SVT om vår politik

Läs mer på SVT Pejl om de frågor Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus prioriterar inför valet 2014.

SVT har bland annat bett oss att mycket kort berätta om de fem viktigaste frågorna i valet. Där har Kristdemokraterna svarat så här:

1. Satsa på skolor med låg måluppfyllelse, bättre arbetsro i skolan och stärkt lärarroll.
2. Fler bostäder, inte minst små lägenheter som unga har råd att bo i.
3. Mindre barngrupper i förskolan, max 12 barn i småbarnsgrupperna, max 15 i övriga. 4. Motverka brottslighet: lys upp utemiljön, fler synliga poliser och fler kameror.
5. Valfrihet inom skola, barn- och äldreomsorg, med noggrann kvalitetsuppföljning.

Tisdag

Valstuga4I tisdags var det förutom möte med stadsbyggnadsnämndens bygglovsdelegerade också tid i valstugan samt två kampanjer. En vid Åhléns och en på Fridhemsplan. På kvällen satt jag bänkad framför tv:n och såg utfrågningen av Göran Hägglund. Göran skötte sig väldigt bra men hela upplägget var ganska tråkigt och enformigt. En timma är länge och ska ångan hållas uppe behövs fler avbrott med lite andra inslag. Men det där med bibelförhöret kunde de ha skrotat tycker jag, så fånigt.

Affischering

Igår var det affischeringsstart. Fem timmars hårt arbete med att få upp
affischer på Kungsholmen utfördes av mig, min sambo Robert samt
Sara Rydefjärd och Ewa Samuelsson. Inte helt förtjust att se mig själv
posera överallt på stan, men det är några veckor det handlar om sen
ska bilderna ner igen.

affischering3Affischering2

 

 

Mindre barngrupper går före lägre avgifter

Idag har Moderaterna lovat avgiftsfri förskola för alla 5-åringar till en kostnad av totalt 200 miljoner kronor. Man har också utlovat en mer skollik förskola och en uttalad ambition att barns vistelsetid i förskolan ska öka. För mig är det viktigt att säga att Kristdemokraterna inte delar denna uppfattning. Politik handlar om att välja, och Kristdemokraterna prioriterar mindre barngrupper framför lägre avgifter. Redan idag finns maxtaxa och allmän förskola som ger alla 4- och 5-åringar rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka. Att öka subventionerna ytterligare anser vi vore att prioritera fel i ett läge då föräldrar snarare oroar sig för barngruppernas storlek än för avgifterna. Vidare oroar sig Moderaterna för att ”endast” 83 procent av barnen i Skärholmen går i förskola medan 97 procent av barnen på Östermalm gör detsamma. 83 procent är knappast en anmärkningsvärd låg siffra om jag får det säga det själv. Dessutom kan man ifrågasätta om fler barn i Skärholmen skulle välja förskola om avgiften slopas med tanke på att det redan idag är avgiftsfritt i 15 timmar. Förslaget är dyrt men skulle med stor sannolikhet inte ge den effekt man önskar. Det är andra faktorer som ligger bakom varför föräldrar väljer bort förskolan.

För oss kristdemokrater är valfriheten viktig. Om föräldrar önskar annan barnomsorg än förskolan vill inte jag som politiker moralisera över det valet. Föräldrar känner sina barn bäst och måste därför själva få välja utan politiska pekpinnar. Om föräldrar inte väljer förskola på grund av att de inte vill involvera sina barn i det svenska samhället är det så klart ett problem, men då lär knappast en avgiftsfri förskola hjälpa utan då krävs helt andra åtgärder. Jag håller med om att förskolan är bra och att den för många barn som inte får det svenska språket naturligt är den en viktig verksamhet. Men den reform som nu föreslås skulle ändå inte leda till den effekt man önskar då förskolan för 5-åringar redan idag är avgiftsfri 15 timmar per vecka. Dessutom är avgiften konstruerad så att den är lägre för föräldrar med låga inkomster vilket stärker min tes om att reformen mest är ett sätt att ytterligare öka subventionerna till familjer som redan använder förskolan.

Sen finns en annan skillnad i synsätt. Kristdemokraterna är inte alls lika övertygade om mer tid i förskolan per automatik ger bättre skolresultat. I så fall skulle svenska skolelever prestera som aldrig förr, men så vet vi att det inte är. Trygghet och anknytning är viktiga för barns kunskapsutveckling. Därför behövs små barngrupper i förskolan och föräldrar måste få möjlighet att få mer tid med sina barn. Av den anledningen behöver föräldrarna involveras i elevernas skolgång mycket mer än idag. Det är därför som olika valmöjligheter, såsom vårdnadsbidrag, dagbarnvårdare och fristående alternativ, är viktiga förr oss liksom att göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Det är därför vi föreslår minskade barngrupper i förskolan. Allt detta går före sänkta avgifter i en redan kraftigt subventionerad verksamhet.

Avslutningsvis vill jag säga att 200 miljoner är mycket pengar i en kommunal budget. När vi prioriterar så väljer vi mindre barngrupper och rätt för personer över 85 år att få plats på ett äldreboende om de så önskar. 200 miljoner kronor skulle räcka till båda förslagen. Vi väljer det framför sänkta avgifter.

