Avdragsgillt bosparande – en viktig Stockholmsreform!

Erik pelare
Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande

2013-12-27

– Det är svårt för unga att få tag på ett förstahandskontrakt och många har inte råd att köpa sin egen bostad. Genom att införa ett avdragsgillt bosparande för unga skulle fler kunna köpa en egen lägenhet. Det bolånetak på 85 procent av bostadens värde som har införts förstärker ytterligare behovet av en sådan reform.

Det säger Erik Slottner (KD), ledamot i stadsbyggnadsnämnden, och Caroline Szyber (KD), riksdagsledamot från Stockholms stad.

– Vi vill införa möjligheten till ett bosparande för unga genom en särskild skattestimulans för personer under 34 år. Sedan Finansinspektionen i oktober 2010 införde regler om bolånetak blev det ännu svårare för unga att köpa en bostad. Genom att stimulera bosparande kan vi underlätta för unga personer att köpa sin egna bostad. Inte minst i Stockholm skulle många personer gynnas om ett avdragsgillt bosparande införs.

–  Pengarna för det avdragsgilla bostadssparandet måste användas till just ett bostadsköp, annars ska de beskattas retroaktivt, säger Caroline Szyber (KD) och Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Stockholm satsar på belysning och ljuskonst

SlottnerABC13dec13
ABC, 13/12-13

I går var jag med i ABC (City på 90, 11.52 in i programmet) om Stockholms satsningar på belysning och att fräscha upp viadukter mm:

 
Jag har också skickat ut detta pressmeddelande om denna fråga:
 
Stockholm satsar på belysning och ljuskonst

Stockholms stad ska under 2014 möjliggöra upplysning och ljuskonst på broar,
öppna platser parker och fastigheter i staden. Pengar för detta finns avsatt i
budgeten för 2014.

– Genom att satsa på stadens belysning skapar vi tryggare och mer attraktiva
miljöer, säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och vice
gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.

Utöver satsningar på belysning fortsätter arbetet med att vitmåla gråa och
tråkiga viadukter. Syftet är att skapa mer tilltalande och inbjudande miljöer.
Karlbergstunneln är ett färskt exempel på stadens arbete med att skapa tryggare
och mer tilltalande miljöer. Tunneln görs ljusare och fräschare, med satsningar
på belysning och vitmålning. Arbetet beräknas vara klart i början av 2014.

– Stockholm ska vara en ren, trygg och snygg stad. De satsningar staden nu
genomför är ett stort steg i rätt riktning, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Däcka över Södertäljevägen!

DN9dec13 överdäckning
DN, 9/12

DN har idag en intervju med mig om att jag vill överdäcka Södertäljevägen. Läs artikeln här: http://www.dn.se/sthlm/dags-att-dacka-over-for-promenadstaden/ 

Jag har också skickat ut detta pressmeddelande i frågan:

Däcka över Södertäljevägen!

Erik Slottner (KD) vill däcka över Södertäljevägen mellan Liljeholmen och Årstadal.

− Södertäljevägen är i dagsläget en barriär som borde överdäckas. I anslutning till överdäckningen ska bostäder byggas. Om bostadsbebyggelse inte är möjlig direkt ovanpå överdäckningen bör kontor, en park och olika aktiviteter, till exempel ett sportcentrum, prövas.

− Förslaget går helt i linje med Stockholms översiktsplan promenadstaden, som bland annat innebär att vi ska koppla samman stadens delar och bygga tätare. En överdäckning skulle binda samman Hornstull med Liljeholmen och Årstadal och koppla ihop innerstaden med ytterstaden, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Tävling ska ge fler ungdomsbostäder med låg hyra

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande som jag har skickat ut idag:

Tävling ska ge fler ungdomsbostäder med låg hyra

På torsdag fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att utlysa en tävling för byggandet av 25 yteffektiva ungdomsbostäder med låga hyror. Det är ett resultat av ett uppdrag som finns med i budgeten för 2013.

− Jag ser detta som ett första steg i bygget av fler mindre yteffektiva lägenheter till rimliga hyror och som unga har råd att efterfråga. Stockholm behöver fler lägenheter av den typen. Bostadssituationen för unga är alarmerande och vi politiker måste ta fler och tydligare steg för att öka antalet ungdomsbostäder, säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

− Det är ett litet projekt till att börja med men jag har stort hopp om att det inom kort ska följas av fler. Just själva tävlingsmomentet tror jag kommer hjälpa till att få fram kreativa lösningar. De bidrag som inte vinner men som ändå håller hög kvalitet hoppas jag ska kunna få markanvisning någon annanstans.

− I en bristmarknad som Stockholm kan vi aldrig fullt ut lita på att marknaden kommer se till att den här typen av bostäder byggs. Så länge bostadsbristen är så stor som den är i vår region måste politiken vara aktiv i att få fram mindre lägenheter med rimliga hyror. Jag är mycket entusiastisk till det beslut som vi ska fatta och ser detta som ett första steg, säger Erik Slottner (KD)

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

En resa till undret i Växjö

Växjö

I torsdags och fredags var SKL:s programberedning för ökat bostadsbyggande, där jag är ledamot, på studieresa till Växjö. På bilden syns från vänster Erik Pelling (s), Anders Ekegren (fp), Inger Källgren Sawela (m), jag och Eva Nypelius (c). Linda Snecker (v) och Karolina Skog (mp) hade tyvärr inte möjlighet att vara med. Det var faktiskt en av de bästa studieresorna jag varit på. Produktionskostnaderna för nybyggnation i Växjö är uppseendeväckande låga jämfört med många andra kommuner, bland annat Stockholm. Det är till och med så att priset för ett nytt hus i Växjö är lägre än de kombihus som vi har fått presenterat för oss från bland annat SABO. En del kanske genast svarar att det beror på skillnaden i pris för mark, men produktionskostnaden exkluderar markkostnaden så det förklarar inte skillnaden. Det är uppseendeväckande att en kommun i samma land med exakt samma lagstiftning, regelverk, skatter och övrig kostnadsnivå kan vara så olikt. Några skulle säkert säga att Växjö kommun inte ställer några särskilda tekniska särkrav. Men det stämmer inte heller. Växjö har till och med lika strikta krav på energiåtgång som Stockholm, 55 kwh/kvm, och de har även tuffare krav på tillgänglighet än vad lagen föreskriver. Så inte heller frånvaro av tekniska särkrav förklarar skillnaden i produktionskostnad.

Jag har inga klara svar och svaret beror säkert på många olika faktorer. Men Växjö har en mycket aktiv markpolitik där man ofta planlägger mark före markanvisning. Idag finns tydligen redan färdiga planer för, om jag minns rätt, ca 4000 bostäder som är färdiga att markanvisa. De större byggföretagen finns knappt i Växjö utan mark anvisas ofta till små byggföretag vilket gör att god konkurrens uppstår. Ofta är priset fast och den som kan uppvisa bäst kvalitet får anvisningen. Kulturella skillnader kan säkert vara en viktig faktor också. Växjö har över tid hållit en hög och jämn takt i bostadsbyggandet och ett lågt pris har säkert eftersträvats.

Helt klart är att fler kommuner behöver åka till Växjö för att få inspiration. Jag skulle bland annat rekommendera Stockholm stads exploateringskontor en resa dit. Mycket av orsaken till de låga produktionskostnaderna tror jag ligger i hög konkurrens, många byggföretag och framför allt många mindre aktörer.