Renodla Polisens arbetsuppgifter

Rikspolischefen Bengt Svensson gör idag är viktigt utspel. Han föreslår att Polisens arbetsuppgifter ska renodlas. Att uppgifter som kan tas om hand av andra myndigheter och aktörer inte ska ligga hos Polisen. Exempelvis föreslår han att passhantering, inspektion av farliga istappar, omhändertagande av berusade personer och hantering av hittegods ska skötas av andra än av Polisen. Läs artikeln här.

Jag välkomnar Svenssons utspel. Jag har länge reagerat på en del av Polisens arbetsuppgifter. Polisen måste få koncentrera sig på sina kärnuppgifter att förebygga och klara upp brott. Ju fler uppgifter som läggs på myndigheten desto otydligare blir kärnuppdraget. Många gånger får utbildade poliser sköta sånt som andra än poliser skulle kunna sköta. Det är ett slöseri med kompetens och bidrar till att före brott kan bekämpas och klaras upp.

Du kan läsa mitt pressmeddelande här

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gör Slakthusområdet till ett pilotprjekt för arkitektur

Idag föreslår jag att Slakthusområdet ska vara ett pilotprojekt inom arkitektur. Stockholm behöver ett arkitektoniskt lyft. Jag får ofta se väldigt bra och snygga förslag på nya byggnader men som aldrig uppförs. Var i processen det blir fel verkar få veta. Vi behöver därför ett rejält nytag. Slakthusområdet som ska få ca 3000 lägenheter får inte bli ytterligare ett mediokert misslyckat projekt. Av tolv blåklassade byggnader är hela elva byggda 1907. Det ger unika möjligheter att bygga i klassicistisk stil, ett uttryck som vi vet att många stockholmare älskar. Men tanken ska vara fri och en bred uppsättning av stockholmare ska få tycka till och rösta.

Läs mitt pressmeddelande här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Stockholm tryggare än Malmö och Göteborg

Stockholm är tryggare än både Malmö och Göteborg. Det visar nya siffror från BRÅ, läs här. Både den upplevda och den faktiska tryggheten är högre i Stockholm. Det visar att Stockholm lyckats bättre än Göteborg och Malmö med social integration. Polisens arbete är också är en viktig framgångsfaktor i Stockholm. En synligare polis, mobila och lokala poliskontor samt särskilda insatser för att involvera skola, ungdomar och socialtjänst ger resultat. Jag är mycket glad över polisens brottsförebyggande arbete. Stadens satsningar på Stockholms förorter och Jobbtorgens arbete för att minska arbetslösheten är oerhört betydelsefulla. Mycket arbete kvarstår men Stockholm är ett föredöme.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Sjövägen bara början

Sjövägen får nu fortsätta och det går bra att åka med sitt SL-kort. Läs mer här. Det var på kristdemokratiskt initiativ som Sjövägen – pendelbåten mellan Frihamnen, Lidingö, Nacka och Nybrokajen – startade. Satsningen har blivit en succé och antalet resenärer har ökat stadigt. Restiden har kortats avsevärt och har avlastat övrig kollektivtrafik samt minskat trängseln på gaturummet.

Jag är övertygad om att kollektivtrafik på vatten tillhör framtiden. Stockholm är en stad på vatten och då är vattenvägen många gånger det smidigaste och snabbaste sättet att ta sig fram. I ett växande Stockholm kommer det att bli alltmer påtagligt. Dessutom är båt ofta ett uppskattat färdmedel.

Jag hoppas att landstinget fattar beslut om fler båtlinjer i Stockholm. Sjövägen är bara början. I framtiden borde det vara möjligt att med båt ta sig via Bromma och Pampas Marina, från Ekerö till City och från Norr Mälarstrand till Söder Mälarstrand.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Länsstyrelsen gör fel igen!

Det är verkligen trist att Länsstyrelsen gång på gång hämmar Stockholms utveckling genom att säga nej till olika byggprojekt med hänvisning till att de tar för stor plats eller syns från för många vyer.

Senaste exemplet är Citybanans nya entré på Vasagatan. ABC kan idag berätta att Länsstyrelsen kritiserar Jernhusens förslag till ny byggnad, läs mer här.

