Högre hus ger fler bostäder

Idag är jag med i DN och slår ett slag för att vi bör höja husens höjd för att på så sätt få fler bostäder. Det exempel som jag nämner vid Liljeholmskajen borde kunna följas av fler. Läs hela artikeln här.

Ut med myndigheter, in med bostäder

I veckan skickade jag ett pressmeddelande där jag välkomnade Civil- och bostadsminister Stefan Attefalls förslag om att utlokalisera flera statliga myndigheter från Stockholms city till ytterstaden. Ett mycket lovvärt initiativ. Dels för att sänka myndigheternas lokalkostnader som uppgår till 22 miljarder kronor årligen, dels för att skapa flera arbetsplatser i Stockholms förorter. Jag tycker också att Stockholms stad ska föregå med gott exempel och flytta en del av sina förvaltningar utanför tullarna.

Huvudtemat i mitt pressmeddelande var dock inte bara ett allmänt beröm till Attefall utan att när en utlokalisering sker bör man ha som inriktning att konvertera om lokalytorna till bostäder. Det är ett välkänt faktum att ytterstaden har för få arbetsplatser och City har för få bostäder. Målet är att fördubbla antalet bostäder i City till 2000 stycken. Men blir det fler är det så klart välkommet. Om myndigheter och förvaltningar lämnar City finns en unik chans att få till stånd fler bostäder. Jag hoppas att Stockholm tar den.

Läs hela pressmeddelandet här.

Tvinga inte på köttfritt

Jag har inget emot vegetariska dagar. Jag själv slutade äta kött (undantaget fisk) för tre år sedan. Sedan knappt ett år tillbaka har jag även börjat äta kyckling. Rött kött undviker jag dock av framför allt djuretiska skäl. Men också av hälso- och klimatskäl. Trots det är jag emot Miljöpartiets förslag om en köttfri dag per vecka på våra skolor, läs här. Att vi i kommunfullmäktige ska besluta om skolarnas matsedlar går helt emot mina idéer om maktdelning.

Stockholm har väldigt fria skolor. Kommunfullmäktige beslutar om skolpengens storlek och skolorna får pengar för varje elev. Inom denna ram är skolorna väldigt fria så länge de håller budget och följer skolans värdegrund och lagstiftning. Jag tycker i grunden att detta är ett bra system. Att vi då ska in och lägga oss i enskilda skolors matsedlar är för mig helt främmande. Självklart ska skolor erbjuda vegetariska alternativ och det görs redan idag. Men att gå länge än så är definitivt att gå utanför politikens gränser.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/mat” rel=”tag”>mat
, http://bloggar.se/om/skola” rel=”tag”>skola, http://bloggar.se/om/utbildning” rel=”tag”>utbildning, http://bloggar.se/om/vegetariskt” rel=”tag”>vegetariskt, http://bloggar.se/om/stockholm” rel=”tag”>stockholm, http://bloggar.se/om/politik” rel=”tag”>politik, http://bloggar.se/om/milj%F6partiet” rel=”tag”>miljöpartiet

Debatt om stadens utveckling

I onsdags anordnade Veidekke en debatt i samband med Bomässan i Annedal. Debatten handlade om Edward Glaesers bok Stadens Triumf. Boken är en hyllning till staden och författaren ger en rad argument med stadens alla fördelar för människors välbefinnande, för klimatet och för fattigas möjlighet till arbete. Även om boken ger exempel från många städer så är den skriven ur ett amerikanskt förhållningssätt och långt ifrån allt går att applicera till svenska förhållanden. Men boken är absolut värd att läsa, mycket intressant och väldigt matnyttig.

Debatten hos Veidekke var intressant och rapp. Det var jag och Jonas Nygren (s), kommunalråd i Synbyberg, som diskuterade stadens utveckling. Jag fick tillfället att betona vikten av att planprocesserna kortas, att vi inte bara ska lyssna på högljudda minoriteter som vill bevara och att vi måste bygga tätt i Stockholm. Publiken bestod till stor del av byggföretag varför budskapet så klart gick hem men jag är beredd att säga detta var jag än befinner mig.

Jag gav också en känga till byggindustrin för att den bygger alltför många uppochnedvända margarinpaket och att det är för lite fokus på form och gestaltning i stadsbyggnadsdebatten och för mycket på höjd. Jag gav också en känga åt Stockholm som jag tycker är för dåligt på att utnyttja stadens offentliga rum till mötesplatser. Hela Sergels torg är en pinsamhet och vi har för lite av klassiska piazzor i vår stad. Vi fick också säga vilken som är vår bästa mötesplats. Jag svarade stadsparker och stränder. Tyvärr har vi inte många stränder i Stockholm men i städer som har det så är stranden den överlägsna mötesplatsen.

Studentbostäder tar tid

Politik har både för- och nackdelar. Den största nackdelen – och som gör att många människor inte passar i politiken – är att det kan ta förbaskat lång tid att få saker genomförda. Ofta vill man att goda idéer ska genomföras helst samma dag. Men den demokratiska beslutsprocessen är ibland bedövande lång och inom stadsbyggnadsfrågor kanske längre än inom något annat område. Från idé till färdigställande kan ta uppemot tio år.

Det är lätt att förstå den frustration som Stockholms studenter känner inför den stora bristen på studentbostäder i vår region. Idag skriver DN om SSCO:s kritik mot Alliansen för att långt ifrån de 4000 nya studentlägenheter som utlovades under mandatperioden har kommit till. Det är förvisso sant men knappast överraskande. Från markanvisning till antagen detaljplan och bygglov tar det väldigt lång tid. Jag skulle gärna se att denna process kortades och jag tror också att det skulle vara fullt möjligt. Men där är vi tyvärr inte än.

Jag har under mitt dryga år i Stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om flera tusen nya studentlägenheter. Men flera av dem är långt ifrån att bli färdigställda än tyvärr. Två av dem, Albano och Bromsten, är stora planer som kräver noggranna analyser. I Bromsten är markkvaliteten osäker och bullernivåerna höga från tågen. I Albano är området känsligt på grund av Nationalstadsparken. Bara i dessa två områden kan vi hitta två stora problem som skulle kunna åtgärdas om politisk vilja fanns. Nämligen bullerkraven och bestämmelserna i Nationalstadsparken. Men tyvärr kommer nog vare sig Alliansen eller vänstersidan kunna enas om sådana åtgärder vilket jag beklagar.

Jag är också frustrerad över den klena utvecklingen på studentbostadsmarknaden. Den senaste statstiken om den kraftiga inbromsningen inom byggbranschen bådar inte heller gott. Men jag tänker fortsätta ligga på för att få fler studentbostäder byggda. Och även om alla planer inte hinner realiseras den här mandatperioden kan jag lugna framtida studenter om att läget kommer att förbättras. Väldigt många studentbostäder ligger i startgroparna.