Bra att bygga om Göta Ark

DN skriver idag om protesterna att bygga till och bygga om Göta Ark på Medborgarplatsen. Läs artikeln här. Det är inte första och heller inte sista gången närboende till ett planerat byggprojekt protesterar och oroar sig över planerna. Den dagen man själv flyttat in till ett område tycker man ofta att det är färdigbyggt. Men det är en omöjlig inställning för en kommunpolitiker som vill se sin stad växa utan att öka antalet hemlösa. Om- och tillbyggnaden av Göta Ark handlar dock inte bara om att utöka antalet bostäder utan minst lika mycket om att utveckla ett idag mycket slutet och trist kvarter i hjärtat av Södermalm. Med de nya planerna blir huset mer transparent med mera glas, huset kommer att användas större delar av dygnet då fler publika verksamheter ska inrymmas och Fatbursparken kan upptäckas av fler stockholmare. Att våra stadsparker används är bra. Att kaféer och restauranger kan ger mera liv och rörelse på platser som idag upplevs som slutna är positivt och innebär ett tillskott i stadsmiljön. Planerna att göra om kvarteret Göta Ark är därför mycket välkommet. Blogg listad på Bloggtoppen.se Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Underskatta inte trojkan Juholt/Waidelich

Det är lätt att på förhand döma ut Juholt och Waidelich. De har verkligen oddsen emot sig. I jämförelse med exempelvis Reinfeldt och Borg får de anses vara lättviktare. Även gentemot Hägglund, Björklund och Olofsson så väger deras erfarenhet lätt. Kanske inte antal år men definitivt i det mediala bruset.

Jag skulle dock vilja varna allianspolitiker för att bli alltför stöddiga. Underläge kan ofta vara det bästa utgångsläget. Låga förväntningar likaså. Samtidigt är belåtenhet och arrogans det absolut sämsta utgångsläget. Om någon i Alliansen inbillar sig att valet 2014 är avgjort i och med valet av Juholt och Waidelich så ska de genast tänka om. Att välja en mer känd socialdemokrat skulle i och för sig vara ett säkrare kort men förmodligen ett betydligt sämre val. Jämför med Sahlin när hon valdes. Med den nya trojkan skapas nyfikenhet vilket kanske är det bästa man kan åstadkomma som politiker. Nyfikenhet var kanske det som till slut bar Alliansen till seger 2006. Alliansen har en enorm utmaning i att hålla den nyfikenheten vaken. Arbetslinje och överskottsmål kommer inte ensamma hålla som mål 2014, det måste finnas något annat för att Alliansen ska upplevas som attraktiv hos väljarna.

Men självklart startar Juholt och Socialdemokraterna i en brant uppförsbacke. Deras största hot är förmodligen brist på förtroende och att deras nya ledare anses vara lättviktare. Deras största hopp är förmodligen en belåten och arrogant Allians.

Blogg listad på Bloggtoppen.se Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

På Brännpunkt idag!

Idag har jag en artikel på Svd:s debattsida Brännpunkt. Läs artikeln här. Kärnan i artikeln är att Stockholm behöver ett arkitekonsikt lyft, att debatten måste breddas från att bara handla om höga eller låga hus och att Stockholm behöver en ny märkesbyggnad efter att snart en hel generation har passerat sedan Globen invigdes 1989. Blogg listad på Bloggtoppen.se Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Missvisande statistik


Igår var jag på Bagarmossens skola söder om Stockholm. Bagarmossens skola har stort socioekonomiskt anslag och har precis som många andra skolor med liknande elevsammansättning en hög andel elever som inte når de nationella kunskapsmålen. Ändå har resultaten förbättrats under senare år men rektorns mål är definitivt högre – fler elever ska nå målen. Vad jag blev än mer övertygad om under mitt besök var vikten av tidiga uppföljningar, regelbundna mätningar och tidigare betyg. Rektorn var mycket glad över de reformer som regeringen vidtagit och såg fram emot det nya betygssystemet från årskurs sex som införs 2012.

