Ny skyskrapa i Kista

Idag var jag med vid första spadtaget av Kista torn – Stockholms högsta bostadshus på 120 meter och 40 våningar. JM bygger den nya skyskrapan och jag tror att det blir riktigt bra. Det är roligt att ett företag vågar satsa på märkesbyggnader utanför Stockholms innerstad. Det är så klart föranlett med ekonomiska risker att bygga ett 40-våningshus med bostadsrätter i Kista, men jag är glad att JM tar risken och jag har förstått att försäljningen hittills gått bra.

Hälsade välkomna gjorde de långa herrarna på bilden ovanför.

Kista är en plats med flera höga byggnader och jag hoppas och tror att fler kan komma. Jag har föreslagit en studentskrapa, ett högt hus med studentbostäder. Jag är också gärna med och fattar nya beslut om höga bostadshus i Kista. Kista är en framgångssaga som jag hoppas med tiden ska smitta av sig på övriga Järva.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Välkommet besked om tunnelbana

Det är ett mycket välkommet besked som regeringen kommer med idag angående en förlängning av tunnelbanans blåa linje till Nacka, läs mer här. Det är en fråga jag länge varit engagerad i och det känns fantastiskt att regeringen nu säger sig vara beredd att skjuta till medel för att få till stånd en förlängning.

Förra året frågade jag infrastrukturministern om staten skulle kunna tänka sig vara beredd att delfinansiera ett utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. Svaret blev då väldigt kallsinnigt och det kanske det var tvunget att vara också. Men därför känns det så klart extra bra med dagens besked.

En förlängning av tunnelbanan är en nödvändighet för att underlätta stockholmarnas vardag och kunna bygga nya bostadsområden i östra delarna av regionen. En tunnelbana till Nacka kan också hjälpa till att lätta på trycket runt Slussen. Kan detta samordnas med en vettig lösning för en östlig förbindelse är det också mycket välkommet.

Tack Alliansen för dagens besked till Stockholm!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Märklig debatt om pensionärsskatt

Det är en mycket märklig debatt som förs om pensionärernas skatt. Regeringen har sänkt skatten för pensionärer i tre steg och ett fjärde planeras nästa år. Men varje sänkning har mötts av protester från pensionärernas egna organisationer, också den fjärde sänkningen som planeras för 2013. Kritiken går ut på att löntagare har fått större sänkning av skatten än pensionärer. Att pensionärer som fortfarande jobbar har fått den allra största skattesänkningen av alla talas det dock inte lika kritiskt om, inte kritiskt alls närmare bestämt. Om nu pensionärsorganisationerna är så måna om rättvis beskattning varför kritiseras då inte det faktum att arbetande pensionärer betalar lägre skatt än löntagare?

Jobbskatteavdraget är bra. Det är rätt att människor som arbetar får göra ett avdrag för att på sätt premiera arbete och visa att arbete ska löna sig. Alternativet skulle vara kraftigt sänkta ersättningsnivåer i a-kassa och sjukförsäkring, det alternativet hade varit sämre tycker jag. Jag har väldigt svårt för hela rättviseresonemanget i detta sammanhang. Det har helt enkelt inget med rättvisa att göra. Vi har olika momssatser på mat, kultur och trädgårdsmöbler. Är det rättvis? Kanske inte. Är det rimligt? Ja, det tycker jag nog. En ung betalar lägre arbetsgivaravgifter än en medelålders. Är det rättvist? Kanske inte. Är det rimligt? Ja, det tycker jag nog. En nyanländ får en lönesubvention på 75 procent av staten de första 18 månaderna. Är det rättvist? Kanske inte. Är det rimligt? Ja, det tycker jag nog. Jag kan rada upp fler exempel där skatterna ser olika ut på ett kanske inte helt logiskt sätt men där ändå finns skäl för att det ser ut så.

