Goda nyheter om flyget

flyg

Idag kom nyheten att de nya flygrestriktionerna för Bromma flygplats inte alls blir så stora som tidigare befarats. Enligt nya inflygningsregler har vi tidigare fått besked om att alla nya höga hus i stora delar av Stockholm skulle förbjudas. Nu blir området för restriktionerna betydligt mindre vilket underlättar mycket. Inte minst för Solna och Sundbyberg är detta goda nyheter Men också för Stockholm då det blir fritt fram för höga hus i bland annat Kista. Det hade varit mycket tråkigt om det av JM nu pågående 40-våningshuset skulle vara Kistas sista höga hus. Jag hoppas att det ska följas av betydligt fler. I Marieberg tycks dock restriktionerna kvarstå, men det hindrar oss naturligtvis inte från att förtäta Marieberg och göra stadsdelen mer stadslik och integrerad med övriga innerstaden.

Att ha en så citynära flygplats som Bromma är naturligtvis en väldig fördel för Stockholm och angränsade kommuner. Det finns dock naturligtvis en gräns för hur mycket restriktioner en flygplats kan föra med sig innan nackdelarna överväger fördelarna. Med de nya beskeden blir det lättare för oss att försvara Bromma flygplats samtidigt som det blir lättare för oss att bygga fler bostäder och fler märkesbyggnader i Stockholm. Goda besked helt enkelt!

Budgetreflektioner

budget-kf

Så är budgetdebatten över för detta år i Stockholm. Hela onsdagen och torsdagen har fullmäktige debatterat och beslutat budgeten för 2014. Det är alltid en stor anspänning och mycket planerande så när väl dagarna är över känns det väldigt skönt även om själva debatten är både intressant och rolig.

Några reflektioner jag gör är följande:

  • Oppositionen är väldigt spretig. Av de voteringar jag deltog i röstade de inte likadant i en enda fråga.
  • Stockholms ekonomi är väldigt stark trots låga skatter och kraftiga välfärdssatsningar.
  • Oppositionen svartmålar och ger en bild av verkligheten som inte stämmer.
  • Oppositionen satsar mer på nästan allt och tror att deras miljonregn ska lösa alla problem, men i själva verket satsas det endast på marginalen, ibland rena felräkningspengar.
  • Oppositonen ger en bild av att de socioekonomiska skillnaderna uppstod i Stockholm 2007 efter att Alliansen tillträdde, men de fanns långt innan dess.
  • Oppositonen lovar fler hyresrätter och v vill tom bara bygga hyresrätter. På lång sikt binder de ris åt egen rygg eftersom tomträttsupplåtelse är väldigt dyrt och riskerar att på sikt stoppa bostadsbyggande. För att kunna bygga hyresrätter måste vi också bygga bostadsrätter.
  • V vill överdäcka motorvägar. Jättebra tycker jag men v saknar all realistisk finansiering.
  • Fler praktik- och utbildningsplatser är mycket bra men kommer knappast lösa allt utanförskap. Det finns ofta mycket stora sociala problem bakom arbetslöshet som inga praktikplatser i världen kan ändra på.
  • Daniel Helldén lovar att Förbifarten inte kommer att byggas, det skapar oro utifall att de rödgröna skulle vinna valet.
  • S kallar Alliansens bostadspolitik för en bluff trots att bostadsbyggandet ökar och vi markanvisar 50 procent mer än planerat.

Det finns så klart väldigt mycket mer att säga men det får räcka för den här gången. Nästa år är det ny mandatperiod och då får vi se vilka som styr i Stadshuset och får lägga fram sitt förslag till budget:)

 

170 bostäder för äldre på Ringvägen

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande 2013-11-11 

På torsdag 14/11 fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att starta arbetet med att bygga 170 seniorbostäder och platser i äldreboende på Ringvägen i Stockholm. Befintliga lamellhus ska byggas samman med fem våningar både mot Tjurbergsparken och mot Ringvägen.

− Att vi kan erbjuda fler äldre ett boende i denna omtyckta del av Stockholm känns väldigt bra.  Den föreslagna tillbyggnaden kommer dessutom att bidra till att lyfta Ringvägen och till att göra området mer stadslikt. Därtill blir gaturummet mer varierat. Det är också positivt att vi får fler levande bottenvåningar och boenden i en attraktiv innerstadsmiljö. Sammantaget är detta projekt ett bra exempel på hur en smart och genomtänkt förtätning av innerstaden kan genomföras, säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden. 

