• Årsmötet 2020

    Den 12 januari höll Emmaboda partiavdelning sitt årliga årsmöte i kommunhusets Lövsalen med totalt nio deltagare. Under fikat berättade Mac Hellborg om sin farfars läskedryckstillverkning i Broakulla i början av 1900-talet.

    Verksamhetsberättelsen, verksamhetsrapporten, resultat- och balansräkningen samt revisorernas berättelse för föregående år godkändes och lades till handlingarna. Därutöver antogs en ny budget och en ny verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

    Inga omval gjordes i styrelsen på varken ledamöter eller ersättare, men däremot valdes Maria Karlsson Olvestrand till nytt PDÅ-ombud efter Mac Hellborg. Ny val- och kampanjledare är dessutom Kerstin Fridholm efter Mac Hellborgs flera års innehav av posten.


    Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Torgny Karlsson (ordförande) på mejl, eller Albin Johansson (sekreterare) på mejl.