Kampanj om låg restaurangmoms

MenyIdag hade vi kampanj för den låga restaurangmomsen som gett tusentals unga och personer med invandrarbakgrund ett jobb att gå till. Men idag fokuserade vi mest på vad som skullehända med priserna om momsen fördubblas som de rödgröna avser att göra vid ett maktövertagande. En kul kampanj som blir väldigt konkret för väljarna. I övrigt har jag haft valledningsgrupp, stått i valstugan samt delat ut material vid Kungsholmstorg.

Kul men kall debatt i Kungsan

Debatten i Kungsträdgården igår kväll gick bra st erik2
även om vädret var på sin sämsta sida. Blåst, kyla och regn som piskade in mot debattdeltagarna gjorde att publikdeltagandet nog blev mindre än annars, att debatten kortades ner till 45 min och att moderatorn Willy Silberstein höll på att maskreras två gången av en omkullblåst roll-up. Men i Alliansen höll vi skenet uppe i alla fall, så här glada var vi efter debatten.

KD föreslår lånecyklar i Söderort

Pressmeddelande, 2014-08-27Erik sittande

De populära lånecyklarna som sedan ett antal år finns i Stockholms innerstad bör införas söder om Söder. Det föreslår Kristdemokraterna i sitt valprogram för trafiken i Stockholms län.

– Många av de resor som i dag sker med bil skulle kunna ersättas med cykel. Förutom stora miljövinster och hälsovinster kan en större tillgång till cyklar underlätta för den som vill ta sig vidare med kollektivtrafiken. Därför vill vi utveckla systemet med lånecyklar till fler delar av Stockholmsregionen, säger Erik Slottner (KD), vice gruppledare i Stockholms stadshus.

Precis som i Stockholms innerstad ska man kunna låna en cykel om man har ett SL-kort. Lånecykelkontot laddas på SL Access-kortet.

– Inför framtiden behöver vi ställa om Stockholms län från bilberoende till trygga, fria transporter med exempelvis cykel eller kollektivtrafik. Vi måste ta krafttag för att samtidigt lösa trafikproblemen och skapa ett hållbart samhälle. Vi kristdemokrater kommer att priortiera utvecklingen av cykeltrafiken de kommande åren, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare för trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

För mer information:

Erik Slottner (KD)
Presskontakt: Markus Nyman
076-122 99 11

Karl Henriksson (KD)
Gruppledare, trafiknämnden
070-737 30 16

Debatt om stadsbyggnad ikväll

Idag deltar jag i en debatt i Kungsträdgården med Erik_S_medfotograf
Samfundet Sankt Erik om hur det  framtida Stockholm ska se ut och hur vi ska bygga fler bostäder för bland annat ungdomar.

Jag är övertygad om att det går att bevara Stockholms kulturhistoriska värden samtidigt som vi uppmuntrar till arkitektonisk pluralism och lekfullhet. Arkitektonisk utformning spelar stor roll för en stads varumärke. Därför får inte stadsbyggnadsdebatten bara handla om höjd och kvantitet utan måste i minst lika stor utsträckning handla om funktion och arkitektonisk gestaltning i form av till exempel färg, form, fasadmaterial och utformning av tak. Stockholm behöver inte fler gråa cementlådor i ”miljonprogramstil”.

En annan fråga som är viktig för Kristdemokraterna, utöver arkitektonisk kvalitet, är att vi bygger fler bostäder som studenter och unga har råd att bo i. Här har Kristdemokraterna flera idéer:

• Halvera tomträttsavgälden för hyresrätter upp till 35 kvadratmeter. Detta skulle uppmuntra byggföretag att bygga mindre hyresrätter som unga har råd att bo i.

• Parkeringstalet för såväl hyresrätter som bostadsrätter under 35 kvadratmeter ska vara 0,2. Det skulle sänka kostnaderna för att bygga små lägenheter samtidigt som det ger långsiktiga spelregler för byggindustrin.

• Fler arkitekttävlingar ska utlysas med låg hyra som en avgörande faktor för utfallet. Idag pågår en sådan tävling i Midsommarkransen. Nästa arkitekttävling bör vara att bygga ett högt hus i Kista, där minst hälften av husets yta ska vara små lägenheter.

