Besluta om Slussen idag!


Äntligen har dagen kommit då vi i Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om Nya Slussen. Turerna har varit många och det är ingen hemlighet att Alliansen har förhandlat med Miljöpartiet för att försöka komma överens och få en bred uppgörelse över blockgränserna. Huruvida Miljöpartiet och Alliansen kommer att komma överens är fortfarande osäkert i skrivande stund. Nya Slussen har utretts sedan 1991. Slussen håller på att bli en allt större säkerhetsrisk. Vi kan inte harva runt i beslutsångest länge till – vi måste fatta ett beslut nu för att komma vidare.

Det vore naturligtvis välkommet om Alliansen kommer överens med Miljöpartiet. Men vi får samtidigt inte glömma att Alliansen har en tydlig majoritet i Stockholms stad. Röstmässigt räcker det gott och väl att Alliansen röstar för förslaget.

Socialdemokraterna har lovat att riva upp beslutet om de vinner valet 2014. Ett rent oansvarigt agerande tycker jag. Det beskedet gör det ännu viktigare att snabbt komma till ett beslut så att vi kan sätta spaden i marken i god tid före 2014 och att Socialdemokraterna då förhoppningsvis har besinnat sig. Drar processen ut mycket längre riskerar vi politiker att göra oss till åtlöje inför hela Stockholms befolkning. Jag är inte beredd att riskera det.

Det förslag som nu ligger innebär ett rejält lyft för Slussen. Slussen går från att vara en trafikapparat till att bli en mötesplats, från att upplevas otryggt till att upplevas tryggt, från att vara en osäker plats för cyklister till att bli ett cykelparadis. Det finns säkert en och annan sak som skulle kunna förbättras med förslaget men det komme att alltid att finans oavsett vilket förslag som ligger på bordet. Vi kommer aldrig att få den perfekta slussen där allas intressen prioriteras. Men det förslag som nu ligger och som har manglats igenom den demokratiska processen i flera år är ett mycket bra förslag som ger ett rejält lyft för en idag osäker och ruffig plats.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Bra med nio nya skolor!


Välkommet är beskedet som kommer idag om att Stockholm föreslås få nio nya skolor de närmsta tio åren, läs mer här. Jag satt i Utbildningsnämnden 2007-2011. För varje nytt läsår hopade problemen ihop sig med platsbrist på ett flertal skolor. Den valfrihet som Alliansen har infört är därför på många ställen en chimär eftersom många skolor är överfulla och flera barn riskerar att få en lång väg till skolan vilket är mycket olyckligt om det inte är självvalt. Det är därför viktigt att politiken visar handlingskraft i frågan.

Det är bra att majoritet och opposition tycks vara överens. Däremot kan jag inte låta bli att reagera över Tomas Rudins (s) uttalanden. Han raljerar över att man under flera år lagt ner ett antal skolor för att nu börja bygga nya igen. För det första tycks det vara läge att påminna Rudin om att Socialdemokraterna röstat för flera av dessa nedläggningar. För det andra är det mycket viktigt att påpeka att de skolor som lagts ner har lagts ner på grund av vikande elevunderlag och att skolorna inte kunnat garantera en kvalitativ undervisning. I de områden som nu är aktuella för nybyggnation är problemen de helt motsatta eftersom barnantalet i dessa områden ökar. Befolkningstillväxten är långt ifrån jämn i staden. Därför kan det säkert även kommande år vara aktuellt med en och annan nedläggning trots att nya skolor behöver byggas. Rudins uttalanden är en uppvisning av antingen populism eller okunskap – eller kanske ännu värre – av båda delarna.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Döm inte ut Etableringsreformen så snabbt


Jag blir så trött på att media alltid så snabbt ska döma ut reformer som knappt hunnit sjösättas. Den senaste reformen som avrättas i media är Etableringsreformen för nyanlända. Läs kritiken i DN här. Rubriken heter att reformen blev en flopp. Vadå blev en flopp? Reformen sjösattes för mindre än ett år sedan. Hur kan man säga att en reform blev en flopp efter så kort tid? Samma sak med ägarlägenheterna som man dömde ut efter mycket kort tid trots att ägarlägenheter bara får komma till i nyproduktion. Reformer måste få ta sin tid. Att införa nya system i förvaltningar och myndigheter som sedan decennier är vana vid ett annat system tar tid. Det tar tid för kulturer att ändras, både på individnivå och hos myndigheter. Många gånger kan det rent av hänga på viljan hos enskilda tjänstemän.

