Både rätt och fel från Timbro och LO

Svd Näringsliv skriver idag om en rapport från Timbro som hävdar att lägre ingångslöner skulle ge fler jobb. Inte helt oväntat får rapporten mothugg av LO som menar att motsatt förhållande råder. Läs artikeln här. Skulle debatten ta fart skulle säkerligen Timbro utmålas som en hemsk organisation med unken människosyn som kommer fram till sådana slutsatser. Jag tycker det är synd att Sverige har ett så lågt debattklimat. Jag tror att Timbro har rätt. Sänkta ingångslöner sänker förmodligen arbetslösheten inte minst bland unga och nyanlända. LO:s argument att lägre löner sänker efterfrågan håller inte fullt ut eftersom lägre arbetslöshet i sin tur ökar efterfrågan. Oavsett ingångslön lär den i alla fall vara högre än socialbidrag och a-kassa varför LO inte berättar hela sanningen.

Måste man då vara för lägre ingångslöner om man tror att Timbro har rätt? Nej, nödvändigtvis inte. Farmför allt tycker jag inte att politiker ska forcera fram en sådan lösning. Lönebildningen avgörs av arbetsmarknadens parter genom sedvanliga löneförhandlingar. Från dessa ska ministrar och riksdagsledamöter hålla sig långt borta. Däremot har regeringen indirekt sänkt ingångslönerna genom att halvera arbetsgivaravgifterna för ungdomar och infört instegsjobb för nyanlända. På så sätt har löntagaren inte fått sänkt lön men arbetsgivaren har fått lägre lönekostnader vilket torde vara det som i slutänden är avgörande. Jag tycker att regeringen har slagit in på rätt väg. Om parterna därutöver vill ta sitt ansvar och anpassa ingångslönerna till annan nivå så får de göra det. Men det ska politiken hålla sig borta från.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Låt Husby blomma


I veckan besökte jag Husby – ett av mina många besök i Järva. Jag är övertygad om att Järva kan bli ett attraktivt område i Stockholm. Det ligger ca en kvart från centralstationen med tunnelbana, tvärbanan ska förlängas till Kista och det ligger nära Arlanda. Järvafältet är ett enormt grönområde som ligger alldeles i närheten av alla stadsdelar även om E18 är en barriär för boende i södra delen – Rinkeby, Tensta, Hjulsta. I Kista blommar näringslivet och Kista galleria är ett riktigt fräscht kommersiellt affärscentrum. Järva har alltså mycket goda förutsättningar.

Samtidigt bärs Järva av ett dåligt rykte hos många stockholmare. Utanförskapet från arbetsmarknaden är stort, antalet i behov av ekonomiskt bistånd likaså, miljonprogrammens arkitektur och gestaltning lägger ett dystert skimmer över hela stadsdelar och de gamla husen är många gånger nedgångna. Många flyttar från Järva när de får chansen. Detta är en trend som måste vändas och som absolut är möjlig att vända.

Vision Järva lägger en bra grund för förnyelsen av området. Nu håller arbetet med Vision Järva på att konkretiseras och det måste bli bra. Just Husby som jag besökte i veckan har ett konkret program tagits fram. Hela centrum ska rustas upp och gatunivån ska höjas runt centrum för att skapa större attraktivitet. Nya bostäder ska byggas vilket jag tycker är ett viktigt inslag för att förnya och höja statusen på området. Personligen anser jag att fler nya bostäder ska byggas än vad som tycks vara tanken.

