Kläder

Kläder är viktigt här i livet och jag gillar kläder. Därför är det särskilt roligt att bli positivt uppvaktad för sin klädsel. Politikerbloggen har korat de tio bäst klädda manliga politikerna här

Visserligen hamnade jag inte bland de tio bästa men nästa år kanske 🙂

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Stora skillnader om skolan

Skolan är väljarnas viktigaste fråga inför valet. Här finns också stora skillnader mellan partierna. I Stockholm har sprickan varit tydlig i utbildningsnämnden. Alliansen har gett skolorna ökat självstyre genom att skolpengen går direkt till skolorna istället för via stadsdelsnämnderna, det har oppositionen varit emot. De har motsatt sig arbetet för ökad arbetsro och minskat stök i skolorna. De föreslår etableringsstopp för nya friskolor och de vill begränsa elevernas fria skolvalet. De rödgrönas skolpolitik skulle enligt min uppfattning vara ett stort kliv bakåt för Stockholms skolor.

Titta gärna på mitt klipp på Youtube om just skolpolitiken här

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Äntligen svar på tal om Sverigedemokraterna

Idag skriver Martin Ezpeleta en fantastisk krönika i Aftonbladet, lär den här. Det är en härlig och underfundig artikel som på ett mycket fyndigt sätt visar hur idiotisk Sverigedemokraternas argumentation är. Den visar också hur hopplöst det är att bunta ihop människor och syssla med kollektiv bestraffning.

Att beskylla invandrare som grupp för något är lika dumt som att beskylla män, kvinnor, arbetare, tjänstemän eller homosexuella för något. Var och en tar ansvar för sina egna handlingar oavsett bakgrund.

Äntligen kom ett bra och intellektuellt inlägg i frågan – sådana har nämligen saknats fram tills nu.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Skatter och moral

Jag gillar ekonomi och skatter. Jag tycker att ämnet är intressant och har också pluggat nationelakonomi på Linköpings universitet. Därför är jag glad över att skattepolitiken har kommit att få så stort utrymme i valrörelsen.

Vad jag dock saknar emellanåt är en diskussion om skatternas moraliska dimension. Ofta handlar det om tillväxt, arbetslöshet, välfärd och annat när skatter diskuteras. Men sällan om hur hög skatt det är rätt att ta ut på en lön, vad som egentligen är rimligt att beskatta och om löntagares rätt till en egen hoparbetad inkomst. Här är jag övertygad om att Kristdemokraterna har något att bidra med. Det visar inte minst debatten om fastighetsskatten där Kristdemokraterna genom i huvudsak moraliska argument lyckades få bort den godtyckliga fastighetsskatten som beskattade fiktiva värden.

Samma dimension skulle jag vilja se när inkomstskatterna diskuteras. Jobbskatteavdraget är moraliskt rätt. Det handlar inte om att vissa grupepr ska betala mer eller mindre skatt än andra. Det handlar om att arbete ska uppmuntras och att männisoor som går till arbetet varje morgon ska känna att de får något för mödan. Arbete innebär dessutom högre utgifter för mat, kläder och resor. Att då få göra ett särskilt avdrag för att man arbetar är bra och moraliskt riktigt.
Jag tycker också att det är helt rätt att när ekonomin växer så ska samhället ge tillbaka något till dem som har skapat den ekonomiska tillväxten – nämligen näringsidkarna och löntagarna. Jag minns hur jag under budgetfullmäktige i oktober 2008 försvarade en skattesänkning i Stockholm. Kommunen beräknade då att få ökade intäkter med 1000 miljoner kronor och vi föreslog en skattesänkning på 200 miljoner kronor. 20 procent gick alltså tillbaka till löntagarna i form av sänkt skatt och 80 procent gick tillbaka till verksamheterna. Kan det verkligen vara helt orimligt? Jag skulle gärna se ett tydligare samband mellan ökad tillväxt och lägre skatter. På så sätt skulle Sveriges alla arbetare känna att det är mödan värt att gå till jobbet på morgonen.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Till skolan med en klump i magen

Jag blir alltid lika bestört när jag läser om skolelever som utsätts för mobbning och som går till skolan med en klump i magen. Jag vet av egen erfarenhet hur det känns att vara rädd när man möter vissa ”skolkamrater” i korridoren. Jag vet också vilken skam det innebär att vara mobbad eller trakasserad. Den känslan vill jag att alla ska slippa.

