Över 1000 nya lägenheter beslutas idag

Idag har vi stadsbyggnadsnämnd och antalet nya lägenheter vi beslutar om spräcker 1000-vallen! Tre beslut är extra viktiga för mig.

1. Basaren – den nuvarande tvåvåningsbyggnaden vid korsningen Hantverkargatan/St Eriksgatan rivs och ersätts av en mycket snygg byggnad innehållande 44 hyresrätter. Det innebär ett stort lyft för en underutnyttjad plats och roligt att kunna bygga hyresrätter på en så attraktiv plats.

Det som förvånar mig är den lokala hyresgästföreningens motstånd. De motsätter sig bygget och säger till och med att det är en av deras viktigaste fråga att bevara Basaren i nuvarande skick. För mig är det helt obegripligt! Hur kan en lokal hyresgästförening motsätta sig 44 nya hyresrätter ena stunden medan man ondgör sig över bristen på hyresrätter andra stunden? Kungsholmens lokala hyresgästföreningen har ett och annat att förklara.

2. St Görans gymnasium – denna blåklassade byggnad görs om till 250 studentlägenheter. Mycket bra! Jag själv hade gärna monterat ner byggnaden. Den anses vara arkitektoniskt mycket värdefull och sägs tillhöra det bästa från svensk efterkrigstid. Det tycker jag är ett rejält underbetyg av svensk arkitektur. Men nu står den där och då är det bra att vi skapar studentbostäder samtidigt som vi får kommersiella lokaler i bottenvåningen. En tillbyggnad av fastigheten ska också prövas.

3. Årstastråket – 450 nya lägenheter längs Årstastråket ska beslutas som en del i en större exploatering. Det kommer dock att återremiteras i syfte att höja husens höjd och skapa fler levande bottenvåningar. Det innebär en viss försening av projektet men det är det värt för ett bättre resultat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Intressant seminarium om trängselskatter

Igår kväll hade Kristdemokraterna i Stockholms stad och län ett mycket givande och intressant seminarium om trängselskatternas framtid. Anna Wersäll från Stockholms Handelskammare, Jennifer Moore-Peterson som är utredningssekreterare på Finansdepartementet och Maria Börjesson som forskar på KTH, berättade om deras erfarenheter och slutsatser av de dryga fem år som vi har haft trängselskatt i Stockholm.

Det är nu snart dags att fatta beslut om hur vi anser att trängselskatterna ska utformas framöver. Ska avgiften höjas eller indexeras? Ska det vara olika avgifter vid in- och utfart? Ska olika tullsnitt kosta olika mycket? Ska den avgiftsfria tiden utökas? Ska Essingeleden avgiftsbeläggas? Plus en massa fler frågor. Seminariet igår hjälpte oss en bit på vägen.

Jag röstade själv nej i folkomröstningen om trängselskatterna. Det ångrar jag idag. Jag ser de klara fördelarna med trängselskatter. Det minskar trängseln i stan, det förbättrar miljön och ger utökade möjligheter att bygga ut kollektivtrafiken. De farhågor som fanns om exempelvis minskad handel har inte visat sig infrias. Än funderar jag dock på hur systemet ska se ut i framtiden. Om det får jag återkomma.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Dåligt förslag av Centern

Centern vill tydligen politisera lönebildningen. Det är svårt att tolka Centern utspel om sänkta ingångslöner på något annat sätt. Läs artikeln här. Det är ett förvånande förslag. Dels för att det knappast är en framgång i väljarkåren att kräva sänkta löner på 20-25 procent, dels för att det är ett brott mot den svenska traditionen att politiken ska hålla sig borta från lönebildningen. Hade det enbart rört den offentliga sektorn hade det varit mer förståligt men inte när det rör hela arbetsmarknaden.