Viktigt är också att Husbyborna själva får vara med i processen. I Husby ska förmodligen ett kulturhus byggas som Husbyborna själva är entusiastiska över. Det är ett tillskott som jag tror kan vara mycket värdefullt och innebära ett stort lyft för stadsdelen. Viktigt är nu att kulturhuset inte bara blir en modern inglasad låda som inte väcker några reaktioner. Jag drömmer om ett kulturhus som har en spännande och unik arkitektur som lockar människor från hela Stockholm och även turister. Varför inte utlysa ett arkitekttävling där husbyborna själva får rösta och utse det vinnande bidraget. Då kommer något spännande att skapas och husbyborna kan känna att det är deras kulturhus som de med stolthet kan visa upp för andra stockholmare och turister.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Gör SEB-kontor till bostäder

SEB planerar att lämna sina kontor vid Sergels torg. Ett utmärkt tillfälle att öka antalet bostäder i City tycker jag. Jag gjorde därför ett utspel i frågan som du kan läsa här. Alla politiker är överens om att det behövs fler bostäder i City eftersom det idag är alltför kontoriserat. Fler bostäder skulle leda till ökad trygghet och ökat folkliv även efter kontorstid. Brunkebergstorg har pekats ut som en möjlig plats att bygga 200 nya hyresrätter. Om SEB lämnar sin jättekåk vid Sergels torg skulle det vara en utmärkt plats för flera hundratals nya lägenheter och vara ett väldigt bra komplement till en nybebyggelse vid Brunkebergstorg.

Jag vet att det är lättare sagt än gjort att bygga om kontor till bostäder och jag vet inte om det är möjligt i detta fall. Men det bör utredas och viljeinriktningen bör vara att göra om SEB:s kontor till bostäder ifall de väljer att lämna sina lokaler vid Sergels torg.

Blogg listad på Bloggtoppen.se¨

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Från förfall till hotell

Jag blev precis intervjuad av den brittiska tidsskriften Moncole angående Stockholms stadsbyggnad och arkitektur. Hon ringde upp mig eftersom hon uppmärksammat mina artiklar i ämnet och den kritik jag riktat mot den enligt mig alltför likriktade och ovågade arkitekturen i Stockholm. Journalisten frågade mig om jag tycker att jag får respons för mitt resonemang och jag svarade då lite svävande om att det går framåt även om mycket arbete kvarstår.

Tyvärr kom jag inte att tänka på ett konkret exempel där mitt argumenterande faktiskt gett effekt. DN skriver idag om planerna på ett nytt hotell på Djurgården som ska ersätta den förfallna Lindgården precis vid Gröna Lund. Läs artikeln här. Det är naturligtvis positivt att efter 20 års förfall nu äntligen få ett beslut om att upprätta en ny byggnad med ny verksamhet. Det förslag till ny byggnad som presenterades är dock inte tillräckligt eftersom det inte uppfyller kraven på arkitektur. Byggnaden hade som så många andra byggnader ett platt tak, raka linjer och släta fasader. Därför tog nämnden ett beslut om att utformningen inte kunde godkännas utan att ett nytt förslag ska presenteras för nämnden.

Detta är en plats omgiven av Gröna Lund, Cirkus, Hasselbacken och Skansen. Det får bara inte bli en modern bostadsbyggnad a la Hammarby Sjöstad som inte syns i mängden. Här finns verkligen tillfälle att leka och visa kreativitet och skaparlust.

Utan att ta åt mig äran alltför mycket vill jag nog ändå påstå att mitt engagemang för högre arkitektonisk kvalitet hade viss betydelse när beslutet fattades. Jag ska nog kontakta journalisten på Moncole om detta eftersom konkreta exempel alltid är bra.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Socialdemokraternas cirklar är rubbade

