I radiointervju om trånga staddelar

Idag är jag med i Radio Stockholm och kommenterar Skönhetsrådet kritik mot att det byggs för trångt i Stockholm idag. Det finns så klart en risk att vi bygger så trång att solljus aldrig kommer ner på vissa gator. Men generellt anser jag att det är bra om det byggs tätt. Tittar vi på de delar där det är dyrast att köpa en bostad och där köerna för en hyresrätt är som längst så är det där gatuutrymmet är trångt och kvarteren små. Det bör vi ha i beaktande vid nybyggnation. De mörkare gaturummen kan man kompensera med offentliga miljöer så som parker och strandpromenader. Det är också viktigt att kvarteren varierar genom olika färgval, fasadmaterial, formgivning och höjd. På så sätt kan det monotona intrycket minska.

Skönhetsrådet förespråkar också skyskrapestäder. Det är jag tveksam till. Jag gillar höga hus men ser gärna att de integreras i kvarter med blandad bebyggelse. Bara skyskrapor i en stadsdel tenderar till att skapa blåsiga kvarter utan stadskänsla och sammanhang.

Lyssna på inslaget här

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Mp helt fel ute om Bromma

Idag föreslår Miljöpartiet att avtalet med Bromma flygplats ska avbrytas i förtid och att 50 000 bostäder samt 30 000 arbetsplatser ska förläggas dit istället. Så kan man inte agera. Avtalet sträcker sig till 2038. Man kan inte gå in och bryta avtal från kommunens sida utan att det skulle få allvarliga konsekvenser för Stockholms anseende gentemot det privata näringslivet. Det skulle ge mycket allvarliga signaler.

Därutöver har Miljöpartiet fel i sak. Bromma flygplats är viktigt för det lokala näringslivet och för människor som bor i Stockholm. Det underlättar för resande och är en viktig komponent när näringslivet ska etablera sig i regionen. Arlanda räcker inte som enda flygplats i vår region. Bromma har betytt mycket inte minst för mindre flygaktörer och för inrikes resor. Det har skapat alternativa resevägar för människor som i arbetet behöver flyget för att snabbt kunna ta sig till exempelvis Malmö, Köpenhamn eller Bryssel. Man kan inte bara lägga ner denna flygplats utan att det skulle få stora konsekvenser, inte minst för näringslivet. Något alternativ bemödar sig inte Miljöpartier heller med att ge.

Vidare hävdar Miljöpartiet att det är ont om byggbar mark i Stockholm. Jag delar inte den uppfattningen. Det finns en stor potential för Stockholm att förtätas och växa samman i enlighet med den nya översiktsplanen Promenadstaden. Det är fullt möjligt att nå målet om 100 000 nya bostäder till 2030 även med Bromma flygplats. Det är inte bara möjligt utan ger också Stockholm enorma möjligheter att utvecklas till en internationell storstad av klass.

Detta utspel visar att Miljöpartiet inte är moget att regera i Stockholm.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,