Det går bra för Stockholm! Men kan leda till problem…

Idag kommer ytterligare en rapport som visar att det går bra för Stockholm. Läs artikeln i SvD här. Det är självklart roligt att få möjligheten att vara politiker i en så expansiv region och att dessutom tillhöra den styrande majoriteten – det kanske rent av finns ett samband mellan vilka som styr och att det går så bra för Stockholm.

Uppgången kan dock ställa till med problem om vi politiker inte är förberedda. Ska Stockholm kunna fortsätta växa utan att flaskhalsar och bubblor uppstår måste framför allt byggandet öka och infrastrukturen fungera. Även om det byggs för fullt i Stockholm kommer det att vara en utmaning för lång tid framöver att hålla en hög byggnadstakt. För varje nytt område som exploateras blir det svårare ett hitta ett nytt. Att bygga billigare och att bygga mindre hyresrätter som unga kan bo i är en annan viktig uppgift – för att inte tala om behovet av studentbostäder. Bland annat därför anser jag det vara klokt att bygga högre hus när vi väl bygger nytt. Inte för att vi ska ha skyskrapor i alla gathörn men istället för att bygga sex våningar kan vi lika gärna bygga åtta eller tio för att på så sätt få fler bostäder och spara grönyta. Planprocesserna måste ta kortare tid och konkurrensen måste bli bättre inom byggsektorn för att på så sätt pressa byggkostnaderna.

Den andra stora utmaningen är infrastrukturen. Generellt tycker jag att Sverige har satsat för lite på infrastruktur – inte minst med tanke på vårt lands storlek. Av fördelningspolitiska skäl har det också funnits en överdriven politisk vilja att sprida ut investeringarna i landet vilket gjort nödvändiga investeringar i våra storstadslän senarelagda eller inte alls utförda. Det påverkar självklart den potentiella tillväxten. Jag tycker också att landstingspolitikerna ligger alldeles för lågt i kravet på en utbyggnad av tunnelbanetrafiken. För mig är det obegripligt att Norra station och Nya Karolinska ska stå utan tunnelbana – åtminstone under överskådlig framtid – och istället hänvisa alla boende och arbetstagare att trängas på ett redan trångt gatuutrymme. Framtiden kommer ställa sig frågan vad vi egentligen sysslade med. Att blå linje från Kungsträdgården inte fortsätter via östra Södermalm vidare ut mot Nacka är också ett mysterium. Österled behöver byggas likaså. Tänk vad Österled och en förlängning av blå linje ut mot Nacka skulle innebära med minskad trängsel på Slussen. Det skulle ge helt nya förutsättningar vid planerandet och byggandet av Nya Slussen.

Men för detta krävs politiskt mod och politisk vilja. Dessa beslut kommer inte av sig självt – lika lite som tillväxten kommer av sig självt. Klarar inte Stockholm att möta de ökade kraven på bättre infrastruktur och ökat byggande riskerar tillväxten snarare att leda till ökade problem istället för att vara till gagn för Stockholm.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Märklig kritik mot mäklare

Idag skriver DN om upprörda bostadsspekulanter som är arga över mäklares låga utgångspriser. Jag har väldigt svårt att känna samma upprördhet. Jag har överhuvudtaget väldigt svårt att förstå systemet med utgångspris. Det är ju ändå marknaden – spekulanterna i detta fall – som till sist avgör priset för ett objekt. En spekulant är helt fri att bjuda vad han eller hon vill oavsett utgångspriset. Är utgångspriset för högt satt måste ägaren sänka priset. Hela systemet med ett utgångspris menar jag därför är väldigt märkligt. Lite att jämföra med att man på en auktion skulle ha ett utsatt utgångspris för en vara före auktionen och att sedan en av besökarna skulle anmäla auktionsförrättaren för att priset blir för högt.

Dessutom undrar jag var det personliga ansvaret finns. Alla som bjuder på lägenheter vet ungefär var kvadratmeterpriserna ligger i det område de bjuder. Och om någon känner sig osäker är det mycket lätt att få tag på den informationen. Det kan knappast förvåna någon att en etta i Vasastan inte slutar på 1 400 000 kronor oavsett vad utgångspriset säger. Att då skylla på mäklarnas utgångspriser tycks mer vara ett sätt att skyla över sitt eget ansvar på någon annan.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Fram för Piazza Odenplan!


Vi i Vasastan skriver om Odenplansgruppens upprop som kräver att trafiken på Upplandsgatan framför Gustav Vasakyrkan stängs av för att möjliggöra skapandet av ”Piazza Odenplan”. Läs artikeln här.

Jag är mycket tilltalad av tanken på Piazza Odenplan. Förra veckan träffade jag representanter för Odenplansgruppen och deras förslag var både seriöst och tilltalande. Stockholm behöver bli bättre på att använda sina torg. Gustav Vasakyrkan är fantastiskt vacker i sin ståtliga barockstil och skulle komma fram ännu mera om den sammanlänkades med Odenplan på ett tydligare sätt. Odenplan skulle också bli trivsammare att vistas på om trafiken på den delen av Upplandsgatan stängdes av. Jag ska göra vad jag kan i min roll för att stötta förslaget. Men det är många parter inblandade och tyvärr verkar intresset ljumt från vissa håll.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,