Fler starka siffror för Sverige kom idag. Läs DN Ekonomi här. Och det är inte måttligt starka siffror som Riksgälden presenterar. 2011 förväntas statens finanser gå med ett överskott på hela 99 miljarder kronor och statsskulden kommer ner i nivåer som andel av BNP som de inte legat på sedan början av 1970-talet. Läget är så bra att generaldirektör Bo Lundgren till och med börjar oroa sig för att det kommer att bli svårt att sälja svenska statspapper.
Det är en remarkabel uppgång svensk ekonomi har visat sedan finanskrisen. Det blev bara ett år med underskott i statsfinanserna innan det vände upp och blev överskott igen. Jämför situationen med Portugal, Grekland och Storbritannien och vi alla inser att Sverige är ett bra land att leva i med välskötta finanser.
Detta innebär i sin tur att Sverige har ett reformutrymme kommande år. Inkomstskatterna kan fortsätta att sänkas vilket känns väldigt bra och som helt rätt investerade pengar. De som hjälper till att skapa tillväxten ska självklart få något tillbaka, allt annat vore fel. Pengar kan också satsas på att förbättra ekonomin för de barnfamiljer som har det tuffast ekonomiskt. Samtidigt är det viktigt att göra strukturella reformer som möjliggör hög tillväxt och starka statsfinanser även i framtiden utan att inflationen och därmed räntorna tar fart uppåt. Inte minst är utbildningsväsendet viktigt att satsa på för att flaskhalsar i form av missmatchning på arbetsmarknaden inte ska tillta.
När svensk ekonomi i sin helhet går bra brukar det också betyda goda år för kommunerna där välfärdens kärna finansieras. Det innebär med andra ord ökade möjligheter att satsa på skola, sjukvård och omsorg. Alltså har Alliansregeringen visat att det går att satsa på både välfärd och sänkta skatter utan att svensk ekonomi tar skada. De socialdemokratiska cirklarna är därmed rubbade. Det ska bli intressant att se hur Juholt och Waidelich hanterar detta. Någon enkel match lär det inte bli.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Allt kan inte vara gratis

Sällan har jag varit så upprörd över dålig journalistik som när TV4 skulle rapportera om att priset för ett SL-kort ska höjas från 690 kronor till 790 kronor. Reportagen hade alltid ingångsvärdet att förslaget var fruktansvärt och att landstingsledningen uppmanade människor att söka socialbidrag för att ha råd med höjningen. Icke en kritisk fråga ställdes till oppositionen som sagt nej till skattesänkningar på ca 2000 kr/mån och icke en kritisk fråga ställdes till alla de som uppenbart inte tycker att SL-kortet ska kunna täckas av socialbidrag (hur ska man annars kunna tolka de upprörda känslorna över Rosdahls uttalande?).

Metro hänger på i dagens upplaga. Det är väl klart som korvspad att frågar man en person på stan om de vill höja priset på någon vara eller tjänst överhuvudtaget så blir svaret nej. Föga överraskande alltså att vanligaste svaret på hur mycket ett SL-kort borde kosta var noll kronor. Allra helst skulle allt vara gratis och inga skatter betalas. Men så ser inte verkligheten ut. SL bygger ut för fullt. Tvärbanan förlängs, busslinjer byggs ut, ny spårvagn läggs och båttrafiken utökas. Sedan första månadskortet introducerades 1971 (då för 50 kr/mån) har också tunnelbanan byggts ut rejält. Skulle priset inte påverkas alls av denna utbyggnad? Lönerna har också höjts liksom kostnaderna för klottersanering, städning och övervakning.

Med det nya priset betalar passagerarna hälften av en åktur och landstinget betalar hälften. Jag tycker att det är en rimlig fördelning. Men självklart tycker den som åker att det är för dyrt, allt annat skulle förvåna.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Nu tar äntligen kd plats på Pride!


Jag tycker så klart att det är väldigt roligt att det nu offentliggörs att Kristdemokraterna ska vara med på årets Pride genom ett eget tält. Läs Svd:s artikel här.

Jag har själv varit med på Pride som privatperson varje år sedan 2004. Varje år har jag fått förklara varför Kristdemokraterna som enda riksdagsparti inte deltagit på Pride. Det här året skulle jag ha fått förklara varför vi tillsammans med Sverigedemokraterna var det enda riksdagspartiet utan representation. Nu slipper jag förklara det vilket känns oerhört skönt. Jag inser naturligtvis att jag kommer att få mindre fritid och mindre tid att själv delta pridefirandet för att istället stå i Kristdemokraternas tält. Men den smällen kan jag ta.