Att politiker ska sitta och analysera hur höga ingångslönerna ska vara tycker jag är fel. Den kompetensen besitter andra bättre. Det är en komplex sammanvägning mellan olika faktorer och samma modell kan omöjligt användas på hela arbetsmarknaden. Den svenska modellen med förhandlade löner mellan parterna har visat sig fungera väl. Under industrikrisen visade sig också parterna våga ta ansvar då vissa yrkesgrupper fick kortare arbetstid mot lägre lön. Det var ett sätt att ta ansvar i en mycket svår tid. Ett sådant beslut hade förmodligen politiken aldrig mäktat med att fatta.
Det Centerpartiet nu gör är farligt, både för Alliansen och för arbetsmarknaden. Alliansen riskerar att framstå som osympatiska som vill rikta udden mot de med lägst löner. Den framgångsrika svenska modellen riskerar också att ersättas med lagstiftade låga minimilöner som har ett mycket svagt stöd i Sverige.
Låt parterna ta fortsatt ansvar för lönebildningen, säg nej till Centerns förslag att politisera lönerna.

Värthamnen, del 2…

Igår fick jag medhåll av S och M om att det bör byggas höghus i Värtahamnen, läs här. Som jag tidigare skrivit på bloggen har husen krympt i det förslag som nu ligger för programsamråd. Värtahamnen är en utmärkt plats att bygga riktigt höga hus på och därmed bilda en ny stadsfront till Stockholm. Husen ska inte bara vara höga utan också arkitektoniskt tilltalande och varierade.
Många invänder och säger att man ändå inte kan bygga bostäder så nära vattnet på grund av industribuller. Om det är korrekt så får vi bygga kontor eller hotell istället. Vi kan också hoppas på en lagändring när det kommer till bullerkrav som möjliggör byggande. Samma problem har vi nämligen på Slussen där nämnden också vill bygga bostäder nära vattnet.

Frågan om Värtahamnen fortsätter och det ska bli spännande när frågan väl kommer upp till nämnden för beslut.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Bra att M byter fot i frågan om tunnelbana

Dagens besked om en förstudie av tunnelbana till Nacka är efterlängtat och välkommet.

Före valet sade ledande moderater att tunnelbanan i Stockholm var färdigbyggd. Fokus skulle istället ligga på att bygga spår ovanför mark. En fortsatt utbyggnad av t-banan var både för dyr och orealistisk. Läs en av artiklarna här.

Kristdemokraterna sade redan före valet 2010 att en tunnelbana till Nacka var nödvändigt. För ca ett år sedan drev jag frågan vidare genom en artikel i tidningen City där jag hävdade att även om pengar i dagsläget saknas är det viktigt att vi är tydliga med att vi vill ha en tunnelbana till Nacka. Arbetet med att få fram en realistisk finansieringsplan måste påbörjas därefter. Men om man avvisar alla projekt av ekonomiska skäl står vi snart helt utan projekt. Förra månaden skrev också ett antal kristdemokratiska kommun- och landstingspolitiker en debattartikel om behovet av tunnelbana till Nacka. Kristdemokraterna har alltså varit mycket aktiv i frågan.

Det är ingen hemlighet att Moderaterna har dragit i handbromsen. Tunnelbanan till Nacka borde ha byggts ut för länge sedan. Nu får vi förmodligen vänta till 2025-2030 innan vi kan åka första turen. Därför borde ett inriktningsbeslut ha tagits tidigare. Men bättre sent än aldrig och jag välkomnar därför Moderaternas positionsändring i frågan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Bygg skyskrapor i Värtahamnen

Igår föreslog jag att det bör byggas skyskrapor i Värtahamnen. ABC nappade på inslaget. Se på det här, 1:13 in i sändningen.

Värtahamnen är en del i det framväxande Norra Djurgårdsstaden. Det blir en ny stadsfront till Stockholm och det får inte bli en medioker framväxt stadsdel som bara innehåller nyfunkis i sex våningar. Värtan är verkligen en plats gjord för skyskrapor. Det är en fråga jag kommer att driva hårt i nämnden.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,