Timbro om bostadssocialism

Idag arrangerade Timbro ett mycket intressant seminarium – Bortom bostadssocialismen. Ett antal medförfattare till en bok med samma titel berättade om sin syn på bostadspolitiken. Gemensamt för författarna var behovet av minskad reglering och mer marknad. Marknadshyror, färre restriktioner för vad, var och hur man får bygga samt ett ökat utbud av byggbar mark var några åtgärder som efterlystes. Det fanns också en uppenbar frustration över att alliansregeringen tycktes ha köpt vänsterns agenda och inte genomfört mer än några smärre justeringar av bostadspolitiken under de senaste sex åren.
Stefan Attefall fick kommentera boken och författarnas inlägg. Attefall höll med om att bostadsmarknaden behöver bli mer marknadsorienterad och han menade att de reformer som genomförts och planeras att genomföras bidrar till en sådan utveckling. Han påpekade dock att man som politiker ska ta flera hänsyn. Marknadshyror kan låta bra rent teoretiskt men ska det införas brett och fullt ut får det väldigt stora konsekvenser för dem som bor i befintligt bestånd. En sådan utveckling ville han inte ta ansvar för.

Jag håller med Stefan om att man som politiker måste ta hänsyn till helheten. Bostadsmarknaden och dess boende skulle förmodligen heller inte klara av alltför tvära kast. Men med stegvisa reformer kan effekten bli stor på längre sikt. Kommunpolitikerna måste också ta större ansvar än vad de hittills gör. Dock delar jag författarnas allmänna hållning att politiken framför allt ska se medverka till fungerande marknader. Däremot kan man inte se bostadsmarknaden som vilken marknad som helst, den har väldigt många aspekter. Men flera åtgärder kan genomföras för att öka marknadsmekanismerna. Hyresregleringen i nybyggnation bör ses över. Regler för var man får bygga måste lättas upp i exempelvis strandnära och bullerstörda miljöer. Men den viktigaste frågan är kanske ändå att korta plantiderna, korta tiden från idé till inflytt. Där finns fortfarande väldigt mycket mer att göra.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Välkommen till Stockholm Ikea!

Det är så klart fantastiskt roligt att Ikea nu vill etablera sitt första varuhus i Stockholms stad, i det framväxande Söderstaden, läs mer här. Tillsammans med Ikano ska en del av stadsdelen utvecklas med både ett ikeavaruhus och 550 nya lägenheter. Satsningen skapar 1000 nya jobb och bidrar naturligtvis till att göra Söderstaden riktigt attraktivt.

Samtidigt finns en risk som alltid med stora etableringar, att stadskänslan försvinner och att galleriastaden tar över. En sådan utveckling vore mycket tråkig, inte minst med tanke på hur nära innerstaden stadsdelen ligger och att det ska bli en förlängning av Promenadstaden. Därför är det viktigt hur det nya varuhuset gestaltas och hur det integreras med övrig bebyggelse. Parkeringsfrågans lösning är också av stor betydelse.

Men så länge de frågorna hanteras, vilket de så klart kan göra, så är Ikeas satsning i Söderstaden mycket bra.

Välkommen till Stockholm Ikea!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Som ett brev på posten…

Och som ett brev på posten så krävs nu att planerade bostäder nära Hässelby Strands tunnelbana ska stoppas på grund av säkerhetsrisken efter den inträffade olyckan i Nacka. Det hade varit mer förvånande om sådana krav inte hade kommit än att de kom. Men det är lika feltänkt oavsett. Jag anser det vara självklart att vi ska bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen, allt annat vore helt orimligt. Som jag skrev på min blogg i onsdags går det inte att skydda sig mot allt. Risken att en galen bilist kör rakt in i ett hus längs någon av våra stora gator i Stockholm borde vara betydligt större och dessutom svårare att förebygga än att det som hände i Nacka ska upprepas. Att World Trade Center på Mahattan skulle träffas av två flygplan kan man så klart inte anklaga de som beslutade om tornen för att de inte förutsåg, det fruktansvärda hände och det gick inte att förutse. Jag tror att det skulle bli en väldigt trist och obekväm stad om alla nya bostäder nära vägar och tunnelbanor skulle stoppas. Då får vi bygga upp nya supergetton helt avskilda från omvärlden. Förvisso tryggare rent trafikmässigt men knappast tryggare när det kommer till våldsbrottslighet.

