• Budgeten 2019 av nya styret presenterad!

  Det nya styret där vi kristdemokrater, tillsammans med Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Bästa Alternativet ingår, presenterade under torsdagen kommande års budget.
  Nya, stora och nödvändiga satsningar presenterades i förslaget. Bland annat kommer bygdepengen, som vi var ensamma om att driva, att införas med 150 000 kronor i öronmärkning 2019.

  Det viktigaste med vårt budgetförslag är att ordning och reda ska råda i ekonomin. Därför sker det under 2019 en åtstramning för att inte ett bakslag ska ske 2020 eller senare. Under 1996 var Emmaboda kommun tvungna att varsla en stor mängd av personalen och då visade en prognos på 18 miljoner kronor. Genom att nu dra åt i kommunens ekonomi kommer detta att kunna undvikas.

  Den nya brandstationen och varmvattenbassängen, som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har velat bygga under 2019, kommer att skjutas på framtiden. För oss i det nya styret är det däremot att en ny brandstation ska byggas eftersom behovet finns, men i nuläget behövs prioriteringar läggas på kommunens kärnverksamheter. Vad gäller varmvattenbassängen vill vi se en grundlig utredning om vad som behöver göras med simhallen, och därför har 200 000 kronor avsatts för att grundligt utreda om vad som behöver göras.

  För oss är det viktigaste kommunens kärnverksamheter. Därför kommer också kommunens beslut om att erbjuda boende för de ensamkommande som fått avslag från Migrationsverket att rivas upp. Detta kommer att spara in cirka 1,5 miljoner kronor.

  Ytterligare 11 miljoner kommer att sparas in efter att en effektivisering och omorganisation har skett. Den nämndorganisation som vi har idag kommer att utvärderas där bland annat bildningsnämnden kommer att kunna förlora ansvaret för LSS för ungdomar upp till 20 år.

  Övriga huvudsakliga förslag:
  3,5 miljoner kronor på förstärkning av skolmiljön på högstadiet
  4 miljoner kronor till inköp av mark till fritidsområdet i Ubbemåla
  5 miljoner kronor till utbyggnad av Johansfors skola
  200 000 kronor för ordentlig utredning av simhallen i Emmaboda
  ny sporthall i anslutning till den nuvarande i Emmaboda
  renovering av Videbackens förskola i Broakulla år 2022


  Läs mer här om vår budget!


  Här kan du läsa om budgetpresentationen i Barometern; ”Budget med fokus på genomlysning

  Här kan du läsa om budgetpresentationen i 24Emmaboda.se; ”Ekonomi i balans när nya styret presenterar kommunbudgeten