Etableringsreformen är en bra reform. Den har till syfte att så snabbt som möjligt möjliggöra för invandrare att få ett jobb. Det naturliga ska inte vara socialtjänsten, det naturliga ska vara arbete och egen försörjning. Därför är det bra att Arbetsförmedlingen är ansvarig myndighet. Men den som tror att man på några månader kan uppnå lysande resultat blir så klart besviken. Det tar betydligt längre tid än så. Självklart är det bra att utvärderingar av reformer görs efter kort tid för att rätta till eventuella barnsjukdomar och för att se hur implementeringen fortlöper. En brist har visat sig vara att Skatteverket dröjer för länge med att ge nyanlända ett personnummer vilket i sin tur fördröjer möjligheten att skrivas in på Arbetsförmedlingen. Det är bra att sådana brister upptäcks snabbt. Men innan reformen kan dömas ut helt måste nog flera år få passera hur frustrerande det än kan vara.

En sak vet vi i alla fall. Mycket värre än före etableringsreformen kan det inte bli. Låt oss därför hoppas att den ska ge bra resultat. Jag är övertygad om den kan göra det.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Det är inte normalt att slåss


Så har det hänt igen. Två ungdomsgrupper – denna gången bestående av 20-30 ungdomar – startar slagsmål. Läs mer här. Utgången går aldrig att förutspå. Den här gången slutade det tack och lov inte i några livshotande skador men väl sakdor som krävde ambulansfärd. Vi vet samtidigt vilka förfärliga konsekvenser ett till synes oskyldigt slagsmål kan sluta med. Det kan resultera i döden.

Det som frustrerar mig mest är att vi nästan med säkerhet kan säga att inte mycket kommer att hända. Av de 20-30 ungdomarna är det förmodligen ytterst få som kommer att få någon påföljd. Kanske några kommer att kallas till förhör eller få agera vittne. Men om några månader kommer livet att tuffa på som vanligt och ungdomarna kan liera sig med nya gäng och starta nya slagsmål och sätta skräck hos människor.

Samhället agerar för lite! Jag gillar inte tala om tuffare tag eftersom det leder tanken fel. Men jag vill ha tydligare signaler. Varje ungdom som deltog i slagsmålet vid Slussen borde tas tag i. Det är inget normalt beteende att misshandla en annan människa. Det kan inte ursäktas med att vara ett pojkstreck. Ett slagsmål kan få förfärliga konsekvenser och om inte vuxenvärlden reagerar kan slagsmålet om några år ha resulterat i betydligt värre handlingar.

Polisen är frustrerad. De vet själva att mycket lite händer med ungdomar som begår brott. Är de under 15 år händer i princip ingenting och är de under 20 år tar domstolarna stor hänsyn till ålder. Signalen samhället ger är att brott lönar sig. En 19-åring kan vara vaneförbrytare sedan många år – samhället agerar i många skeenden naivt.

Det som börjar med en knappnål sluter med en silverskål. Att inte reagera när en ung människa begår brott är att svika både samhället och förövaren.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Hägglund är inte problemet


Nu börjar olika medier återigen spekulera om Göran Hägglunds framtid. Det som satte eld på brasan den här gången vad den före detta riksdagsledamoten Rolf Åbjörnsson som ånyo gick ut och önskade Hägglunds avgång. Åbjörnsson kallas för kd-profil av Svenska Dagbladet och som en tung kd-politiker på Facebook. Åbjörnsson slutade i riksdagen för snart tio år sedan. Få medlemmar har ens sett eller hört honom sedan dess på något av våra partiarrangemang. I Agenda visade han dock upp sig uttalade sig för ett tag sedan. Då fick han frågan varför man skulle rösta på Kristdemokraterna. Efter en längre tids tystnad svarade han att han inte visste. Så tung kristdemokrat är han alltså.

Jag hoppas att Hägglund får sitta kvar. Hägglund har en oerhörd potential, som inte minst visade sig i Aktuellt tidigare i veckan då han debatterade mot Tommy Wadelich. I de personliga intervjuerna är Hägglund överlägsen och Hägglund är omtyckt i många läger. Hägglund är inte Kristdemokraternas problem. Att byta partiledare skulle förutom förlusten av en duktig partiledare ge helt fel signaler utåt. Jag är övertygad om att signalen skulle vara att de mer värdekonservativa har sparkat Hägglund. En sådan bildsättning skulle jag vara mycket obekväm med.