Jag kommer göra vad jag kan för att de planerade husen i Hässelby Strand ska bli av.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Konsten att vara efterklok

När en olycka sker är det väldigt ofta som en efterklok förstsigpåare känner behov av att lufta sina tankar. När poliser tagit till mer självförsvar än vad som i efterhand visade sig behövas är det snarare regel än undantag att en efterklok förståsigpåare uttrycker som åsikt. Men det finns gott om andra exempel. Nu senast om den tragiska olyckan i Nacka med Saltsjöbanetåget som åkte rakt in i ett bostadshus, läs mer här. Det ofattbara hände att en 22-årig städerska fick för sig att ta över spakarna och köra av banan med siktet inställt mot ett bostadshus med sovande människor. Omständigheterna vet vi fortfarande inget om. Men personer som var emot bostadsbygget för att det låg för nära spåren var snabbt ute och sade att ingen lyssnade på dem. Och hade politiker lyssnat på dem så hade olyckan aldrig fått samma konsekvenser som den nu fick. Men det var knappast risken för urspårade tåg som var orsaken till motståndet till husbygget från första början, utan för att det var en mindre lämplig boendemiljö för barn samt att bullernivåerna ansågs för höga. Jag kan för lite om huset för att kunna uttala mig om det. Men det är lätt att i efterhand använda sitt flera år gamla motstånd i syfte att skaffa sig billiga poäng på en tragisk händelse som ingen hade kunnat förutse.

SL var också snabbt ute och sade att de skulle se över säkerhetsrutinerna. Så klart ett bra beslut, men ibland får vi nog inse att vi inte kan skydda oss mot allt. Olyckor och galenskaper kommer att ske även framgent oavsett hur mycket säkerhetsåtgärder vi sätter in. Det får vi leva med. Livet är ovisst. Därmed ska inte säkerhetsarbete och förebyggande åtgärder förringas utan tvärtom stödjas. Men folk som älskar att vara efterkloka har jag i ärlighetens namn väldigt svårt för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Flytt av kommunala förvaltningar

Det var med stor glädje jag läste dagens Brännpunkt! De fyra gruppledarna för Alliansen i Stadshuset deklarerade att flera förvaltningar kommer att flytta sina kontor från Stockholms innerstad till ytterstaden. Några av de förvaltningar som nämns är Socialförvaltningen, Äldreförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen och Stokab. Detta är en fråga jag har drivit i många år och som har funnits med i Kristdemokraternas valmanifest. Ytterligare ett vallöfte kan därmed bockas av.

Jag tycker det är självklart att stadens förvaltningar ska finnas spridda i hela staden, allt annat vore mycket märkligt. Stockholm är en stad – inte två i form av innerstad och ytterstad. Många områden runt om i Stockholm är också i stort behov av fler arbetsplatser, då är det bra att stadens förvaltningar ökar antalet arbetsplatser. Fler arbetsplatser i en stadsdel bidrar också till ökade förutsättningar för övrig näringsverksamhet såsom restauranger, mataffärer och banker. Fler arbetsplatser är också ett sätt att höja statusen på stadsdelar som idag av olika anledningar har dåligt rykte.

En flytt av kommunala förvaltningar ska förhoppningsvis kunna bidra till att privata företag följer efter liksom statliga myndigheter. Många stadsdelar i Stockholm behöver bli mer levande. Alliansen tar nu ett viktigt steg för att bidra till en sådan utveckling.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,