Men rektorn lyfte också upp ett problem som rör statistiken. Endast 72 procent av Bagarmossens niondeklassare når gymnasiebehörighet. En alldeles för låg siffra så klart. Men rensar man statistiken och tar bort nyanlända elever från andra länder så når cirka 90 procent av ungdomarna behörighet. Någon kan säkert undra vad det spelar för roll men jag anser att statistik ska vara rättvisande, annars fyller den inte någon funktion. Det är ganska självklart att en elev som precis anlänt till Sverige och inte kan svenska språket inte når gymnasiebehörighet lika lätt som en svenskfödd. Det gör också att siffrorna i skolor i områden med många invandrare kan skifta väldigt mycket från år vilket kan göra det svårt att se den underliggande trenden. Jag skulle därför tycka det vara bra om man i statstiken kunde särredovisa gymnasiebehörighet där nyanlända inte finns med. Då får vi som sitter i utbildningsnämnden en bättre uppfattning om hur olika skolor klarar sitt uppdrag och därmed vilka insatser som ska vidtas och var någonstans stöten ska läggas in.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Nya Vasagatan!


DN skriver om att Hotell Continental ska rivas för att ge plats åt en ny stationsbyggnad åt Citybanan. Läs artikeln här. Det är mycket bra att ett av Stockholms fulaste hus med smutsigast fasad nu äntligen fått klartecken att rivas. Byggnaden förfular ett för staden mycket strategiskt och publikt läge. Om detta var nämnden helt enig vilket känns bra.

Däremot beklagar jag att nämnden inte vågade ta steget längre vad det gäller den framtida byggnadens funktion. Även om Moderaterna och oppositionen inte gick på kontorets och Folkapriets förslag att låsa byggnadens höjd till 39,5 meter så var man väl försiktig i sitt beslut.

Tyvärr har det blivit en diskussion om vilken höjd byggnaden ska få när det egentligen borde handla om vilka funktioner som ska finnas i byggnaden. Därför lade Kristdemokraterna och Centerpartiet ett eget förslag till nämnden där vi föreslog att det är byggnadens innehåll och funktion som ska avgöra den slutgiltiga höjden och inte tvärtom. Ska man få plats med allt från hotell, bostäder och kontor till restauranger, barer och butiker krävs nog en betydligt högre höjd än dagens 39,5 meter. Därför anser vi att det är olyckligt att nämnden låste sig vid dagens höjd med en eventuell smärre justering uppåt.

Du kan läsa mitt pressmeddelande jag skickade igår här.

Men nu är beslutet taget och man ska som bekant inte gråta över spilld mjölk. Nu ska vi gå vidare och det viktigaste är ändå att befintlig byggnad rivs. Nu ska jag arbeta hårt för att den nya byggnaden blir ett positivt tillskott till vår stad. Att byggnaden får en arkitektonisk utformning som sätter Stockholm på kartan, att det blir blandade funktioner och att byggrätten utökas på bredden nu när höjden har låsts. Vidare är det viktigt att byggnaden får en miljöprofil och att den utformas så att området runt Centralstationen blir en tryggare och mer inbjudande plats att vistas på. Nu börjar startskottet för en bättre Vasagata i Stockholm!

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Osmakligt att dra politiska poänger av tragedin i Japan


De bilder och scener från Japan som strömmar till oss via olika medier är ofattbara. De är jobbiga att ta till sig och det är svårt att förstå att det som sker är på riktigt. Vi människor står helt maktlösa när naturens krafter slår till – det är frustrerande men ändå sant.