• Fler lägenheter ska reserveras åt personer under 30 år, så kallade ungdomsbostäder. Kristdemokraternas mål är att det under nästa mandatperiod ska tillkomma 2 000 nya sådana lägenheter, inom såväl befintligt bestånd som genom nyproduktion.

När det gäller bostadspolitiken i stort finns det en rad ytterligare åtgärder vi kan vidta. Till exempel införa friare hyressättning för nytecknade kontrakt, släppa in fler mindre aktörer på Stockholms bostadsmarknad, införa ett sanktionssystem mot byggföretag som inom viss tid inte utnyttjar en byggrätt trots markanvisning, koppla ihop planeringen av bostäder med infrastrukturutbyggnaden på ett tydligare sätt än idag och snabba på planprocesserna.

Mer om detta i samband med debatten ikväll!

Ett tryggare Stockholm

Idag skriver Direktpress om Kristdemokraternas arbete för ett tryggare Stockholm.Dirketpress Några av de förslag som vi har lyft:

 1. Utveckla de mobila poliskontoren
  Mobila poliskontor har funnits i Stockholms län under flera år. Tyvärr stängdes de två permanenta kontoren på Stureplan och Medborgarplatsen under sommaren. Det var ett olyckligt beslut då de mobila kontoren påtagligt har minskat våldsbrottsligheten på de platser som haft ett kontor. Det är viktigt att denna verksamhet får vara kvar och utvecklas även efter att Polisen blir en nationell myndighet 2015.
 2. Kameror
  Fler brottsutsatta platser än idag bör få sätta upp kameror under tider då kriminalitet är extra frekvent. Kameror finns idag på Stureplan och Medborgarplatsen men bör också sättas upp på Fridhemsplan och Centralstationen samt eventuellt fler platser. Kamerorna ska endast vara i bruk på tider då brottsligheten är hög, företrädesvis fredags- och lördagsnätter. Kamerorna ska förutom att öka känslan av trygghet verka förebyggande samt göra det lättare att klara upp brott på allmän plats.
 3. Lokala åklagare
  Stockholms län har idag 28 lokala poliskontor i särskilt brottsutsatta stadsdelar. De är viktiga för att stärka den lokala polisiära närvaron. Meningen är att poliserna ska vara ute i stadsdelen snarare än att sitta på ett kontor samt att samarbetet med skolan och socialtjänsten ska utvecklas. För att stärka den lokala anknytningen och den lokala kännedomen hos polisen bör varje lokalt poliskontor också ha en åklagare knuten till sig.
 4. Satsa på nattvandrare
  Syftet med nattvandring är att vara en vuxen förebild och att vara ett socialt och medmänskligt stöd för ungdomar samt att förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse. Nattvandrare har en lugn och positiv effekt.
 5. Bättre belysning och vitmålade ytor 
  Mycket har gjorts för att förbättra belysningen på torg och i parker. Men fortfarande finns platser med dålig belysning och som av den anledningen upplevs otrygga. Staden ska genom att ställa frågor direkt till medborgarna identifiera platser som bättre behöver lysas upp. Utöver det måste staden fortsätta sitt arbete med att vitmåla viadukter och gångtunnlar. Det är platser som idag upplevs som otrygga och där bättre belysning skulle göra stor nytta. Kristdemokraterna har fått igenom en satsning på en miljon kronor per år, den satsningen behöver utvidgas. 
 6. Stadsplanering
  Med stadsplanering kan göras mycket för att öka den upplevda tryggheten. Nya stadsbyggnadsområden ska trygghetsanalyseras så att de planeras utifrån ett trygghetsperspektiv. Den täta staden är också mer trygg än den glesa. Med hus och entréer som möter gatan, med lokaler i bottenvåningarna, med en blandning av arbetsplatser och bostäder och med balkonger mot gata skapas de bästa förutsättningarna för trygga stadsdelar. Vidare behöver satsningar genomföras på att röja sly och för att förbättra otrygga miljöer där t ex buskage kan skapa otrygghet.

Inga 140 000 nya bostäder med oppositionen

Pressmeddelande, 2014-08-25. Erik sittande
Foto: Scharlotte Peppare.