Visst finns ett missnöje i partiet över låga opinionssiffror och låg gnista i organisationen. Men min bild är inte att kritiken mot Hägglund är bred inom partiet. Å andra sidan ska man aldrig underskatta en sten som är satt i rullning. Men jag tror faktiskt inte att stenen kommer att träffa Hägglund särskilt hårt utan snarare rulla över ett stup och falla platt i marken. Det hoppas i alla fall jag.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Tre viktiga beslut – dålig princip av mp

Igår var det kommunfullmäktige och jag fick äran att tjänstgöra då Ewa Samuelsson som annars är ordinarie ledamot är i New York tillsammans med Maria Larsson. Det var ett intressant möte då tre viktiga detaljplaneärenden diskuterades. Det första handlade om Beckomberga där 500 nya bostäder ska byggas. Ett mycket fint område och ett bra och viktigt beslut. Det andra handlade om en tillbyggnad av Circus på Djurgården med en ny scen och 690 sittplatser. Ett viktigt beslut för att lyfta Stockholm som en evenemangsstad i världsklass. Det tredje var en tillbyggnad av Göta Ark på Medborgarplatsen. Också det ett viktigt beslut för att lyfta denna mycket trista byggnad på en så central plats.

Majoritet och opposition var överens om det mesta. Debatten om Circus kom mest att handla om tre ekar som tyvärr måste fällas. Det som dock blev mest debatt om var huruvida man skulle reservera ett visst antal bostäder till studenter och ungdomar. Miljöpartiet föreslog 20 procent, dvs 100 stycken i Beckomberga och 10 stycken på Göta Ark.

Det kan låta bra men jag tycker inte att det är en vidare bra idé att portionera ut en bestämd andel student- och ungdomsbostäder i alla nybyggnadsområden. För det första behövs det fastighetsägare som kan och är duktiga på att förvalta den typen av bostäder. För det andra lämpar sig vissa områden bättre än andra för sådant boende. Beckomberga anser jag vara mindre lämpligt medan exempelvis Albano och Spånga lämpar sig betydligt bättre – där ska det också byggas sammanlagt minst 2000 nya studentbostäder. Studenters preferenser kring boende ser annorlunda ut än genomsnittet av befolkningen, det måste vi ta hänsyn till. Att säga nej till Miljöpartiets 20-procentsprincip handlar alltså inte om att vara emot studentbostäder utan om att principen är felaktig.´

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Supermobilt poliskontor på Fridhemsplan?Jag har i ett par år drivit frågan om ett mobilt poliskontor på Fridhemsplan – liknande de som finns på Stureplan och Medborgarplatsen. I måndags kom frågan åter upp på Polisstyrelsesammanträdet efter att jag agerat i frågan ytterligare en gång. Först ska sägas att Polisstyrelsen inte fattar beslut i frågan som det felaktigt står i Vårt Kungsholmen. Styrelsen fattar inte beslut i den typen av operativa frågor. Som ledamot i styrelsen kan man dock väcka frågor till polisledningen och på den vägen starta en process. Svaret blev – till skillnad från tidigare svar från 2009 – att det inte planeras något mobilt poliskontor på Fridhemsplan.

När jag först läste svaret blev jag så klart besviken och lite grann på krigsstigen. Men när jag fick den muntliga föredragningen så blev jag lugnare. Mobila poliskontor kräver el, stödpelare, är relativt klumpiga och ganska dyra i inköp. På Fridhemsplan lämpar det sig därför bättre med polisbussar som går att förflytta under kvällens lopp i takt med att våldsbrottsligheten byter plats – vilket den gör på Fridhemsplan i större utsträckning än på Stureplan och Medborgarplatsen.

För mig spelar inte tekniken någon roll, för mig är resultatet det viktiga. Gör Polisen bedömningen att polisbussar ger ett bättre resultat än mobila poliskontor som vi idag känner dem så litar jag på det. Jag har dristat mig till att kalla polisbussarna för supermobila poliskontor eftersom de är ännu mer mobila än de mobila polisstationerna men tjänar ändå samma syfte.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,