Bra skolförmiddag på Timbro

Timbro arrangerar ofta seminarier i väldigt varierade ämnen. I måndags stod skolan i fokus under en mycket intressant och givande förmiddag. Seminariet anordnades med anledning av Gabriel H. Sahlgrens bok om skolval och skolkvalitet. Bland övriga föreläsare fanns välkända namn som Maria Stockhaus, Mikaela Valtersson och Lars Leijonborg. Gabriel lade fram vissa av sina teorier som flera kan verka kontroversiella. Exempelvis hävdade han att det inte finns någon korrelation mellan utbildade lärare och effektivitet i skolan. Mindre klasser påstod Gabriel hade viss effekt men mycket liten. Han tryckte också hårt på att bra skolor bör expandera och att dåliga skolor bör läggas ner. Mer pengar till dåliga skolor hjälper sällan. Det fria skolvalet möjliggör för elever att välja bra skolor och välja bort de dåliga, det utnyttjas dock i för liten utsträckning. Han ansåg också att lotteriintagning vore att föredra framför betygsintag för ”översökta” skolor. Systemet med LAS-kretsar borde reformeras och som max omfatta en skola, absolut inte hela kommunen som i vissa fall idag. Individualiseringen i skolan ger också sämre resultat men förbättrar det sociala kapitalet. Han lyfte även fram behovet av större inslag av extern betygssättning för att minska riskerna för betygsinflation och felaktig betygssättning. De efterföljande debattinläggen var väldigt intressanta. Jag kommer dock inte att referera till dem.

Personligen tycker jag att flera av Gabriels ståndpunkter är intressanta. Jag håller med om att bra skolor bör expandera och att vissa dåliga bör läggas ner. Det krävs oerhört mycket för att vända kulturen på en skola, många gånger är det omöjligt. I vissa fall är det därför bättre att helt börja om. Jag tror inte heller att mindre klasser är avgörande för att nå framgång även om det säkert i vissa ämnen, exempelvis matematik och språk, kan finnas såna effekter. Betydligt viktigare är lärarnas kvalitet och kompetens. Jag håller också helt med om att friskolor bidrar till ökad valfrihet både att välja bra skolor men också att välja bort dåliga. I Sverige kan alla elever välja skola till skillnad från många andra länder där bara rika kan välja skola. Det systemet ska vi var mycket rädda om i Sverige och vara stolta över. Mer av extern betygssättning vore också mycket välkommet. Det finns alltför mycket som tyder på att betygssättningen idag inte är likvärdig för elever och det är inte bra.

Lotteriintag ser jag poängerna med men jag är ändå tveksam. Jag tycker det är viktigt att signalera till elever att flit lönar sig. Betygen i grundskolan finns framför allt till för att kunna söka in till gymnasiet, skulle den moroten tas bort skulle det kunna få negativa konsekvenser. Möjligtvis att man kan tänka sig att en viss andel av platserna lottas ut., en sådan modell skulle öppna upp vissa skolor även för dem med lägre betyg. Men det måste i så fall vara en mindre andel av platserna.

Vad jag tycker kom bort i debatten är ledarskapets och kulturens betydelse. Jag brukar säga att man genom första handslaget med rektorn kan känna om skolan är bra eller dålig. En duktig ledare som sätter ribban för skolan, vilka krav som ställs, vilken kultur som ska råda och som är en närvarande pedagogisk ledare har en oerhörd betydelse för skolans utveckling. Om detta sades inte ett ljud, och det tycker jag var ett misstag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

187 nya lägenheter på Kungsholmen

Nya bostäder växer som svampar ur jorden i Stockholm. Ibland får man vara med på första spadtaget vilket jag också försöker vara när jag har möjlighet. Jag tycker att det är ett bra sätt att från politiken visa sitt stöd till bostadsbyggandet och en signal till näringslivet om att detta är en viktig fråga. Dessutom är det roligt att på plats se när ens beslut blir verklighet i form av nya bostäder. Tidigare i maj åkte jag tillsammans med Kristdemokraternas gruppledare Ewa Samuelsson till Nordvästra Kungsholmen för att vara med när Einar Mattsson tog första spadtaget på deras nya hus i korsningen Warfvinges väg/Kjellgrensgatan. Totalt ska 187 lägenheter byggas och den högsta delen av huset blir 16 våningar högt. Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius höll ett kort tal och göt in sin hand i det nya huset. Stockholm bjöd på strålande sol och Einar Mattsson bjöd på korv och dryck. Men en pad thai i magen lät jag dock korven gå till någon mer behövande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,