• Valberedningen

  Valberedningen har i uppdrag att förbereda alla valärenden som årsmötet ska besluta om. Styrelsen har i vissa valärenden uppdraget att ta fram förslag.

  Ledamöter 2020:
  • Torgny Karlsson, ordförande
  • Anne Gustavsson
  • Mikael Berzelius
  • Gull-Britt Hellborg
  • Mac Hellborg
  • Kerstin Fridholm
  • Albin Johansson