Jag tror att det här är ett viktigt steg för Kristdemokraterna ska möta hbtq-gruppen. Det kommer att krävas ett visst civilkurage hos dem som väljer att stå i tältet och de kommer säkerligen att bli hårt bemötta – och kanske också otrevligt bemötta – av en del. Men jag kan nästan lova att vi som står där också kommer att få väldigt mycket positiv respons som jag hoppas ska ta över det negativa. Jag vet ju dessutom att flera av dem som besöker Pride faktiskt också röstade på Kristdemokraterna i senaste valet.

Caroline Szyber har skött detta på ett mycket bra sätt och det är skönt att hon har en enig distriktsstyrelse bakom sig. En styrelse där jag för övrigt är vice ordförande.

Väl mött på Pride!

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Madestrand – Slussen ska inte bevaras

Bo Madestrand på DN ger idag sina reflektioner på Alliansens förslag till Nya Slussen. Läs hans tankar här. Madestrand lovordar förslaget till att börja med och gör det mycket av samma anledningar som jag gör – den terrasserade parken, den insprängda bussterminalen och tillgängliggörandet av vattnet. Men Madestrand lyckas ändå få en knorr på sin artikel som går ut på att Alliansen har lyssnat för mycket på nej-sägarna som vill bevara Slussen. Jag förstår dock inte riktigt hur han lyckas få till sin knorr. Slussen ska allt annat är bevaras i sin nuvarande form, där har vi en betryggande del av stockholmarna med oss. Slussen ska förvandlas från att mest vara en omstigningsplats mellan olika trafiksätt till att bli en mötesplats för människor. Här ska människor kunna mötas för att shoppa, fika, äta eller bara dricka. Här ska människor kunna mötas för att beskåda de fina utsikterna eller för att ta buss eller tunnelbana i en modern stations-/terminalbyggnad. Det är mycket möjligt att en och annan person kommer att känna att just deras skatt från Slussen försvinner. Men så funkar livet. Allt går inte att bevara. Ibland måste saker och ting förnyas och då är det ogörligt att en del försvinner. Jag hoppas att det förslag som nu ligger ska uppskattas av stockholmarna. De som vill bevara Slussen lär vara fortsatt besvikna – men det har jag ärligt talat ingenting emot. På den punkten kan Bo Madestrand vara lugn.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Ännu ett försök med Slussen – denna gången väldigt bra!

Idag presenterade Alliansens gruppledare det förhoppningsvis sista förslaget till Nya Slussen. Läs här och här. Efter två decennier av tävlingar, utställningar och debatter ska nu processen med Nya Slussen börja på allvar och spaden sättas i marken 2013.

Jag har skrivit många inlägg om Slussen på min blogg. Jag har varit ganska frustrerad över att processen har gått så sakta och att beslut inte har tagits tidigare. För detta är både borgerliga och socialistiska majoriteter medskyldiga. Men den konstellation som nu styr Stockholm har tagit ansvar och fört frågan framåt. Det känns bra att tillhöra en sådan majoritet.

Det förslag som idag har presenterats är väldigt bra! Grönområden bildas, uteserveringar skapas, en scen i vattnet byggs och utsikterna över Saltsjön och Mälaren behålls. De föreslagna stora huskropparna försvinner, ett underjordiskt affärscentrum skapas och busstrafiken förläggs i Katarinaberget. Slussen blir inte bara en omstigningsplats mellan olika trafiksätt utan blir också en viktig mötesplats. Just den förändringen är för mig personligen väldigt viktig och något jag har tryckt på under den del av processen som jag har varit med. I och med insprängningen av bussterminalen i berget kan man sänka sockelhöjden mot kajen och en trappa byggs istället för en tvär vägg. Denna trappa kan bidra till ökat folkliv och rörelse. Folkliv längs vattnet ska också bildas i och med vattennära uteserveringar. Miljön för fotgängare och cyklister blir också bättre.

Nu ska förslaget ut på plansamråd. Det ska bli spännande att ta del av de ärenden som kommer in och vi ska självklart lyssna och ta till oss av dessa synpunkter. Beslutet får dock inte dra ut på tiden. Slussen behöver byggas om och ju förr desto bättre.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,