Idag presenterade organisationen Friends ytterligare en undersökning som visar att var tredje elev av någon anledning känner oro eller ångest inför skolstarten. Läs DN-artikel här. Det är ett rejält underbetyg åt svensk skola. Den måste bli tryggare.

Det finns naturligtvis massor att säga. Vuxna har ett stort ansvar – ett ansvar som skulle kunna förvaltas bättre. Varje skola ska ha antimobbningsplaner. Men det räcker naturligtvis inte att ha dem liggandes i en byrålåda utan de måste vara levande dokument som verkligen implementeras i verksamheten. Mobbning ska både förebyggas, upptäckas och åtgärdas. Missar man en länk i den kedjan brister hela arbetet.

Idag är inte konflikthantering ett obligatoriskt moment i lärarutbildningen. Det anser jag att den borde bli. Jag tycker också att Stockholms stad ska erbjuda alla lärare fortbildning i hur mobbning kan upptäckas och förebyggas. En sådan fortbildning bör ges varje år. Mobbningen måste minska. De åtgärder vi hittills vidtagit räcker uppenbart inte. Stockholm kan här gå före.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Rörigt värre Wetterstrand


Idag tog Maria Wetterstrand (mp) priset i kategorin ”Konstiga citat under valrörelsen 2010”. Hon sade nämligen att oppositonen har råd att sänka skatten för pensionärer eftersom den väljer att inte sänka skatten. Förvirringen är total. Sänkt skatt är väl alltid sänkt skatt oavsett för vem som skatten sänks eller har jag missuppfattat totalt?

Jag har under många år förundrtas över hur de rödgröna anser att sänkta skatter raserar välfärden men så fort skatten sänks för penionärer så påverkas inte välfärden negativt alls. Det är ju samma pengar som skatten sänks med. Under hela mandatperioden har vi fårr höra hur hemskt jobbskatteavdraget är eftersom det tar pengar från välfärdens kärna – trots att några pengar inte alls har tagits därifrån. Nu några år senare har de rödgröna i princip accepterat hela jobbskatteavdraget och så föreslår man ytterligare skattesänkningar för penionärerna. Jo, jag tackar jag!

Jag har inget emot fortsatta skattesänkningar för pensionärerna – tvärtom så tycker jag att pensionärerna ska ha fler skattesänkningar. Regeringen har sänkt dem med ca fem miljarder kronor hittills och vill fortästta sänka med uppemot tio miljarder kronor ytterligare nästa mandatperiod. Men om de rödgröna ska ha någon trovärdighet överhuvudtaget får de faktiskt erkänna att sänkta skatter inte behöver rasera välfärden. Det har den regeringen bevisat och det hoppas jag vi ska få fortästta göra i minst fyra år till.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Naivt och godtroget om SL

Naivt och godtroget. Så skulle jag vilja sammanfatta Vänsterpartiets förslag om slopade spärrar vid tunnelbanan, läs mer här

Detta har prövats en gång vid Slussen men med resultatet att spärrarna fick återinföras eftersom biljettintäkterna minskade. Man skulle kunna önska att Vänsterpartiets förslag skulle gå att genomföra men tyvärr är det inte möjligt.

Med färre spärrar skulle fler människor planka och därmed skulle de som betalar för sig få betala högre biljettpriser. Är det vad Vänsterpartiet kallar solidaritet??

Vad SL snarare behöver är högre böter för plankning och fler biljettkontrollanter.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Nej till de rödgrönas fastighetsskatt


Ge upp! Sluta trilska med fastighetsskatten och inse att ingen vill ha den tillbaka. Det spelar ingen roll hur många justeringar och kovändningar de rödgröna gör om fastighetsskatten, de har kört fast i en återvändsgränd. Det är snart inte mycket kvar av de rödgrönas ursprungliga förslag till ny fastighetsskatt. I Svenska Dagbladet idag kommer nya uppgifter från de rödgröna, läs här. Det enda som tycks vara kvar är oron bland villaägare att i nästa lågkonjunktur riskera att få rejält höjda boendekostnader.