Ett sätt att lösa pensionärsorganisationernas kritik är ju att höja pensionärernas skatt med 1000 kronor per månad och löntagarnas med cirka 1500 kronor. Då är rättvisan uppnådd men har någon fått det bättre? Svaret är ganska givet, nej.

Jobbskatteavdraget har inte införts för att öka skillnaderna mellan den skatt som löntagare och pensionärer betalar ut för att stärka arbetslinjen och minska arbetslösheten. Så istället för att kritisera varje skattesänkning som pensionärer får var istället glad för varje sänkning och gläds över att det lönar sig bättre att vara löntagare idag än för sex år sedan då Alliansen tog över.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Aktuellt om civilkurage

Igår var jag med både i Aktuellt och i ABC angående det upprörande fallet på Sandsborgs tunnelbanestation där en person rånade en medvetslös man som låg på spåret utan att hjälpa honom upp. Kristdemokraterna kräver en civilkuragelag där hans beteende ska vara straffbart. Straff skulle med en sån lag alltså inte bara utdömas för själva rånet, utan också för det faktum att han lät bli att rädda mannen från spåret trots att det var sju minuter kvar till tåget skulle komma.

Du kan se inslaget här, 8:45 min in i sändningen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gör om kontor till bostäder

Ska målsättningarna i Cityvisionen bli verklighet måste antalet boende i City öka. Idag bor cirka 1000 invånare i stadsdelen, målet är minst en fördubbling. Men fler boende än så krävs troligen om City ska bli levande dygnet runt. DN Stockholm skriver idag om kontorsflykten från City. Flera stora företag och myndigheter såsom SEB, Swedbank och Försäkringskassan lämnar City till förmån för stadsdelar utanför citykärnan. Detta skapar fantastiska förutsättningar för att förverkliga Cityvisionen. Enligt DN motsvarar dessa lokalytor cirka 3500 bostäder. En del av lokalerna ligger visserligen utanför City fast i innerstaden, men det säger ändå en del om de möjligheter som skapas.

Vi politiker kan så klart inte tvinga fastighetsägarna att konvertera om lokaler till bostäder. Jag vet också att fastighetsbolagen tjänar mer på att hyra ut till företag än till privatpersoner. Men staden bör ha en aktiv dialog med och föra en aktiv kampanj gentemot fastighetsägarna i syfte att göra bostäder av de lokalytor som lämnas de kommande åren. Finns det något Staden kan erbjuda som gör fastighetsbolagen mer villiga? Jag vet inte, men en dialog kanske kan ge svar på den frågan.

Det är inte ens säkert att företag är beredda att betala de hyror som finns i City. Kanske är det en trend att företag ser över sina hyreskostnader. I så fall bör tillfället tas i akt och göra bostäder av dessa lokaler. Många av dem är dessutom både yt- och energislukande varför de säkert måste renoveras före uthyrning. Då hoppas jag att de renoveras till nya lägenheter istället för till nya kontor.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Studentskrapa i Kista

Idag skriver DN om olika politikers förslag på nya studentbostäder, läs här. Det är bra att debatten om studentbostäder får skjuts, det behövs helt uppenbart. Dock har Anders Sundström missuppfattat mig. Det är helt korrekt att jag vill att det byggs studentbostäder i Kista och att detta gärna skulle få ske genom ett högt hus och därmed bildandet av en ”studentskrapa”. Utopia arkitekter har lanserat en idé om hur en sådan skrapa skulle kunna se ut men flera förslag är så klart välkomna. Däremot vill jag inte – som DN-artikeln gav sken av – att en sådan skrapa skulle ersätta den nu planerade skrapan på 40 våningar som JM planerat med byggstart i höst. Studentskrapan skulle vara utöver övrig planerad bebyggelse i Kista.

I Kista pluggar cirka 5000 studenter på KTH:s och SU:s filialer. Kista ligger nära City, Arlanda och framgångsrika företag. Kista är därför en utmärkt plats för fler studentbostäder. Det skulle dessutom kunna bidra till en utveckling av hela Järva och ge liv åt stadsdelarna runtomkring.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,