Stockholm sjuder av folkliv men det kan bli bättre

Det har varit en helt fantastisk vecka utomhus. Värmen har slagit emot som en vägg när man öppnat dörren och solen har skinit ikapp med folks skratt och leenden. Människors semestrar har så sakta börjat och turisterna kommer i allt större lass. Detta är helt klart den bästa tiden på året.

En annan sak som jag gillar med sommaren är alla uteserveringar och parker som är invaderade av männsikor. Det bidrar till att skapa en levande stad som är full av folkliv. Det har hänt mycket de senaste åren men Stockholm har potential för mer. Kajerna borde få fler restauranger, barer och kaféer. Tillstånden för uteserveringar borde luckras upp och parkerna kunde få ännu mer liv och rörelse. Jag var själv i Rålis och spelade brännboll i veckan. Det var visserligen svårt att träffa bollen men svårast var att hitta en plats att spela på med tanke på alla människor.

Nu hoppas jag på en sommar full med folkliv och glädje i hela staden!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Fler cyklande poliser


Cyklande poliser är ett väldigt bra koncept tycker jag. En cyklande polis kan snabbt ingripa mot brott, en cyklande polis kan smidigt ta sig fram på gatorna, en cyklande polis kan på ett enkelt sätt ingripa på trafikförseelser. Och tänk vad mycket billigare en cykel är i jämföelse med en bil.

TV4-nyheterna Stockholm hade ett inslag om cyklande poliser. Ett koncept som jag gärna ser utökas i Stockholm. Se inslaget här

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Galleria på Slussen vållade debatt


Igår fattade äntligen Stockholms stadsfullmäktige ett genomförandebeslut för Nya Slussen. Det var verklien på tiden med tanke på hur stora behoven av en renovering för Slussen är. Oppositionen var kritisk och beskyllde Alliansen var en rad osanningar.
För Kristdcemokraterna var det borgarrådet Ewa Samuelsson som var huvudtalare men jag kunde inte låta bli att begära replik på miljlöpartisterna som ondgjorde sig över den planerade gallerian. Som jag bloggat om tidigare tycker jag att det är välkomemt med en galleria på Slussen. Den utgör en del i att göra Slussen till en attraktivare mötesplats.
DN uppmärksammade ordväxlingen om gallerigan här

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Arg sverigedemokrat


Idag var det ytterligare en kampanjmorgon. Staden nästan tom på bilar – kändes väldigt skönt. En upprörd man undrade vad vi hade att säga om den sociala nedrustningen som pågår. Jag undrade vilken sociala nedrustning han pratade om och berättade att regeringen satsat 38 miljarder kronor på kommuner och lanbdsting och att Stockholm satsat stora resurser på både skola och äldreomsorg. Då skrek han åt mig att att inte vara otrevlig och argumentera emot. Jag gick då därifrån. Lyckades dock höra att han skulle rösta på Sverigedemokraterna – jag var inte helt förvånad.

I övrigt var det en bra kampanj och vi blev av med våra flygblad om en bättre cykelstad plus ett antal av mina egna personvalsfoldrar.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Cykelkampen går vidare


Cykelkampen går vidare! Igår presenterade jag 10 kristdemokratiska förslag för en säkrare och mer framkomlig cykelstad. ABC uppmärksammade inslaget. Klicka här så hittar du inslaget 5:50 in i prigrammet.

Kristdemokraternas 10 förslag är följande

1. Fler cykelpumpar

Cykelpumparna som idag finns placerade vid Slussen, på Raoul Wallenbergs torg och på Stureplan är populära och ger bra service till stadens cyklister. Kristdemokraterna anser att staden ska sätta upp fler sådana cykelpumpar. Cykelpumparna kan också fungera som informationspunkter för cyklisterna.

2. Fler cykelparkeringar – bland annat vid tunnelbanestationerna

Särskilda cykelparkeringar som försvårar cykelstölder och ger cyklarna visst väderskydd ger bra service åt cyklister. Kristdemokraterna vill se fler cykelställ – inte minst vid tunnelbanestationerna. Det skulle förenkla för människor som vill undvika att köra bil att cykla till närmsta tunnelbana och därifrån åka kollektivt.

