• Nomineringsgruppen

    När det är dags för styrelsen att nominera ledamöter och ersättare som ska besitta Kristdemokraternas platser i kommunen, är det nomineringsgruppen som tar fram personer som förslag.

    Ledamöter 2020:
    • Gull-Britt Hellborg, sammankallande
    • Torgny Karlsson
    • Anne Gustavsson