budgeten skulle behandlas under måndagens fullmäktigemöte röstade 23 ledamörer (C 7, M 7, SD 5, BA 3, KD 1) för.

    Det kommer nu att läggas hård press på tjänstemännen att klara av budgetarbetena eftersom något budgetbeslut inte kommer att tas innan 17 december. Det har vi S, V och MP att tacka för!