På besök i Axelsberg

axelsbergI tisdags träffade jag Jan Borchies som är boende i Axelsberg. Han ville uppmärksamma mig om ett nytt byggprojekt längs Stjernströmsvägen som Stadsbyggnadsnämnden gett klartecken för att inleda . Jag tror att det blir en bra förtätning längs en sträcka som har förutsättningar att bli mer stadslik utan att värdefull naturmark tas i anspråk. Jan hade heller inget emot en förtätning av området, han hade dock tre invändningar. En handlade om färgsättning, en annan om höjden och en tredje om ett gavelhus som blir helt fel placerat enligt de närboende. Utan att lova något redan nu kan jag säga att den enkla biten, nämligen färgsättningen, är lättast att gå till mötes. Det önskas en ljusare färgsättning och det håller jag spontant med om. Vad det gäller höjden tror jag inte att nämnden kommer att sänka husen. De nya husen byggs lika höga som Familjebostäders hus som byggdes för drygt tre år sedan vilket jag nog tycker är helt rimligt. Vad det gäller gavelhuset har jag stor förståelse för kritiken. Att ta bort hus och därmed ett antal lägenheter är alltid svårt. Jag anser dock att de lägenheter som skulle falla bort med fördel och med råge skulle kunna kompenseras längre bort på samma gata. Där har det tidigare funnits planer för radhus men som av någon anledning fallit bort. Hur jag kommer att rösta kan inte i dagsläget inte lova, men besöket i Axelsberg har gjort mig bättre informerad inför ett kommande beslut.

Spadtag för nya studentbostäder

KTH1 KTH2

I fredags kunde äntligen första spadtaget tas för den första utbyggnaden av fler studentbostäder på KTH:s campus. Med att gräva i marken var Bostadsminister Stefan Attefall. Processen har tagit tid – som så många gånger annars när det gäller byggnation. Länsstyrelsen har bråkat och krävt en sänkning av huset från åtta till sju våningar eftersom taket annars hade kunnat skådas från Koppartälten. Vem som skulle ta skada av en sådan vy vet jag inte men uppenbart någon som såg till att lagen om Riksintressen kunde tolkas så. Oavsett det blir det nu drygt 50 nya studentlägenheter vilket känns väldigt bra. Ytterligare cirka 700 bostäder ska byggas de kommande åren. Jag ser verkligen fram emot att få vara en del i att förverkliga denna process. Jag är en stor vän av förtätning av redan befintliga områden. Att göra campus till stadsdelar med bostäder, service och handel går verkligen hand i hand med Promenadstadens intentioner. Och dessutom kan den kärva bostadssituationen för landets studenter lättas något.

Möte med Boodla

boodla

Idag träffade jag Boodla som är ett icke vinstdrivande företag som vill främja odling och naturupplevelse för barn och unga i stadsmiljöer. Mötet var givande och bestämdes efter att Boodla hade uppmärksammat mitt förslag om levande tak, läs här. Att skapa odlingslotter och parker är två bra sätt att använda platta tak på. I en stadsmiljö som dessutom förtätas för varje år blir barn och ungas kunskap om och kontakt med naturen än viktigare. I ärlighetens namn ska jag erkänna att jag själv är en ganska utpräglad stadsmänniska med ett måttligt intresse av djur och natur. Men jag kan ändå se värdet av denna kunskap till vår uppväxande generation. Och vi vet genom forskning och studier att natur och grönt verkar lugnande och gör oss friskare. Därför är detta arbete viktigt att följa.

Kajerna blir mer attraktiva

Erik pelare
Foto: Scharlotte Peppare

Stockholms Hamn har fått i uppdrag av Stockholms stad att säkerställa att stadens kajer blir mer attraktiva och levande med fler mötesplatser. Erik Slottner (KD) har länge drivit att staden måste utnyttja den resurs kajerna utgör.

− Stockholms kajer har en stor potential och måste utnyttjas bättre. Vi kommer nu att få mer folkliv med restauranger, uteserveringar och kaféer längs kajerna. Söder Mälarstrand, Norr Mälarstrand och Munkbrokajen är bra exempel på kajer som skulle kunna lyftas genom att vi skapar attraktiva mötesplatser och inbjudande miljöer. Kajerna ska bidra till ett ännu mer trivsamt och välkomnande Stockholm, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Välkommen!

stadshuset

Välkommen till min nya blogg som är under uppbyggnad. Här kommer jag att kommentera politiska händelser, lägga in artiklar, pressmeddelanden och annan information.