Inlägg nr 200 – friskolor bra för alla

Detta är mitt 200:e inlägg på denna blogg. Det ägnar jag åt de fristående skolorna. Idag skriver Svenska Dagbladet om hur fristående skolor höjer resultaten, inte bara på den egna skolan utan i hela kommunen, läs artikeln här.

Institutet för utbildningspolitisk forskning (IFAU) har genomfört studier för varje kommun mellan 1992-2009 och det finns ett positivt samband mellan förekomsten av fristående skolor och elevernas resultat. Många kanske i en första anblick drar slutsatsen att det är glädjebetygen som ökat i omfång för att på så sätt locka till sig elever in allt tilltagande konkurrens. Så är det dock inte. Det IFAU har mätt är resultaten på nationella prov i matematik och engelska. Det är alltså objektiva värden som rättvist går att mäta och jämföra både mellan skolor, elever och över tid.

Det intressanta i undersökningen är egentligen inte att fristående skolor generellt presterar bättre än kommunala, det visste vi sedan förr och det kan ha många olika orsaker. Det intressanta är att elever i kommuner med fristående aktörer inom utbildningsområdet presterar bättre även om de går på en kommunal skola. Fristående skolor tycks alltså ha en positiv inverkan även för elever på kommunala skolor.

Andra intressanta slutsatser i rapporten är att den inte funnit något samband mellan reusltat och huruvida skolan är vinstdrivande eller inte. Man har inte heller kunnat hitta något samband mellan fristående skolor och sämre resultatutveckling för exempelvis elever med invandrarbakgrund eller lågpresterade elever.

Studien ger stöd åt att fristående skolor spelar en positiv roll på svenskt skolväsende. Konkurrens föder kreativitet och framgång. Det gäller inom så gott som alla områden, det vore märkligt om skolan var ett undantag. Kristdemokraterna har också alltid hävdat egenvärdet av friskolor. De skapar valfrihet, ökar självbestämmandet och bidrar till ett större utbud av skolor. De bör också över tid leda till att dåliga skolor lägger ner till förmån för bättre skolor.

Friskolornas belackare poppar upp i jämna mellanrum. De hårdaste kritikerna är Vänsterpartiet. De för dock en kamp som är hopplöst omodern och som skulle backa Sverige in i framtiden. För Kristdemokraterna är det självklart att de fristående skolorna har kommit för att stanna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Vitmåla viadukter

Idag skriver DN Stockholm om min idé att vitmåla viadukter för att skapa ljusare och tryggare stadsrum. Nu är det dock inte bara en idé längre utan Staden kommer nästa år att satsa en miljon kronor på detta projekt efter att Alliansen i Stadshuset kommit överens om satsningen. Beslut tas slutgiltigt 14-15 november då budgeten behandlas i kommunfullmäktige.

Med anledning av detta ringde SR Stockholm upp mig kl 06:15 i morse (de ska vara glada att jag svarade) för att göra en intervju. Du kan lyssna på den här. Gå in på sändningen kl 06.30-07.00, jag är med 15 minuter in i programmet.

Jag är glad att ha fått gehör för den här idén. HM har vitmålat sin gråa betongkonstruktion i hörnet Regeringsgatan/Hamngatan. Det gav ett helt nytt och ljust stadsrum. Det märks verkligen skillnad mellan före och efter vitmålningen. Detta bör följas av fler exempel. Platser jag tänkt särskilt på är Järnvägsparken/Tegelbacken, Vasagatan och Sergelstorg i början av Hamngatan. Men andra platser är så klart tänkbara också.

Detta är ett litet bidrag till att göra Stockholm tryggare, trevligare och ljusare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Madrid 3 – varierade uttryck

Vi fick se flera spännande hus i Madrid. Ett av dem ser ni här. I grunden kanske inte så spännande men med hjälp av olika fasadmaterial, skiftande färger och oregelbundenhet i formen genom en lucka i mitten av byggnaden skapas spänning och variation. På sin plats och med sin omgivning fungerade dock huset ganska dåligt. Det blev som en isolerad enklav i en ganska tråkig förort. Men med rätt omgivning tycker jag att huset är väldigt intressant.

I luckan på bilden finns tydligen en trädgård. Tyvärr hade inte vi möjlighet att komma in så långt i huset. Däremot saknas stadsmässiga kvaliteter utanför huset. Ett slitet gårdsutrymme och inga levande bottenvåningar. Men huset i sig gillar jag.

