En bättre skola tar lång tid att få


Larmrapporterna om tillståndet i svensk skola duggar tätt. TT har idag en notis om att så många som var tredje gymnasielev lämnar skolan utan ett slutbetyg, läs mer här. Det är verkligen en alarmerande siffra! Att endast 45 procent av eleverna med föräldrar som endast har högstadieutbildning får ett slutbetyg är naturligtvis mycket oroväckande. Det är naturligtvis lätt för många – inte minst för oppositionen – att göra förhastade slutsatser och leda till bevis att regeringens skolpolitik är misslyckad. Jag tror dock helt tvärtom.

Att nå synbara resultat i skolan tar betydligt längre tid än några år. Visst kan enstaka skolor som hittar nya arbetsmetoder nå snabba framgångar. Men att se trendbrott på nationell nivå tar längre tid. Flera reformer genomfördes så sent som i år och det nya betygssystemet implementeras fullt ut först nästa år. Elever som gått flera år i skolan blir naturligtvis inte bättre över en natt bara för att nya reformer sjösätts. Vi får nog vänta många år till innan regeringens skolpolitik ger synliga effekter i form av bättre skolresultat.

Jag är fortfarande bergfast övertygad om att genom tidigare uppföljning, tidigare insatser, tydligare krav och förväntningar från vuxenvärlden, större nationell likvärdighet och ökade satsningar på yrkesutbildningen så kommer fler elever att komma ut från gymnasiekskolan med godkända betyg och relevanta kunskaper. Men vi måste ha tålamod. Och till syvende och sist handlar det framför allt om ett gott lokalt ledarskap och motiverade elever.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Äntligen är en ny detaljplan för Slussen klubbad


Med ordet ”Äntligen” inledde jag mitt tal igår och så kändes det verkligen. Äntligen har Kommunfullmäktige antagit ny detaljplan för Slussen. Trots att jag själv bara jobbat med frågan i knappt två år så känns det länge. Hur ska då de politiker som haft frågan aktuell i 20 år känna? Jag har gjort många blogginlägg om Slussen. Jag känner mig trygg med beslutet. I debatten igår valde jag att lyfta fram tre frågor som varit särskilt viktiga för mig och Kristdemokraterna.

1. Kollektivtrafiken

Brons bredd garanterar god framkomlighet för bussar och eventuell spårvagn. Oppositionens förslag om en smalare bro skulle skapa kaos inte bara för bilister utan också för bussar. Bussterminalen i Katarinaberget skapar en trivsammare miljö för alla resenärer. Detaljplanen möjliggör också för kollektivtrafik på vatten i och med att angöringsplatser för båtar anläggs både i Mälaren och Saltsjön.

2. Mötesplatser

I all stadsplanering är skapandet av mötesplatser en central punkt. Slussen fungerar inte som en mötesplats idag utan är primärt en plats att byta trafikslag eller att passera för annat mål. Med den nya detaljplanen tillgängliggörs vattenytan på ett helt annat sätt. Uteserveringar skapas längs kajplan och under broarna. Ett vattentorg med en scen byggs. Taken på en del av husen ska vara möjliga att vistas på. Anläggandet av en handelsplats bidrar också till att utveckla Slussen till en mötesplats.

3. Tillgänglighet

Det skiljer cirka tio meter i höjdskillnad mellan Södermalm och Gamla stan. Att uppfylla tillgänglighetskraven är därför en svår uppgift. Men efter en hel del omarbetningar har vi nu ett förslag som uppfyller lagens krav på tillgänglighet i och med att brons lutning är fem procent. Så kallade X-områden skapas vilket innebär att tillgänglighet garanteras dygnet runt på dessa platser med hjälp av hissar och rulltrappor. Vilplatser anläggs vidare på huvudbron. Slussen är inte idag och kommer inte heller att vara i framtiden en optimal plats gällande tillgänglighet. Men jag vet att frågan har tagits på stort allvar och att den plan som nu ligger har tagits fram i tätt samarbete med kommunens råd för personer med funktionsnedsättning.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Rött kort till Länsstyrelsen

Bild: Sandellsandberg

Igår var det stadsbyggnadsnämnd och totalt 83 ärenden att ta ställning till. Det finns så klart mycket att säga. Ett särskilt bra ärende var strukturplanen för Rinkeby Allé som kommer att ge Rinkeby ett rejält lyft när planen realiseras. Ett annat bra beslut var startpromemorian för Söderstaden avseende Slakthusområdet och södra Skanstull. Det kommer att bidra till att förverkliga promenadstaden och ge möjlighet att förlänga innerstaden till söder om Skanstull. Men då tror jag att Skanstullsbron måste ges en annan utformning så att den blir mer promenadvänlig.

Ett tredje beslut var uppförandet av 42 nya studentlägenheter vid KTH. Dock hade det kunnat bli fler lägenheter om inte Länsstyrelsen hade varit klåfingrig. Det ursprungliga förslaget var nämligen åtta våningar istället för sju. Men det fick Länsstyrelsen att se rött då åtta våningar blev synligt från flera utsiktsplatser och därmed kunde vara i strid med riksintresset.