De intäkter som den rödgröna fastighetsskatten skulle ge äts snart upp av nya begränsningregler, uppräknad skiktgräns och ett bibehållande av taxeringsvärdena.

Bättre är att en gång för alla slopa taxeringsvärdena och behålla det system vi idag har med en låg kommunal fastighetsavgift som räknas upp med inflationen. Det skapar ett föutsägbart system som gör att människor kan bo kvar i sina hus.

De rödgröna säger att ett fåtal fastighetsägare komemr att drabbas av höjd fastighetsskatt. Så kan det se ut i ett första skede. Men när väl skatten återinförs kan den komma att höjas för att täcka eventuella budgetunderskott eller för att finansiera ökade utgifter. Jag litar inte dugg på de rödgrönas löften om att bara 1,5procent av fastighetsägarna ska få höjd fastighetsskatt. Och om det så bara blir 1,5 procent är det fel i alla fall. Fastighetsskatten ska inte återinföras, punkt slut!

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Ja till butler men nej till piga – öhhhhh??!!

Det är rena röran på den rödgröna sidan. En hel mandatperiod har de ägnat åt att spy galla över RUT-avdraget och kalla det för att pig- och klassamhället är tillbaka i ny tappning. Att ca 10 000 människor skulle förlora jobbet och att en numera ganska vit sektor över en natt åter skulle bli svart tycks inte ha bekymrat de rödgröna. Bort med RUT har varit det allena rådande budskapet.

Men så den 16 augusti valåret 2010 vill ledande företrädare från Socialdemokraterna plötsligt slå ett slag för butlers på tunnelbanan. Men vänta nu!! Vad exakt är den principiella skillnaden mellan en butler och en person som städar eller tvättar i någons hem? Det känns som att Jämtin och Batljan egentligen gillar RUT-avdraget men inte kan retirera och nu istället föreslår exakt samma sak fast det ska ske vid tunnelbanan istället för i hemmet.

Exakt de tjänster som Jämtin och Batljan föreslår – tvättning, strykning, lämnandet av barn till förskola etc – kan redan idag fixas med hjälp av RUT-avdraget. Så varför stressa upp arbetande människor inom hushållssektorn med att tvinga dem att byta arbetsplats?

Och vem ska betala alla dessa butlertjänster? Ska det vara skattesubventeionerat eller är det bara en idé som Socialdemokraterna släpper? Det är redan idag helt fritt för vilken entreprenör som helst att driva butlerverksamhet vid t-banan. Det behöver ingen politiker lägga sig i. Men för den som letar efter en affärsidé kan idag tacka Jämtin och Batljan för kreativt tänkande.

Men få kan säga annat än att RUT och ROT har blivit en succé och skapat många nya jobb. I tider av hög arbetslöshet ter dig som jubelidiotiskt att ta bort dessa avdrag. Rädda RUT och ROT – rösta på Alliansen.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Såååå fel och pinsamt LO

Ofta har många tyckt att jag är modig som är både öppet homosexuell och kristdemokrat. Men det finns de som är ännu modigare – LO-medlemmar som är alliansare. Jag tycker verkligen synd om alla LO-medlemmar som röstar på något av allianspartierna, de måste ju vara helt utmobbade av sin ledning.
Medlemmarnas pengar går till att ösla pengar över ett enda parti och till att föra negativ campaigning mot den kanske mest löntagarvänliga regering som Sverige har haft. En sak om LO tar ställning i enskilda frågor och försöker skapa opinion, men att så tydligt ta ställning för ett parti och fullkomligt meja ner andra är inte försvarbart.
När LO:s kommuniaktionschef Marie Linder dessutom säger att de med affischerna vill få igång ett samtal på arbetsplatserna och att LO:s mål är att få de anställsa att rösta på Socialdemokraterna blir man verkligen mörkrädd.
Jag tror dock inte att den här typen av kampanjer går hem i Sverige. Jag tror att saklighet vinner – åtminstone i längden. Saklighet och LO går inte ihop. Kan det till och med vara så att LO därför kommer att bli Socialdemokraternas värsta fiende?

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,