Valnummer av Frekvensen

I det senaste numret av Frekvensen berättar vi om valen till Stockholms stadshus och till Stockholms läns landsting och berättar om några valfrågor som är särskilt viktiga.

Caroline Szyber skriver om Kristdemokraternas politik och om hur du kan engagera dig.

Ewa Samuelsson och Stig Nyman, erfarna gruppledare som lämnar politiken i stadshuset respektive landstinget, berättar om hur Kristdemokraterna når framgång i en valrörelse.

Det här vill Kristdemokraterna i stadshuset:

• Minska barngrupperna i förskolan. Max 12 barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) och max 15 barn i övriga grupper
• Minska administrationen och höj lönen för skickliga lärare
• Skolan ska ha nolltolerans mot mobbning och skadegörelse
• Satsa på barn och ungas idrottande och anlägg fler konstgräsplaner
• Fler hyresrätter som unga har råd att bo i
• Mer tid och ökad valfrihet av innehållet i hemtjänsten
• Mer utevistelse och fler kulturella aktiviteter i äldreomsorgen
• Fortsatt låg kommunalskatt
• Fler kameror och synliga poliser på brottsutsatta platser
• Snabba åtgärder mot nedskräpning, klotter och skadegörelse

Det här vill Kristdemokraterna i landstinget:

• Lös personalbristen, speciellt i förlossningsvården. Fler BB-platser, utbilda mer personal, ge specialistsjuksköterskor praktik i verksamheterna med lön under studietiden och höj ingångslönerna
• Inför äldrevårdscentraler, ÄVC, på samma sätt som barnavården har BVC-enheter på vårdcentralerna
• 5 000 vårdplatser. Stockholms sjukhus ska kunna möta ett växande vårdbehov
• Öka möjligheten att välja vård. Vårdval Stockholm är värt att värna
• Anställ fler barnläkare på vårdcentralerna
• Starta två nya akademiska vårdcentraler, där forskning och utbildning ska bidra till att utveckla vården
• Bygg ut tunnelbanan till Älvsjö och Täby
• Inför nattrafik på pendeltågen
• Utveckla kollektivtrafiken till sjöss genom fler pendelbåtslinjer och genom att låta SL-kortet gälla i skärgården
• Utveckla den lokala busstrafiken

Läs hela tidningen här: Frekvensen nr 2 2014 3

Valupptakt med partiledaren

Idvalupptakt2ag höll Kristdemokraterna valupptakt på Hötorget. Talare var förutom jag själv också Göran Hägglund, Caroline Szyber och Ella Bohlin. Modererade gjorde vår partisekreterare Acko Ankarberg Johansson. Stämningen var god och responsen var positiv efteråt. Själv lyfte jag frågan om mindre barngrupper i förskolan, valfrihet inom välfärden, utbyggd kollektivtrafik, en renare miljö och fler bostäder som unga har råd att bo i.

Valstugepremiär

valstuga2Idag var det valstugepremiär. Här delar Ella Bohlin, toppkandidat till landstinget, och jag ut valmaterial. Perfekt väder för valrörelse och många samtal med väljare. Flera positiva kommentarer och även många nyfikna personer. Ser fram emot många pass i valstugan.

Valmanifestet i media

DN13aug14Idag skriver DN, SvD och Metro m.fl. om alliansens gemensamma valmanifest inför valet till Stockholms stadshus.

Vid gårdagens presskonferens lyfte jag att Stockholms stad ska vara en sammanhållen stad. Tillväxten i sig gör detta möjligt. Genom ökade skatteintäkter för att att fler människor jobbar kan vi erbjuda fler ungdomar sommarjobb, öka satsningarna på skolor med låg måluppfyllelse och öka insatserna för att utlandsfödda ska tillträde till
arbetsmarknaden. Metro13aug14Vidare vill Alliansen fortsätta flytten av kommunala förvaltningar och bolag från innerstaden till ytterstaden. Flera bolag och förvaltningar har redan beslutat om en flytt, senast i raden är Micasa som som flyttar från Södermalm till Järva. Detta betyder så klart väldigt mycket för integrationen och för att ett sammanhållet Stockholm. För att få levande och attraktiva stadsdelar krävs det både arbete och bostäder som är integrerade och inte separerade från varandra.

Vi vill också foga samman Stockholm genom att koppla ihop stadsdelar rent fysiskt med ny bebyggelse. Tillväxten skapar ett enormt tryck på nya bostäder och med hjälp av det ska vi läka en del av de sår som tidigare stadsplanerare varit med och skapat.

Vi är också överens om att Stockholm fortsatt ska ha ett lågt skattetryck. Vi har under två mandatperioder sänkt skatten med 75 öre, det tillsammans med jobbskatteavdraget och landstingets skattesänkning har gett en hel månadslön extra för breda löntagargrupper. Detta har vi kunnat göra samtidigt som skolan, förskolan, omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat och insatser för fler sommarjobb, en utbyggd infrastruktur, en renare stad och förbättrad integration har genomförts. Alliansen har visat att det inte finns ett statiskt samband mellan högre skatter och bättre välfärd. Samband finns däremot mellan fler jobb och bättre välfärd, därför fortsätter vi med strategin att öka sysselsättningen framför breda skattehöjningar för löntagarna.

Bilder ovan: DN Stockholm, 13/8-14 och Metro, 13/8-14