De hus som kommer att byggas samman och därmed skapa fler bostäder ägs av Blomsterfonden, en förening som äger, uppför och förvaltar fastigheter för äldre. Bostäderna ligger inom kvarteret Tjurberget på Ringvägen.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

1120 nya studentbostäder!

Erik pelare
Foto: Scharlotte Peppare

– Nu går vi vidare med planerna på över 1100 nya studentbostäder i Stockholm: 1000 i Spånga och 120 i Rågsved. Byggandet av nya studentbostäder är mycket prioriterat och helt nödvändigt för regionens kunskapsförsörjning. Fler studentbostäder är en fråga som jag som Kristdemokraternas förstanamn i valet 2014 kommer att driva.

Det säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, med anledning av att nämnden på torsdag går vidare med planerna på nya studentbostäder i Spånga och Rågsved.   

Läs hela pressmeddelandet här

200 nya bostäder i Tensta!

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande 2013-11-08

– Det känns fantastiskt att fastighetsägaren Tornet – trots vårens tragiska händelser med mordhot och förstörelse – har valt att gå vidare med planerna på en upprustning och tillbyggnad av fastighetsbeståndet i kvarteret Risinge i Tensta. Det förslag som nu ligger på nämndens bord kommer att ge ett ansiktslyft till Tensta samt förstärkta dess stadskvaliteter.

Det säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, med anledning av att 200 nya bostäder planeras i kvarteret Risinge i Tensta.

– Ett stort problem i stora delar av Järva är den monotona gestaltningen av fastighetsbeståndet. Husens utformning bidrar tyvärr ofta till att ge ett slutet intryck där entréer är vända från gatan och kommersiella aktörer saknas. I det aktuella kvarteret är exempelvis gavlarna mot gatan helt fönsterlösa och saknar entréer. Det Tornet nu vill göra är att ge liv åt gatustråket genom att haka på nya fasader längst gavlarna med både lägenheter och uppglasade bottenvåningar. Vidare ska ny puts ges till de gamla fasaderna och nya taklägenheter byggas.

– Detta projekt tillsammans med det som sker i Rinkeby i form av strukturplaner för Rinkebystråket och Rinkeby Allé samt överdäckningen av E18, bidrar till att lyfta Järva och göra stadsdelarna mer attraktiva. Det är inte bara Stockholms innerstad som ska vara stadslikt, staden ska även finnas utanför tullarna. Detta är ett bra exempel på hur det arbetet kan göras, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

 

Listan inför kommunvalet 2014 presenterad!

Erik_S_medfotograf

Pressmeddelande 2013-11-07

Kristdemokraterna presenterar idag toppnamnen inför valet till Stockholms kommunfullmäktige 2014. Listan toppas av Erik Slottner, vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden. Tvåa på listan är Sofia Modigh, som har lång erfarenhet inom den ideella sektorn.  

− Barns och ungas rätt till en trygg start i livet är en fråga som driver mig. Barn och unga i riskzonen måste upptäckas tidigare och det behövs fler närvarande vuxna i barns närhet. Barngrupperna i förskolan behöver minskas. Vidare måste andelen gymnasiebehöriga öka och skolor med dåliga resultat ges ökad uppmärksamhet, säger Erik Slottner (KD).

− Jag har varit verksam inom den ideella sektorn under många år, bland annat med att utveckla socialt företagande. Staden ska ta tillvara och uppmuntra den resurs som den ideella sektorn utgör. Den ideella sektorn bidrar till att förbättra villkoren för barn och unga och är dessutom ett värdefullt stöd för många personer i utanförskap. Kristdemokraterna ska vara alliansens sociala röst i Stockholms stad, säger Sofia Modigh (KD).

− Ökat bostadsbyggande och att göra Stockholm till en mer levande storstad är andra viktiga frågor. Inte minst måste vi prioritera byggandet av mindre och billigare lägenheter. Arkitekturen behöver bli mer varierad och mänsklig och dåligt utnyttjade platser, såsom kajer, måste ges mer liv, avslutar Erik Slottner (KD).

Övrigt:
Erik Slottner är 33 år, bor på Kungsholmen, och har tillhört kristdemokraternas fullmäktigegrupp sedan 2007. Erik är vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.  

Sofia Modigh är 43 år, bor på Södermalm och är ledamot i partistyrelsen. Sofia är ordförande för KD Södermalm, ledamot i KDK Stockholm och sitter i Insynsrådet för Statens folkhälsoinstitut.

Presskontakt, Erik Slottner:
Markus Nyman, 076-122 99 11

Sofia Modigh:
076-627 67 60

Anders Broberg, ordförande i nomineringskommittén
076-123 02 18