3. Färgade cykelbanor och fler varningsmarkeringar

Särskilt riskfyllda cykelbanor ska de målas i tydlig färg. Då skapas större uppmärksamhet för cykelbanorna och risken att andra fordon eller fotgängare omedvetet hamnar där minskar.
En del platser är farligare än andra och kräver extra uppmärksamhet – både från cyklister och andra trafikanter. På dessa platser ska varningsmarkeringar användas för att öka uppmärksamheten för olika risker. Exempel på sådana platser är Munkbroleden och Tegelbacken.

4. Cyklande poliser

Alla cyklister följer inte regelboken. Då hjälper det inte hur många cykelbanor som byggs eller hur väl uttänkt en korsning görs. Cyklister som bryter mot trafikreglerna riskerar att skada såväl sig själva som fotgängare och andra bilister. Därför vill Kristdemokraterna att det ska finans cyklande poliser som på ett mer effektivt sätt kan bötfälla och hålla efter cyklister som bryter mot trafikregler. Poliserna ska också kunna bötfälla fordon som parkerar på cykelbanor vilket är alltför vanligt förekommande och utgör en direkt livsfara för stadens cyklister.

5. Bättre information till och från cyklister

Ibland måste en cykelbana grävas upp. För att göra det lätt att planera sin cykelfärd ska också störningsinformation för cyklister läggas in på cykelreseplaneraren. Här ska cyklister också själva kunna rapportera in farligheter och hinder.
Kristdemokraterna vill också att det i likhet med trygghetsvandringar genomförs trygghetscyklingar. Tillsammans med polisen, Stockholms stad, cykelorganisationer och cyklisterna själva kan många hinder och besvärligheter upptäckas och åtgärdas i samförstånd.

6. Fler stationer för lånecyklar – även i ytterstaden

För att lånecyklarna ska fungera som ett fullgott alternativ till bil och kollektivtrafik behöver antalet stationer öka. Lånecykelstationerna ska bli fler och fler aktörer ska kunna vara med för att öka utbudet.

7. Cykelbanor på tvären

Tvärbanan har blivit en stor framgång i Stockholm och nya och förlängda sträckor planeras för att möta behovet. Det finns dock inget fungerande cykelnät som går på tvären och som förbinder olika stadsdelar. Kristdemokraterna anser att ett cykelnät på tvären bör planeras för att underlätta cyklandet i Stockholms ytterområden.

8. Omkörningsfiler på cykelbanorna

I takt med att antalet cyklister stiger ökar trängseln på cykelbanorna. Cyklister vill också cykla olika fort. Detta skapar ibland farliga situationer då omkörningar sker på enkelspåriga cykelbanor. För att öka säkerheten och framkomligheten vill Kristdemokraterna därför ha dubbelspåriga cykelbanor som möjliggör för omkörning.

9. Skilj cykeltrafiken från andra trafikslag

Cyklister, bilister och fotgängare får ofta trängas på väldigt liten yta. Både säkerhet och framkomlighet blir lidande av det. Därför bör cykelbanorna så långt som möjligt hållas åtskilda från både motorfordon och fotgängare.

10. Tillåt cykling mot enkelriktat där det är möjligt

På vissa enkelriktade gator kan det finnas utrymme för cyklister i motsatt riktning. Ett bra exempel på det är Kronobergsgatan på Kungsholmen. Kristdemokraterna vill att staden ser över om det finns fler enkelriktade gator som är breda nog att få plats med cyklister som kan köra mot enkelriktat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Regeringen måste stärka brottsoffren


Suck! Hur många gånger ska man behöva läsa såna här nyheter innan det tar stopp. Man undrar seriöst vad som rör sig i vissa människors huvuden. Är det bara en tidsfråga innan svenska bilförare måste börja bete sig som i Rio de Janeiro med låsta bildörrar och körning mot rött? Läs den korta artikeln här

I Landskrona slutade i liknande händelse med en äldre kvinans död och i Eskilstuna slutade det med en misshandlad äldre man. I Landskorna blev straffet pinsamt lågt för att vara i en rättsstat. Det var visserligen inget planerat mord men för alla som drabbades av mordet som blev ju effekten densamma – en förlorad anhörig. Var finns brottsofferperspektivet i svensk lagstiftning??

Vad som blir straffet i Eskilstuna vågar jag knappt ens tänka på. Jag ser att gärningsmannen är 24 år. Kanske är det ungt nog för att sluta i åtalsunderlåtesle, det vill säga ingen påföljd alls.