– Det skiljer 50 000 nya bostäder mellan
Socialdemokraternas och Miljöpartiets bostadspolitik. Partierna måste före valet bekänna färg för hur denna ödesfråga för Stockholms framtid ska lösas vid en eventuell rödgrön valseger i Stockholm. Allt annat vore att vilseleda väljarna.

Det säger Erik Slottner (KD), toppkandidat till Stockholms stadshus samt ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

Både S och MP lovar minst 140 000 bostäder till 2030 precis som Alliansen gör. Men Daniel Helldén (MP), borgarråd och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, har klart och tydligt deklarerat att dessa bostäder inte är möjliga att bygga om inte Bromma flygplats läggs ner för att ge plats åt 50 000 bostäder.

Socialdemokraterna å sin sida lovar att Bromma flygplats ska vara kvar, åtminstone över 2030. Alltså finns en differens på 50 000 bostäder mellan S och MP som blir mycket svår att lösa.

– Stockholms framtid kommer att se annorlunda ut om 90 000 bostäder byggs till 2030 än om 140 000 byggs. Byggs enbart 90 000 bostäder kommer bostadsbristen att eskalera, segregationen tillta och de nödvändiga investeringarna i kollektivtrafiken kommer inte att kunna genomföras. Oppositionen måste därför ge besked i denna för Stockholm helt avgörande framtidsfråga, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Mp:s agerande pinsamt och oärligt

I torsdags var det utfrågning av oppositionen angående Slussen och vad som händer vid en eventuell rödgrön valseger i Stockholm. S och V svarade att de förvisso var emot Nya Slussen men att de inte avser att riva upp planen utan istället göra vissa förändringar inom gällande plan. Ett rakt och ärligt besked till väljarna. Så rakryggade var dock inte Miljöpartiet. De vill inte ge något besked före valet och de skyller på brist på insyn. Jag tycker ärligt att deras agerande är riktigt dåligt och väldigt pinsamt. Miljöpartiet har haft lika mycket insyn som både S och V. Mp var till och med med och förhandlade om Slussen ganska lång tid. Deras borgarråd är dessutom ledamot i Stadsbyggnadsnämnden. Det hela handlar så klart inte om brist på insyn utan om rädsla och populism. Mp är nog medvetna om att de inte kan riva upp planen men det har de inte tillräckligt mycket ryggrad att erkänna.

Paus i valrörelsen

Idag tog valrörelsen på något sätt en paus när en kär partivän, Inga-Märta Fröman, begravdes i Oscars kyrka på Ösermalm. Inga-Märta var en person som märktes, tog plats och som alltid lyste. Vi har haft många skratt och samtal ihop och det känns ofattbart att hon fattas oss idag. Inga-Märta dog i cancer och blev bara 72 år. Senast jag träffade henne i våras var hon lika stark, frisk och vacker som jag var van vid att se henne. Några månader senare kom dödsbeskedet. Begravningen var vacker och värdig. Men det kommer ta tid att förstå att Inga-Märta inte längre finns hos oss.

Torsdag – mer kampanjer

Idag har det varit mycket kampanjer. Vi började redan kl 07.30 vid Fridhemsplan för att möta morgonpigga väljare. Sedan hade vi möte med valledningsgruppen för att samla och uppdatera oss. Vi kunde konstatera att allt är under kontroll. Runt lunch stod jag 3,5 timmar i valstugan. Många bra samtal även denna dag. Sedan avslutades dagen med Stadsbyggnadsnämnden som hade sitt första möte efter sommaruppehållet. En ganska ordinär dag alltså, tyvärr glömde jag ta bilder denna dag.

Ons – JM och pizzakväll

Igår var jag på JM:s årliga Täby
studieresa som denna gång började vid Liljeholmskajen, vidare till Täby och avslutade i Kista. Bilden är från Täby Centrum där det förtätas med nya kvarter. Även Täby galopp ska bebyggas enligt plan med ca 8000 lägenheter men det kan nog bli mer än så. Kul att kranskommunerna tar sitt ansvar för bostadsbyggandet, det finns som bekant en del att önska på den fronten.

På kvällen ordnade Kd Stockholms pizzakväll
stad en pizzakväll för alla aktiva
valarbetare. Ett trevligt sätt att visa
uppskattning och prata av sig lite om valrörelsen och andra händelser. Tack alla för era insatser så här långt!