Snattare ska ha tillträdesförbud – allt annat är otänkbart!

Idag skriver DN om att regeringen återigen tar initiativ i frågan om att förlägga snattare med tillträdesförbud. För mig är frågan enkel och självklar. En person som har snattat i en butik ska självklart inte ha rätt att besöka butiken igen om ägaren inte så önskar. Det är så typiskt Sverige att tveka i den här typen av frågor. Brottslingens integritet sätts alltid före brottsoffrets. Uppskattningsvis snattas det för tre miljarder kronor varje år. Ingen människa i världen skulle vilja ha en inbrottstjuv på besök en andra gång i sitt hem, så inte heller butiksinnehavare. Jag förstår att det kan finans juridiska komplikationer i hur ett genomförande ska gå till. Men det måste gå att lösa om bara viljan vill. För mig är frågan självklar – brottsoffrets integritet och rätt måste gå före brottslingens!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Hotet inte över än

Jag håller med Sanna Rayman i hennes ledare om att Förvaltningsrätten i Uppsala fattade ett klokt beslut när de gick emot Håbo kommun som ville omöjliggöra fungerande föräldrakooperativ. Beslutet hade kunnat bli ödesdigert för landets föräldrakooperativ. Så långt allting gott. Dock kvarstår hotet. I förrgår bloggade jag om Skolverkets förslag till nya allmänna råd för pedagogisk omsorg. Går råden igenom som Skolverket önskar kan frågan komma upp igen och föräldrakooperativen blir återigen hotade. Det är viktigt att regeringen har ett vakande öga på denna fråga.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Skolverket riskerar dra undan valfriheten

Idag har Kristdemokraterna Stockholms stad lämnat sitt remissvar till Skolverkets uppdaterade Allmänna råd för pedagogisk omsorg. I det stora hela är råden bra. Det finns dock ett kapitel som handlar om krav på utbildad personal som kan få allvarliga konsekvenser för många alternativa utförare, exempelvis föräldrakooperativ, flerfamiljssystem och dagbarnvårdare. Man inför nämligen en striktare tolkning av kraven på pedagogiskt utbildad personal.

En bärande tanke bakom barnomsorgspengen är just att föräldrar ska kunna välja den typ av omsorg som passar den egna familjen bäst, med den begränsningen att omsorgen måste omfatta minst lika många barn utanför den egna familjen som antalet egna barn i verksamheten. Men med nya strikta krav kan många av alternativen gå förlorade. Det är exempelvis omöjligt att kräva att all personal på ett föräldrakooperativ eller i ett flerfamiljssystem ska ha pedagogisk utbildning eftersom alla föräldrar omöjligt kan ha det. Det kompetenstapp i pedagogisk erfarenhet som kan uppstå bör kunna kompenseras med handledning.

Det är viktigt att Skolverket inte drar undan mattan för olika alternativ inom barnomsorgen. Valfriheten är viktig att värna och föräldrarna känner sina barn bäst. Skulle de allmänna råden bli verklighet finns snart en risk att förskolan är den enda barnomsorg som finns att tillgå.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Karlstad del 2

Apropå mitt besök i Karlstad förra helgen så glömde jag lägga upp en bild. Bilden ovan är ett nybyggt hus på en plats där det innan låg ett klassiskt Domus-hus. Se och lär Stockholm, det går att bygga i klassisk stil även på 2000-talet!! Huset är början på en populär gågata full med affärer, matställen och folkliv. Uppe i kupolen är en populär restaurang med en härlig uteservering.

Vad föredrar du? Ett Domus-hus från 60/70-tal eller det du ser på bilden? För mig är svaret ganska självklart.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Mingel för monarkin

Igår bjöd Roger Lundgren in till mingel och läsning av tidningen Kungliga magasinet. Minglet höll hus på Mälarpaviljongen på Norr Mälarstrand. Jag hann tyvärr bara vara med en kortare stund eftersom jag skulle medverka på ett möte i Stadshuset. Men på minglet träffade jag bland annat Gabriel Forss, alltid lika roligt att träffa honom. Kungliga magasinet är för övrigt en väldigt bra tidning och nästan ett måste för en rojalist som jag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inspiration från Karlstad

