• Bättre resande för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

  Många äldre lider av ensamhet. Denna förstärks ibland av dålig ekonomi, som gör att man inte kan träffa vänner och gå på aktiviteter som tidigare. Detta gäller även personer med funktionsnedsättningar. Kristdemokraterna har varit drivande för att göra det billigare för pensionärer att resa med kollektivtrafik. Dagens Seniorkort tillåter dock bara resande under vissa tider. För dem som bor i en stor tätort är det inga problem men bor man på landsbygden blir utbudet mycket begränsat. Villkoren måste bli generösare för dem som bor på landsbygden för att resandet ska bli tillgängligt för alla pensionärer, alla tider på dygnet och alla dagar i veckan. Vi vill också utvidga reglerna att även omfatta personer med aktivitetsersättning och sjukersättning.

  Kristdemokraterna i Kalmar län vill:
  • utöka antalet turer då man får resa med seniorkortet.
  • utvidga reglerna till att omfatta även personer med aktivitetsersättning och sjukersättning.
  • på sikt ska pensionärer och personer med aktivitetsersättning och sjukersättning kunna resa kostnadsfritt under alla tider på dygnet och alla veckodagar.

  Läs mer på Kristdemokraterna i Kalmar läns hemsida.