Nya Liljevalchs en besvikelse

LiljevalchsIdag presenterades vinnaren i tävlingen om Liljevalchs utbyggnad. Det känns sorgligt att behöva konstatera att förslaget inte håller måttet. Som så många gånger förr är det betongen och det brutala som sätts i fokus framför det mänskliga och varma. Som politiker ska man akta sig föra att ha synpunkter på exakta utformningar av nya byggnader. Men detta nya hus ska placeras på en av Stockholms värdefullaste och mest uppskattade platser – Djurgården. Då måste vi visa respekt för platsens kulturhistoriska värden. Här hölls en gång Stockholmsutställningen, närmare bestämt 1897. Då byggdes Strandvägen som en pampig boulevard ända fram till till Djurgårdsbron som en stolt entré till Stockholmsutställningen. Tyvärr har inte det minnet hedrats. Idag ersätts trä och andra mjuka material av betong. Asymmetri och snickarglädje ersättas av raka linjer och släta fasader. Idag ersätts det mänskliga med det brutala. Det är sorgligt att beskåda denna utveckling. Det finns så klart mycket nybyggnation att vara stolt över, men det finns alltför många exempel som avskräcker för att jag tyst ska låta det passera. Det förslag som nu vunnit gehör på Djurgården kommer tyvärr inte bidra till att stärka Djurgårdens kvaliteter och kulturhistoriska värden, snarare försämra dem.

Samtal om äldrefrågor

 

IMG_8677 
Foto: Gunnar Zetterman

Igår var jag med då Kristdemokratiska Seniorförbundet (KD Senior) höll årsmöte. Ett trevligt möte med många givande samtal och bra diskussioner.

Seniorförbundet verkar för att genom politiska reformer främja äldre medmänniskors intressen, rättigheter och bestående livskvalitet. Seniorförbundet bildades efter ett beslut av Kristdemokraternas riksting 1993 och är sedan dess ett associerat förbund inom Kristdemokraterna. Förbundet ser som en av sina huvuduppgifter att inom och utom det kristdemokratiska partiet betona vikten av en fullgod vård och omsorg för behövande äldre.

 IMG_8691
Foto: Gunnar Zetterman.

Dialog om studentbostäder

SSSB 18feb14

Idag besökte jag och Ewa Samuelsson Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) som erbjuder nästan 8 000 rum och lägenheter över hela Stockholm. SSSB skapades 1958 av Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO). 

Vi hade en bra diskussion om behovet av fler bostäder och hur staden kan agera i denna fråga. Vi fick även besöka en lägenhet på 20 m2 och ta del av de kreativa boendelösningar som utformats på denna yta. Sammantaget ett trevligt och värdefullt besök!

Ny p-norm ger fler mindre lägenheter

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Idag är det främst avståndet till närmsta tunnelbana som avgör antalet parkeringsplatser i anslutning till bostadshus, medan lägenheternas storlek inte alls finns med i bedömningen. Allt fler inser att detta system är fyrkantigt. Stockholms stad bör se över hur antalet p-platser bättre kan motsvara det faktiska behovet.

Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus, förespråkar en modell där lägenhetens storlek får inverkan på antalet parkeringsplatser som byggs. Därmed skulle även fler mindre lägenheter kunna byggas, vilket Stockholms stad är i stort behov av.

– Det nuvarande systemet uppmuntrar byggföretag att bygga större och därmed färre lägenheter eftersom antalet p-platser då kan hållas nere. Parkeringsnormen borde, utöver närheten till kollektivtrafik, även avgöras av lägenheternas storlek. För ett hus med många mindre lägenheter ska det behövas färre parkeringsplatser medan större lägenheter kräver fler. Enrummare ska självfallet ha lägre p-tal än femrummare, säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

– Dagens system är i det närmaste ett lotteri. I stadsbyggnadsnämnden förhandlar vi andelen p-platser utan att vi vet vilken typ av hushåll vi bygger parkeringsplatser för. Det är inte seriöst, avslutar Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
Pressekreterare, Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus
076-122 99 11

Social impact bonds

Idag skriver Göran Hägglund på Brännpunkt om behovet av trygghetssatsningar i sociala utanförskapsområden. Läs artikeln här. Hägglund har helt rätt. Att skapa trygghet ger de bästa förutsättningarna att skapa en positiv utveckling i dessa områden. Tryggheten börjar i familjen. Med en varm och älskvärd uppväxt med goda normer och värderingar skapas de bästa förutsättningarna att växa upp. Därför behöver samhället på olika nivåer ge familjer stöd att fungera. En annan viktig faktor är utbildning. Ungdomar som uppnår gymnasiebehörighet har betydligt bättre förutsättningar att hitta arbete och få en egen försörjning. Därmed minskar också intresset av att försörja sig på kriminalitet. Utbildning och arbete skapar också självförtroende och framtidshopp. Bra skolor är därför en nyckelfaktor för att lyckas bryta utanförskapet.

Det som Hägglund presenterar är spännande. Han föreslår så kallade social impact bonds. Det går ut på att privata aktörer som gör insatser för att bryta socialt utanförskap går in med egna investeringar som ger utdelning om utanförskapet minskar. Det är ett bra sätt att pröva och implementera framgångsrika metoder utan att skattebetalarna tar någon ekonomisk risk. Då skiftar vi också fokus från offentligt till det civila samhället.

