• Fler distriktsläkare för bättre kontinuitet

  För patienterna är det viktigt att den basala hälso- och sjukvården finns nära och lätt tillgänglig. Primärvården är basen i hälso- och sjukvården. Den behöver stärkas för att klara framtidens uppdrag. För att hälsocentralerna ska kunna fullgöra sitt uppdrag behövs fler distriktsläkare.

  Vi vill öka antalet distriktsläkartjänster, så att vi uppnår ett mål på 1000 patienter per läkare, mot nuvarande mål på 1650. På så sätt får patienten större möjlighet att få träffa sin läkare samma dag. Därmed lockas färre patienter att uppsöka sjukhusens akutmottagningar. Varje läkare får också mer tid för varje patient, tid för rehabiliteringsmöten, hembesök osv. Då kan sjukhusvården användas till dem som verkligen behöver den.

  Kristdemokraterna i Kalmar län vill:
  • stegvis öka antalet distriktsläkare till nivån 1000 patienter per läkare.
  • särskild satsning på svårrekryterade platser.
  • aktivt arbeta för att stödja och utveckla filialmottagningar på mindre orter i länet.