För mig är detta resonemang helt obegripligt! Ska inte våra byggnader få synas? Är Stockholms siluett för alltid låst? Är inte ett studenthus värt att synas för att visa att Stockholm satsar på högre utbildning? Rött kort till Länsstyrelsen säger jag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Bra rutet Clinton!


Jag kände stor sorg när Hillary Clinton inte blev Demokraternas presidentkandidat 2008. Jag hade i flera år sett fram emot Clinton som USA:s president. Likaså blev jag besviken när jag hörde att hon inte tänker ställa upp för fler politiska positioner i USA efter presidentvalet 2012.

Men Hillary är ingen lame duck för det. Igår röt hon till gentemot diskrimineringen av hbt-personer, mycket bra! Hillary Clinton har alltid varit engagerad mot diskriminering av hbt-personer och hon tog i för att vara i internationella sammanhang. För en svensk kan hennes tal säkert vara självklart men för många av dem som lyssnade var det säkert mycket radikalt, bland annat lyssnade diplomater från arabiska och afrikanska länder.

Bland annat sade Clinron följande:

– Det får aldrig vara ett brott att vara homosexuell. Homosexuella har fötts i och hör till alla samhällen i världen. De är i alla åldrar, av alla raser och har alla religioner. De är läkare och lärare, lantbrukare och bankirer, soldater och idrottsmän, sade Hillary Clinton.

Så bra Hillary! Må hennes arbete fortsätta även efter presidentvalet 2012.

Läs hela artikeln här

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Debatt om kameraövervakning


Idag var jag med i SVT:s nya satsning Nyhetslabbet som är ett webbaserat debattprogram. En bra satsning som jag hoppas kan slå igenom bra även om det lär krävas viss marknadsföring med tanke på det mediala utbudet.

Ämnet för eftermiddagen var kameraövervakning med anledning av att självmordsbombaren som slog till på Bryggargatan förra året filmades av olagligt uppsatta kameror – filmsekvenser som idag används flitigt av Polisen.

Jag bloggade då om olämpligheten att Länsstyrelsen bara ett par dagar efter attentatet krävde att kamerorna skulle monteras ner. ABC sände ett inslag och nu kommer ämnet upp igen ett år senare.

Jag är generellt sett positiv till kameraövervakning. Visst finns det ett sluttande plan men sätter vi upp för många är de lätta att ta ner. Överlag är människor positiva och de allra flesta är nog beredda att bli filmade på offentliga platser om det visar sig öka tryggheten. I tunnelbanan betyder kamerorna väldigt mycket. I det offentliga rummet får man nog acceptera att den privata sfären beskärs till viss del. Allt material förstörs dessutom inom tre dygn och inget som kan användas lång tid efter.

Jag länkar till inslaget när det finns tillgängligt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Handeln bygger staden


Nu fungerar min blogg igen efter hackningsförsök och fler tekniska problem.

Igår var jag på Timbros seminarium Kommersialisera stadsplaneringen. Det var en väldigt intressant diskussion som tog sin utgångspunkt i Jerker Söderlinds nya bok ”Handeln bygger staden”. Kort och gott kan man sammanfatta seminariet med att utan handel – döda städer. Vill vi undvika att all handel sker i stora externa köpcentra måste vi stadsplanera därefter. Jag håller helt med. Nya stadsdelar måste innehålla levande bottenvåningar, affärer, restauranger och caféer. För att möjliggöra det krävs tät bebyggelse annars blir underlaget för litet. I Stockholm är detta så klart ännu mer aktuellt då man kan förmoda att människor som väljer Stockholm gillar staden. Det är alltså viktigt att skapa stad även utanför tullarna eftersom alla inte kan bo i innerstaden.

Jerker visade också flera bilder på hur de gamla citykärnorna ser ut och jämförde dem med de stora externa köpcentra som byggts upp under senare decennier. Det är så klart en förskräcklig utveckling. Jag skulle gärna se att Stockholm vågade bygga en helt ny stadsdel med inspiration av klassicismen och nationalromantiken. Jag tror att en sådan stadsdel skulle bli mycket populär. Varför inte prova med Söderstaden eller Älvsjö?

Däremot håller jag inte riktigt med Jerker i hans stora vurm för bilar och att parkeringar är en förutsättning för stärkt handel. Det kan säkert vara riktigt i många mindre städer men för Stockholm som har en väl utbyggd kollektivtrafik borde inte parkeringsplatser vara lika nödvändiga. Visst behöver många bilen till Ikea men Ikea kommer förmodligen aldrig att ligga mitt inne i stadskärnan utan snarare en bit utanför. Om parkeringar måste byggas ska de helst ske under jord så att man kan utnyttja marken för människor.

Hursomhelst är Jerker Söderlinds nyutkomna bok ett välkommet tillskott i stadsbyggnadsdebatten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,