Brottsoffren måste upprättas i svensk lagstiftning. På den punkten hoppas jag mer av vår regering!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Vänsterpartister växer aldrig upp


Vänsterpartisterna tycks aldrig växa upp utan lever fortfarande kvar i vågorna av 1968. Ann-Margarethe Liv (v) tar syndikalsiternas aktion utanför Berns i försvar. Tydligen är det så som tvister ska avgöras på svensk arbetsmarknad enligt Vänsterpartiet – genom att med våld förhindra personer och anställda från att komma in på arbetsplatser och restauranger. Snacka om att skapa anarki på svensk arbetsmarknad och att försämra svenska företags konkurrenskraft gentemot omvärlden. Man kan undra vilka metoder och gensvar som arbetsgivarna ska tillåtas ta till för att skapa balans. Men en sådan balans vill nog inte Vänsterpartiet ha. Enligt dem ska uppenbart gungbrädan ständigt tippa över för facket.

Jag försvarar den svenska modellen där tvister avgörs i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Detta system förutsätter dock att både fack och arbetsgivare tar ansvar och ser till både företagets och de anställdas bästa. Syndikalisterna bidrar uppenbart inte till denna ordning. Det är beklagligt att Vänsterpartiet genom Ann-Maragarethe Liv tar syndiklaisterna i försvar.

Läs hela mitt pressmeddelande här

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Socialdemokraterna agerar populistiskt om Slussen

Nu vill Socialdemokraterna förhala processen kring nya Slussen ännu mera. Slussen faller snart sönder och samman, vi måste inom kort sätta spaden i marken för att ingen väldigt allvarlig olycka ska hända. Exakt vilka byggnader som finans och hur de ska se ut och var de ska stå kan diskuteras ett tag till, men trafiklösningen måste vi få ett beslut kring. Med det förslag som nu ligger minskas antaket körfält från tolv till åtta stycken och mängden betong mer än halveras.

Istället för två bilbroar får vi en enda bro som ska ta bilar mellan Södermalm och Gamla stan. Sammantaget blir detta en mycket bättre lösning. Situationen för oss som går och cyklar över Slussen blir påtagligt bättre. Idag är det med livet som insats man cyklar via Slussen, i framtiden ska det bli en säkrara passage.

Att Socialdemokraterna nu vill förhala processen ytterligare är tråkigt och populistiskt. Att minska antalet körfält riskerar att skapa trafikkaos och därmed förstöra miljön för alla som passerar Slussen – inte bara bilisterna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Goda nyheter för cyklandet


Igår kom goda och efterlängtade nyheter från miljöbogarrådet Ulla Hamilton. Det blir fler stationer för lånecyklar – många fler. I vintras var jag med i City och krävde fler lånecyklar. Jag anser att lånecyklarna är en mycket god idé och har själv använt dem i Barcelona och nu i Stockholm. Jag tror att de på allvar kan komma att konkurrera med både bilarna och kollektivtrafiken. Problemet är framför allt de få stationerna. Nästan hela Östermalm är kliniskt rent från cykelstationer och på flera håll i stan är avstånden mycket glesa. Men nu föreslås bland annat flera stationer på Starndvägen, Birger Jarsgatan och Norr mälarstrand – det är mycket efterlängtat. Nästa steg hoppas jag blir fler stationer också utanför tullarna.

Bra nyheter med andra ord! En nyhet som dessutom gör Stockholm till en ännu bättre cykelstad.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Finland och Somalia – så lika men ändå så olika

I dagens Svd redovisades siffror om skillnader i gymnasiebehörighet mellan olika etniska grupper. Äntligen blev det väldigt tydligt att man inte kan bunta ihop alla som inte är födda i Sverige under beteckningen ”utrikes födda”. Det är nämligen väldigt stor skillnad mellan hur exempelvis finländare och somalier presterar i skolan. Undra ifall någon är särskilt förvånad över detta.

Jag har alltid reagerat när man talat om invandrare eller utrikes födda som en homogen grupp. Ska vi nå framgång med integrationspolitiken måste detta tankesätt brytas. Det är nämligen väldigt stor skillnad mellan olika etniska grupper hur väl integrerade de är i Sverige. I grundskolan visar det sig att över 80 procent av barn födda i Finland nådde gymnasiebehörighet men inte ens 25 av dem födda i Somalia. Detta är naturligtvis en mycket viktig kunskapskälla att analysera vidare utifrån.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se