Polisen i Stockholm har också meddelat att de kommer att storsatsa på fler poliser runt Järva. Det ska bli väldigt intressant att se vad det får för effekter. För att nå framgång är jag övertygad om att vi måste göra många saker samtidigt. Satsningar på familjen, på skolan, på fler poliser och ett nära samarbete med de sociala myndigheterna kan tillsammans ge stor effekt. Att också få in frivilliga aktörer att bidra med sin kompetens och erfarenhet kan ge ännu bättre resultat. Göran Hägglund har med dagens debattartikel lyft en viktig fråga.

Byggturnén fortsätter…


Foto: Skanska

Jag och Ewa Samuelsson fortsätter ”turnén” till byggföretag. I fredags besökte vi Skanska för diskussioner om bostadspolitik och vilka utmaningar som finns för att uppnå målet om 140 000 nya bostäder till 2030. Skanska presenterade olika bostadsprojekt i Stockholm och vi hann dessutom besöka Västermalms Atrium, ett projekt där 165 nya bostäder byggs på nordvästra Kungsholmen.

Nolltolerans mot klotter gäller!

klotterJustitieombudsmannen (JO) kritiserar Stockholms stad för att ha nekat Riksteatern att annonsera för eventet Art of the Streets. Det är ingen större mening att försöka ge sig på JO och dennes juridiska övervägningar. Stadens klotterpolicy har uppenbart varit ett för svagt argument för att neka denna typ av annonsering på stadens egna kulturtavlor. Det är dock viktigt att betona att denna dom inte på något sätt innebär att stadens nolltolerans gentemot klotter upphävs. Nolltoleransen är viktig för att förebygga klotter och olovlig graffiti. Klottret förfular staden, kostar väldigt mycket pengar och skapar grogrund för annan kriminell verksamhet. Det vore naivt att tro att en uppluckrad inställning skulle leda till mindre klotter, jag tror att det är precis tvärtom. För alla oss som värnar en trevlig och mänsklig stadsmiljö så är nolltoleransen fortsatt viktig. Dagens uttalande från JO ändrar ingenting på den punkten.

 

Beslut om 800 bostäder i Stadshagen

Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare

Idag fattar Stadsbyggnadsnämnden beslut om att utveckla Stadshagen på Kungsholmen. Totalt kan minst 800 bostäder tillkomma genom förtätning av bebyggelse och genom att flytta Sankt Göransgatan söderut. 

− Äntligen blir Sankt Göransgatan en stadsgata hela vägen från Kronobergsparken till Stadshagens tunnelbanestation! Jag har länge drivit på för att Stadshagen ska utvecklas och förtätas mer än vad som redan har gjorts. Inte minst är Sankt Göransgatan mellan Mariebergsgatan och Warfvinges väg tom på stadsliv. Här finns stor förbättringspotential, säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

− Grönområdet mellan Sankt Göransgatan och Igeldammsgatan kan också utvecklas och förhoppningsvis kan viss bebyggelse tillkomma även på andra sidan parken, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Pressmeddelandet uppmärksammas i tidningen Fastighet och Bostadsrätt.

Två stora stadsutvecklingsprojekt

stad2På torsdag har vi möte med stadsbyggnadsnämnden. Det är framför allt två ärenden som känns extra bra att fatta beslut om. Det ena ärendet ligger i kvarteret Persikan på Södermalm. Där ska SL:s bussdepå flyttas för att ge plats åt ca 1100 bostäder. Depån flyttar till västra delen av Hammarby Sjöstad som en del i ett stadsutvecklingsprojekt. I kvarteret Persikan ska sju nya kvarter upprättas och det är sällan jag sett så väl genomarbetade idéskisser och referensobjekt. Stor variation, fina takfall och modern arkitektur utan att bli rå eller trist. Hela förslaget andas stad och kommer att utveckla denna idag något sömniga del av Södermalm. Tyvärr dröjer det till 2017/2018 innan byggnationen kan påbörjas eftersom bussdepån i Hammarby Sjöstad först måste färdigställas.

Det andra stora stadsutvecklingsprojektet ligger i Stadshagen på Kungsholmen. Jag har länge tyckt att denna stadsdel måste kunna förtätas mer än vad som redan gjorts i och med omdaningen av Hornsbergs strand. Inte minst är Sankt Göransgatan mellan Mariebergsgatan och Warfvinges väg helt tom på stadsliv med huskroppar indragna från gatan och med stora kolosser som Sankt Görans sjukhus och Electrolux. Men nu planeras gatan flyttas en bit söderut för att ge plats åt fler bostäder på andra sidan gatan. Äntligen kan Sankt Göransgatan bli en stadsgatan hela vägen från Kronobergsparken till Stadshagens tunnelbanestation. Grönområdet mellan Sankt Göransgatan och Igeldammsgatan kan också utvecklas och förhoppningsvis kan viss bebyggelse tillskapas även på andra sidan parken. Totalt kan minst 800 bostäder tillkomma.