Jag blir ärligt talat illa berörd när vissa svenska politiker tar tillfället i akt att utnyttja den japanska katastrofen till att lufta sitt eget kärnkraftsmotstånd. Det är verkligen att profetera på andras nöd. Det är inte heller politiskt seriöst att dra några kopplingar till det som nu sker i Japan med svenska förhållanden. Våra länders geologiska förutsättningar ser helt annorlunda ut. Japan råkar ofta ut för jordbävningar. En tillräckligt kraftig jordbävning kan också leda till en tsunami med förödande konsekvenser. Detta är dock inte fallet i Sverige. Att vi skulle drabbas av en tsunami är så vitt jag förstått lika med noll. Att därför ens dra kopplingar mellan det som sker i Japan med svensk kärnkraftssäkerhet är inte bara osmakligt utan också rent oseriöst.

Det är bra att regeringen inte drar förhastade slutsatser. Det ska vara möjligt att ersätta de tio nuvarande reaktorerna med nya om industrin själv är intresserad av det. Händelserna i Japan ska inte påverka det beslutet. Självklart kan man vara emot kärnkraft. Men det är inte den debatten som nu ska föras. Nu ska siktet vara inställt på att göra allt vi kan för hjälpa det japanska folket.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Succén fortsätter

Succén fortsätter! RUT-avdragen fördubblades på ett år. Läs mer här. Barnfamiljer och ensamstående över 85 år tillhör de stora RUT-användrana. Nu kan inte de rödgröna fortsätta kräva att RUT ska slopas. Det var just barnfamiljer och äldre som vi kristdemokrater särskilt hoppades skulle använda RUT i stor utsträckning. Och så blev det också. Barnfamiljer kan nu få mer tid över till varandra, äldre som inte har rätt till hemtjänst men som ändå vill ha hjälp hemma kan nu få det och många äldre kan med hjälp av RUT minska risken för bland annat fallskador. För att inte tala om alla människor som tack vare RUT nu har ett jobb att gå till med en egen försörjning och en vit lön med rätt till sjukförsäkring och a-kassa. RUT-avdraget lär knappast bli mindre populärt. En av regeringens stora satsningar blev en succé. Undra hur Juholt kommer att hantera frågan – det ska bli spännande att se.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Synliggör klottrets kostnader

Jag tycker alltid att det är bra att tydliggöra vad olika beteenden kostar och får för konsekvenser för omgivningen. Exempelvis har man på många skolor börjat konkretisera vad all slängd skolmat kostar och vad eleverna skulle kunna få för pengarna om de tog mindre portioner och lät bli att kasta. På en skola utlovades till och med eleverna att deras favoritmat skulle serveras oftare om de minskade andelen slängd mat. Det är ett sätt att lära elever att ta ökat personligt ansvar och därmed ett sätt att stärka skolans värdegrundsarbete.
I DN idag kan vi läsa om SL:s kostnader för klottret som de senaste tio åren uppgått till över en miljard kronor. Läs artikeln här. För de pengarna skulle exempelvis 285 nya bussar, 25 nya tunnelbanetåg eller tolv nya pendeltåg kunna köpas in. Eller varför inte till en delfinansiering av en ny tunnelbanelinje? När man får det svart på vitt blir det väldigt tydligt vad klottret bara i kollektivtrafiken kostar. Att Stockholm infört nolltolerans mot klottret är mycket bra och för mig en självklarhet – men det har varit långt ifrån okontroversiellt. Snabb klottersanering är bra inte bara för att det gör staden renare och snyggare utan också för det tröttar ut klottrarna.

Till skillnad från skoleleverna så tror jag inte att klottrarna bryr sig särskilt mycket om SL:s kostnader för skadegörelsen. Därför haltar naturligtvis jämförelsen något. Men kanske siffrorna kan leda till ett folkligt uppror mot klottret. Det blir väldigt synligt hos medborgarna att klottret inte bara förfular vår stad utan ger oss också bland annat sämre kollektivtrafik. Det i sin tur kan faktiskt påverka mängden klotter.

Jag hoppas att det minskade antalet anmälningar förra året berodde på stadens nolltolerans och inte på den kalla vintern. Jag har nämligen ingen lust att hoppas på fler kalla vintrar i Stockholm – jag har fått nog av både klotter och kalla vintrar.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,