Sätt fokus på arbetsro i skolan

Erik Slottner

Erik Slottner

Två av tre undersökta skolor i Stockholm får underkänt när det kommer till ordning och arbetsro i klassrummen. Varannan åttondeklassare störs av stökiga lektioner. Detta är en fråga som fått alldeles för lite uppmärksamhet i den allt mer tilltagande skoldebatten. Det talas om resursbrist, för stora klasser och betyg i lägre åldrar. Men arbetsro är kanske det allra viktigaste för att höja kunskapsresultaten i skolan. Denna fråga måste upp på agendan i betydligt större utsträckning än idag. Lärare måste få vara auktoriteter, föräldrarna måste se till att deras barn sköter sig i skolan och rektorn måste vara tydlig i sitt ledarskap och ha nolltolerans mot dålig arbetsro. Vuxenvärlden måste helt enkelt ta sitt ansvar. Man kan inte skylla på ”nya tider” eller på ”i den åldern gör alla så”. Utbildning är alldeles för viktigt för att slarva bort på det sättet. Ordning och arbetsro måste vara i fokus i betydligt högre utsträckning än ökade resurser, mindre klasser och mera betyg.

 

Överdäcka Södertäljevägen!

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus, driver frågan om att Södertäljevägen ska överdäckas mellan Liljeholmen och Årstadal. Stockholms stads budget för 2014 fastslår att det är angeläget att göra om Södertäljevägen till en stadsgata. I dagens DN (20/1) presenterar ett arkitektföretag ett förslag på hur arbetet kan gå vidare.

− Det är mycket positivt att frågan om överdäckning av Södertäljevägen är levande och att det finns konkreta förslag på hur vi går vidare. Nästa steg är att vi inom alliansen driver denna fråga vidare så att vi kan presentera konkreta lösningar på hur vi kan knyta samman Liljeholmens delar, säger Erik Slottner (KD).

− En överdäckning har flera fördelar. Vi skapar en mer mänsklig stadsmiljö och kopplar samman stadens olika delar, vilket går i linje med Stockholms översiktsplan promenadstaden. Vi frigör dessutom ytor för bostäder, kontor eller till exempel en park och ett sportcentrum, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Erik Slottner har tidigare lyft denna fråga, till exempel i DN (9/12 2013)

Direktpress (20/1-14) skriver om Erik Slottners utspel. Läs mer här

Studiebesök i Sundbyberg

ErikFolkhem

Idag gjorde jag ett studiebesök i Folkhems trähus i Strandparken i Sundbyberg. Både en färdigbyggd etagelägenhet och ett trähus under produktion besöktes.

Husen är ritade av Wingårdhs arkitektkontor och är Stockholmsområdets allra första 8-våningshus byggda helt i trä. De har en stomme av trä, en vacker träfasad och inredningsdetaljer i trä.

Här står jag tillsammans med värden, Arne Olsson.

Inget OS i Stockholm

Bild Ewa Erik ny
Foto: Scharlotte Peppare

Ewa Samuelsson (KD) och Erik Slottner (KD), gruppledare respektive vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, kommenterar förslaget om att Stockholm borde ansöka om vinter-OS.

–  OS är ett fantastiskt evenemang som innebär en stor möjlighet att visa upp värdstaden för omvärlden. Vi ville gå in med en positiv grundinställning till att Stockholm skulle kunna söka detta evenemang. Men tyvärr måste vi säga nej, eftersom vi inte är övertygade om att det går att genomföra arrangemanget utan att äventyra skattebetalarnas pengar. Dessutom riskerar vi att stå med idrottsanläggningar som inte kan nyttjas framöver, säger Ewa Samuelsson (KD) och Erik Slottner (KD).

–  Kristdemokraterna tar ansvar för Stockholms stads ekonomi. Att i nuläget ansöka om OS skulle vara att spekulera alltför mycket med skattebetalarnas pengar. De ekonomiska riskerna och oklarheterna är för stora och ingen kan garantera en snörik vinterperiod.

–  Det växande Stockholm har många andra stora utmaningar där pengarna gör bättre nytta.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Skönhetsrådets kritik mot galleriakvarteret är obefogad

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande 2014-01-14

Ett kvarter mitt i City – husen mellan Hamngatan och Jakobsgatan där Gallerian ligger – ska byggas om och byggas på. I dagens DN kallar Stockholms skönhetsråd detta för ”rovdrift”. Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, är kritisk till detta uttalande.

− Stockholm ska vara en vacker, levande och attraktiv stad. Hur arkitekturen utvecklas är av stor vikt. Skönhetsrådet skulle behöva ha en mer pragmatisk inställning och inte ensidigt haka upp sig på enskilda byggnaders höjd. Det är viktigare att tala om husens innehåll och form än att stirra sig blind på antalet meter, säger Erik Slottner (KD).