Förra helgen var jag i Karlstad. Jag var där privat men passade så klart på att se mig omkring i några nybyggnadsområden. Jag blev väldigt positivt överraskad. I flera områden hade man byggt i mer klassisk stil, något som verkar helt omöjligt i Stockholm. Variationen var stor och formgivningen var mycket mer organisk än fyrkanting. Taken hade lutning och man jobbade med väldigt olika material. Bilden ovan är ett mycket vackert hus tycker jag. Tyvärr med inglasade balkonger på andra sidan som förfulade men det behöver ni inte låtsas om. Bilderna längre ner visar helt andra typer av formgivningar än bilden ovan, också mycket vackert utförda. Kanske borde Stadsbyggnadsnämnden åka till Karlstad för att få inspiration.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

I DN idag om balkonger

Idag är balkongfrågan uppe på nytt. I DN Stockholm sidan sex ägnas en hel artikel åt detta ämne där Kristdemokraterna och Folkpartiet ställs mot varandra. Läs artikeln här. Jag tycker att artikeln blev bra där våra argument tydligt ställdes mot varandra. Jag hoppas att denna debatt ska öppna upp för en mer generös bedömning gällande balkonger mot gata och andra offentliga rum.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

En kväll om förskolan

I onsdags anordnade Kristdemokraterna Norrmalm ett möte om förskolans framtid. En mycket kunnig och intressant panel pratade om förskolans kvalitet och utmaningar. I Stockholm är det stor konkurrens om våra förskoleplatser och den stora inflyttningen ställer stora krav på att öka kapaciteten. Samtidigt ska kvaliteten bibehållas och allra helst förbättras. Det ska sägas att förskolan är den offentliga verksamhet som brukarna (barnens föräldrar i detta fall) är som mest nöjd med.

Det fanns en oro för alltför stora barngrupper och att det skilde så mycket mellan kommunerna i fråga om gruppstorlekar och ekonomisk tilldelning. Samtidigt ansåg panelen att Sverige ligger väldigt långt framme och att barnomsorg idag inte bara handlar om omsorg utan också om utveckling och lärande. Jag själv kan dock tycka att omsorgsbiten får för litet utrymme idag. Inte minst för de minsta barnen tycker jag det är viktigt att omsorg och trygghet måste sättas i främsta rummet, det tror jag inte minst att deras föräldrar vill.

Det blev också en diskussion om maxtaxan som legat stilla sedan reformen infördes runt år 2000. Om den inte slopas borde den i alla fall indexeras – något jag håller med om. Överhuvudtaget borde avgifter i välfärdssystemet indexeras för att slippa chockhöja dem i jämna mellanrum – inte alltför sällan under en mandatperiods första år. Alla i panelen var också överens om att valfrihet är viktigt i val av barnomsorg.

Tack Kristdemokraterna Norrmalm för att ni arrangerade denna viktiga och intressanta kväll!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Balkong mot gata

Idag hade vi möte med byggnadsdelegerade, den del av stadsbyggnadsnämnden som behandlar bygglovsärenden. Oftast är Alliansen överens men i balkongfrågor finns en spricka där Folkpartiet har en mer restriktiv syn till balkonger om de ligger mot gata. Eftersom oppositionen oftast gör detsamma bildar vänsteralliansen och Folkpartiet majoritet. Idag hände det i två ärenden på Kungsholmen. Det är beklagligt tycker jag.

Balkonger mot gata ger ökat folkliv och ökad trygghet. Fler ögon ser vad som händer på gatan och tidigare slutna fasader kan plötsligt ges liv. På balkongerna vistas människor, dörrar står öppna och bidrar därför till ökad stadskänsla. Dessutom – kanske viktigast av allt – ger det ett stort mervärde för de boende.

Jag tycker därför det är synd att Folkpartiet i dessa frågor bildar majoritet med de rödgröna. Det förlorar både Stockholm och de boende på.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Intervju i TV4

Igår sändes en intervju med mig i TV4 Stockholmsnyheterna. Det handlade om Länsstyrelsens nya vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken. Bestämmelserna om bevarandet av vyer och siktlinjer lägger en hämsko på Stockholms utveckling. Jag anser att bestämmelserna bör gälla inom parkens område och inte utanför. Vi måste få bygga stad även i närheten av Nationalstadsparken. Allt annat är orimligt i en storstad som är en av de snabbast växande i hela Europa.

Se inslaget här. Inslaget sänds två minuter in i inslaget.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,