Det är ohållbart att Länsstyrelsen ska sätta käppar i hjulen för Stockholms utveckling. Vi måste våga bygga nytt, högt och utmanande. I detta aktuella fall är det dessutom en byggnad som ska synas och vara ett flaggskepp för Stockholm. Kristdemokraterna ville tillsammans med Centern ha en betydligt högre byggnad än det förslag som nu ligger. Att därför banta byggnaden ytterligare är för mig helt otänkbart.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kd-krav: Tunnelbana till Nacka!

Idag skriver sex kd-representanter för Stockholms stad och län om behovet av tunnelbana till Nacka. Mitt namn har tydligen fallit bort annars var meningen att även mitt namn skulle stå med. Den fadäsen gör dock inte innehållet i artikeln sämre. Behovet av en tunnelbana till Nacka är stort. Jag har bloggat om det flera gånger tidigare och vill mest med detta inlägg göra reklam för debattartikeln.

Läs artikeln här

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Är stadsradhus rätt sätt att förtäta på?

Idag kan DN Stockholm berätta om Einar Mattssons planer på stadsradhus och butiker vid korsningen Götgatan/St Paulsgatan. Området är idag förfallet och förstört av 60-talets råa arkitektur. Det är en smaklös kontrast till den annars så vackra arkitektur på Götgatan och St Paulsgatan. Området är inte bara förvanskat utan också dåligt utnyttjat med en väldigt låg byggnad och en outnyttjad bilväg.

Att det förtätas i korsningen är därför mycket välkommet. Och de ritningar som finns i DN tycker jag ser väldigt smakfullt ut. Det jag möjligtvis kan ifrågasätta är om stadsradhus är rätt sätt att förtäta på i innerstaden. Många vill bo i innerstaden och när man förtätar tycker jag det bör vara eftersträvansvärt att få in så många bostäder som möjligt. Men innan jag säger nej till stadsradhus vill jag se förslaget i detalj och även veta om det finns några alternativa förslag som kan ge fler bostäder.

Oavsett vad det blir kan korsningen knappast bli fulare än den är idag.

Järva tryggare än många tror

Nämner man stadsdelarna Rinkeby, Tensta eller Husby så ryggar många automatiskt tillbaka. Inte för att de själva ha varit där utan för att de har en bild av stadsdelarna i Järva som otrygga och kanske rent av farliga att vistas i. Bilden hos många är att stadsdelarna är slitna och nedgågna och att människor som bor där helst av allt vill flytta imorgon. Detta är inte en korrekt bild.
Visst finns mycket att göra i området. Husen är byggda under 60- och 70-talen och behöver renoveras. Husen har en väldigt monoton gestaltning och grundtanken med separerade trafiklösningar har visat sig skapa otrygghet snarare än trygghet. Arbetsplatserna är för få och framför allt saknar väldigt många järvabor jobb.

Samtidigt som detta sägs ska det också nämnas att stort arbete att förbättra Järva pågår. Kista är en framgångssaga. Svenska bostäder rustar upp sitt bestånd med stora ambitioner. I Stadsbyggnadsnämnden har flera beslut tagits som kommer att innebära ett rejält lyft inte minst för Rinkeby. Viljan att flytta är liten. Omflyttningen i Järva är ungefär som i innerstaden och väntetiderna för en lägenhet är långa.
Idag kan DN Stockholm också redovisa att endast en av de tio mest våldsutsatta tunnelbanestationerna (räknat per invånare) ligger i Järva, nämligen Hjulsta. Vare sig Rinkeby, Tensta, Akalla, Kista eller Husby finns med på listan. Det ger ett perspektiv. Och när vi ser vad som händer i Malmö för närvarande är Järva rena Sörgårdsidyllen i jämförelse.
Detta inlägg skriver jag inte för att förklara bort några problem. Järva har problem. Men debatten behöver nyanseras. Jag tror faktiskt de allra flesta hade räknat med att fler stadsdelar i Järva än Hjulsta hade varit med på listan över de tio mest våldsutsatta tunnelbanestationerna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,