− För Kristdemokraterna är det viktigt med ett levande City där stadsmiljön ständigt förbättras. Förslaget att bygga om kvarteret där Gallerian ligger kommer att bidra till att bland annat utveckla Brunkebergstorg, vilket jag tycker är mycket angeläget, säger Erik Slottner (KD). 

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

DN Stockholm (15/1) rapporterar om denna nyhet.

Med vänner som Livh (v) behöver Rinkeby inga fiender

Just nu pågår den största upprustningen och tillbyggnaden av Rinkeby som har skett sedan stadsdelen kom till i början av 70-talet. Miljonprogrammet renoveras och energieffektiviseras, Rinkebystråket ska bli en stadsmässig gata med butiker, restauranger och levande bottenvåningar och nya bostäder ska byggas mot Järvafältet. Jag tycker att det är en helt fantastisk utveckling och jag har med viss stolthet varit med och tagit fram och fattat dessa beslut såväl i Stadsbyggnadsnämnden som i kommunfullmäktige. I Dagens Nyheter igår redogjordes för en del av nydaningen. Intervjuades gjordes då Ann-Margarethe Livh, vänsterpartiets gruppledare i stadshuset tillika boende i Rinkeby. Hon kallar moderniseringen ett idiotförslag. Med såna vänner behöver Rinkeby inga fiender. Det är för mig ofattbart att en enda politiker som säger sig vilja satsa på förorten kan vara emot dessa planer. Det finns kritik mot att hyror kommer att höjas, att det blir för innerstadslikt och att Rinkeby kommer att förlora sin själ. Allt detta är nonsens. Alla har att vinna på att Rinkeby får ett ansiktslyft och att nytt liv kommer till stadsdelen. Jag har ärligt talat blivit positivt överraskad över den vilja till nyinvesteringar som finns i Rinkeby. Det är något vi ska till vara på och vara stolt över. Men det delas tyvärr inte av min vänsterpartistiska kollega i stadshuset, jag beklagar det.

Dags för flexibla p-tal!

1545591_727008373983755_2004354581_n
SvD, 10/1 2014

Jag förespråkar flexibla p-tal i en debattartikel i dagens SvD. Läs hela artikeln här

Storleken på lägenheterna vet vi sällan något om när Stadsbyggnadsnämnden fastställer andelen parkeringsplatser. Det i sin tur uppmuntrar byggföretag att bygga större och därmed färre lägenheter eftersom antalet p-platser då kan hållas nere. Det är så klart helt förkastligt. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus föreslår därför att parkeringsnormen utöver närheten till kollektivtrafik också ska avgöras av lägenheternas storlek. För ett hus med många mindre lägenheter ska det behövas färre parkeringsplatser medan större lägenheter kräver fler. Exempelvis skulle enrummare kunna ha ett p-tal på 0,2 medan en femrummare har ett p-tal på 1,0. Då blir systemet transparent och byggföretagen vet vad som gäller när de planerar lägenhetsfördelningen. Det skulle också uppmuntra byggandet av fler mindre lägenheter vilket Stockholm är i stort behov av.

 

Jag har också skickat ut ett pressmeddelande i frågan.

Ungdomsskrapa i Kista

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Pressmeddelande

2014-01-02

− Nu när Transportstyrelsen meddelat att inflygningszonen inte kommer att hindra nya höga hus i Kista bör nästa steg tas för att göra Kista till en höghusstadsdel. Flera höga hus finns redan och Stockholms högsta bostadshus, 40 våningar, är under produktion. Nästa höga hus tycker jag ska vara en ungdomsskrapa med mindre lägenheter avsedda för studenter och ungdomar. En markanvisningstävling bör därför utlysas likt den som nyligen utlystes i Midsommarkransen.

Det säger Erik Slottner (KD), vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, med anledning av beskeden om att uppgraderingen av Bromma flygplats inte påverkar möjlgheterna att bygga högt i bland annat Kista.

−Med Kista science tower, Victoria tower och det pågående uppförandet av det 40 våningar höga Kista tower utmärker sig Kista genom sin höga silhuett. Detta är ett kännetecken som bör förstärkas genom fler höga hus.

− Nästa steg anser jag ska vara en ungdomsskrapa. En markanvisningstävling bör därför utlysas. Villkoret för att få vara med i tävlingen ska vara att huset är minst 30 våningar högt och att det till minst hälften innehåller studentbostäder eller mindre lägenheter som unga har råd att efterfråga. En förebild för tävlingen kan vara den nyligen utlysta tävlingen för 25 smålägenheter i Midsommarkransen.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11