Huset är högt och ganska smalt. Fasaden är som ni kan se på bilden väldigt varierad med utstickande partier i olika kulörer.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Madrid 2 – spännande fasadmaterial

Spanien är känd för sin djärva arkitektur. Oavsett var man åker ser man färger och former som klart sticker ut från den gamla stadsbilden, Madrid är inget undantag. Bilden ovan är ett exempel på hus där man valt ett udda fasadmaterial, nämligen halm. Fasaden är som ni kan se på bilden öppnings- och stängningsbar. Bakom fasaden finns balkonger och fasaden skyddar därmed från sol vilket behövs under Madrids heta sommarsäsong. När ingen har sin del av fasaden öppen ser huset ärligt talat ganska tråkigt ut, men när några öppnar fasaden ger det plötsligt liv åt huset som kan se olika ut varje dag beroende på hur många som veckar upp fasaden och hur mycket de gör det. Ett sånt här skulle säkert vara bökigt i Stockholm med tanke på vårt klimat. Samtidigt ska sägas att Madrids vintrar också ofta är kalla om än inte lika kalla och långa som i Stockholm.
Oavsett om just det här huset skulle vara möjligt i Stockholm eller inte visar det på att spanska stadsplanerare tänker kreativt för att ge liv åt staden. Vi har mycket att lära i Stockholm.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Madrid 1 – färgglada hus

Förra veckan var Stadsbyggnadsnämnden i Madrid på studieresa. För mig som spanienfantast var så klart val av resmål glädjande. Vi har mycket av lära av Spanien när det kommer till stadsbyggnad. Jag tänkte i ett antal inlägg de kommande dagarna leverera några goda exempel från Madrid.

Jag börjar med att visa två färgglada hus. Jag brukar ofta hävda att Stockholm satsar för lite på färg. Det finns flera exempel i vår omvärld – inte minst i stadsdelen la Boca i Buenos Aires – där hela stadsdelen är färgglad. Även i vissa delar av Stockholm – inte minst Gamla stan – finns det flera exempel på färgglada hus. Men i nybyggnationer är det inte lika färgglatt. Det målas ofta i väldigt diskreta färger. Det beror naturligtvis på rådande tidsanda men säkert också på rädslan att sticka ut. Jag skulle dock vilja se mycket mer av färg i vår stad. Färg livar upp, skapar uppmärksamhet och ger värme. Människor gillar färger. Man blir glad av färger. Svart och vitt passar på sina håll men varför inte fler kornblåa, faluröda eller rosa hus i Stockholm?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Livet som synskadad

Igår fick jag prova på livet som synskadad. Jag träffade Synskadades riksförbunds stockholmsavdelning vid Medborgarplatsen. Där fick jag prova på att gå i trappor med hjälp av ledsagare och särskilda glasögon som gav mig en syn motsvarande en person med grå starr. Vi samtalade så klart också om vad det innebär att ha en funktionsnedsättning och vad som kan göras för att förbättra stadsmiljön. 
För oss som obehindrat rör oss fram i staden är det ofta lätt att glömma bort de behov som exempelvis rullstolsburna, synskadade eller hörselskadade har. Därför behöver vi bli påminda om fel och brister men också få goda idéer om vad som kan göras. Stockholm ligger i jämförelse med andra kommuner i framkant när det gäller framkomlighet, men mycket kvarstår. Nästa år vill Alliansen i Stockholm återigen satsa 50 miljoner kronor för förbättrad tillgänglighet. Det är viktigt att fördelningen av dessa medel sker i samarbete med funktionshinderorganisationerna.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Mycket bra budget för Stockholm

Idag presenterade Alliansens gruppledare i Stockholm budgeten för 2013. Det är en väldigt bra och stark budget som presenteras. Skatteintäkterna ökar med över två miljarder kronor och det finns därför utrymme för reformer. Vi kan både satsa och sänka skatten vilket känns mycket betydelsefullt.
Skatten sänks med 15 öre vilket är helt rätt. När skatteintäkterna ökar så mycket och när stadens ekonomi har gått med överskott i flera år vore det helt fel att inte sänka skatten. Vi sänker nu skatten med ca 300 miljoner kronor, drygt tio procent av vad skatteintäkterna ökar med. Det är rätt att ge tillbaka en del av vad stockholmarna bidrar med i form av en sänkt skatt.
I övrigt är det flera satsningar inom det sociala området som för oss kristdemokrater varit viktiga, exempelvis höjd ersättningsnivå inom hemtjänsten och daglig verksamhet, ökade satsningar på barn och unga i stadsdelsnämnderna och insatser för att bekämpa cannabismissbruket bland unga. 
För mig som mest sysslar med stadsmiljö- och stadsbyggnadsfrågor är det en stor framgång att vi för 2013 satsar fem miljoner kronor på ett belysningsprogram som bland annat ska lysa upp en del av stadens broar. En miljon kronor satsas på vitmålning av viadukter och parkskötseln får hela 30 miljoner kronor i ökade anslag. Dessa tre frågor har varit mycket viktiga för mig i budgetarbetet. Belysningsprogrammet och vitmålning av viadukter är frågor jag drivit på egen hand. 
Budgeten innehåller också tydliga skrivningar om ökad variation i stadsbyggandet, att planprocesserna måste gå snabbare och att byggandet av student- och ungdomsbostäder ska snabbas på. Alla dessa skrivningar är mycket viktiga.
Det känns sammanfattningsvis som en mycket bra budget med flera satsningar inom både stadsmiljö- och sociala området, samt en skattesänkning som ökar friheten ytterligare lite grann i Stockholm.