Skadlig skattehöjning

Erik_S_medfotografPressmeddelande, 29/10 2014

Idag har den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus fastslagit att den kommunala skattesatsen för 2015 kommer att höjas med 35 öre till 17,68 kronor. Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, är kritisk till skattehöjningen.

– Kristdemokraterna anser att Stockholm fortsatt ska ha en låg kommunalskatt. Stockholms stads ekonomi är mycket välskött efter åtta år med alliansstyre. Med en ansvarsfull politisk majoritet behövs ingen skattehöjning. Tvärtom indikerar detta en kurs där skattehöjningar är svaret på varje utgiftsökning istället för ökad sysselsättning och minskat bidragsberoende, säger Erik Slottner (KD).

– Den rödgrönrosa majoriteten tycks vara övertygad om att det finns ett statiskt samband mellan högre skatter och bättre välfärd. Men så är det inte. Sambandet finns istället mellan ökad sysselsättning och bättre välfärd. Alliansen har under två mandatperioder sänkt skatten med 75 öre. Detta har vi kunnat göra samtidigt som vi har satsat på skolan, förskolan, omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Det har varit möjligt tack vare välskötta finanser, att vi har fått fler i arbete och att bidragsberoendet minskat. Jag beklagar att den nya majoriteten överger denna kurs även om det inte var särskilt oväntat, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Debatt om hyresrätter

Idag har jag deltagit i ett bild 1 (11)
frukostseminarium som Hyresgästföreningen ordnade. Bland annat presenterades en rapport där den svenska och den tyska hyresbostadsmarknaden jämförs. Jag deltog i en debatt där i övrigt representanter från Centerpartiet, Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet deltog. Vi diskuterade bland annat hur marknaden för hyresrätter kan förbättras och i vilken mån marknadshyror är önskvärt samt i vilken utsträckning det är rimligt med skillnader i hyra mellan innerstad och ytterstad. Hur vi kan öka produktionen av hyresrätter och hur integrationen på bostadsmarknaden kan förbättras var andra frågor som debatterades.

KF-premiär för mandatperioden

Bild Erik Sofia KF 20okt14Ikväll hölls första mötet med kommunfullmäktige för mandatperioden. Kristdemokraterna gick fram med ett mandat i valet (vi fick sammantaget 19 125 röster) och Sofia Modigh och jag kommer att representera partiet. Det första KF-mötet varade bara i en timme då det uteslutande var valärenden som stod på agendan, med till exempel val av borgarråd, oppositionsborgarråd och KF-presidium. När det gäller fördelning av nämnuppdrag och platser i bolag med mera så kommer det att fastställas inom kort.

Oansvarigt om Slussen

Pressmeddelande, 2014-07-17 Erik sittande

Den nya rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus stoppar ombyggnaden av Slussen. Majoriteten vill utreda Slussen en gång till innan den tar ställning till bygget. Detta är ytterligare en socialdemokratisk kollaps i de förhandlingar som nu pågår mellan de rödgrönrosa. Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, är mycket besviken på den nya majoriteten.

– Efter tjugo års diskuterande och utredande beslutade till slut kommunfullmäktige 2011 att Nya Slussen skulle byggas. Det är knappast ytterligare utredningar som behövs. Att förhala ombyggnationen av Slussen är djupt oansvarigt då det innebär ökade kostnader, fördröjningar och osäkerhet för stockholmarna och alla inblandade parter i projektet, säger Erik Slottner (KD).

– Varför var inte Socialdemokraterna tydliga om Slussen i valrörelsen? Beskedet om Slussen innebär att Socialdemokraterna sviker stockholmarna, precis som i frågan om Bromma flygplats och förbifarten, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

– Det går att göra vissa ändringar inom ramen för nuvarande detaljplan även om de pågående arbetena fortskrider. Men att avbryta projektet och stoppa alla upphandlingar och projekteringar är direkt oansvarigt, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11

Socialdemokratisk kollaps i ny plattform

Erik SlottnerEfter drygt fyra veckors väntan kom så till slut den nya majoriteten i Stockholms stadshus med sin politiska plattform. Det dröjde längre än de flesta hade trott vilket förmodligen beror på att det finns många viljor inom koalitionen och att de i princip var helt oförberedda innan de vann valet. När Alliansen styrde hade vi gjort upp om de svåraste stötestenarna redan före valet och vi är samkörda på ett helt annat sätt än vad nuvarande majoritet är. Till råga på detta är Socialdemokratin rejält försvagad både numerärt och i relation till övriga partier jämfört med när de styrde senast 2002-2006. Dessutom är ett fjärde parti – Feministiskt Initiativ – en del av majoritetskonstellationen denna gång. Hur tuffa de skulle vara i förhandlingarna var nog få som kunde förutse. Men nu har de till slut kommit överens om en plattform.

Och det märks att Socialdemokraterna är försvagade. Jag skulle nästan vilja påstå att det inte märks mycket av de socialdemokratiska färgerna i överenskommelsen. Man skulle rent av kunna tala om en socialdemokratisk kollaps. Den är väldigt grön, mörkröd och rosa.

Bromma flygplats ska läggas ner, finansieringen av förbifarten tas bort och skatterna lär höjas rejält. Klotterpolicyn slopas och hemtjänsten är först ut att få sin valfrihet naggad i kanten. I princip allt Socialdemokraterna sade inte skulle ske händer nu i och med den nya plattformen. Hur mycket skatterna kommer att höjas vet vi inte i dagsläget men med tanke på alla utgiftslöften i plattformen lär inte Socialdemokraternas 15 öre räcka utan mer är att vänta.

I skrivandes stund får jag också reda på att ombyggnationen av Slussen avbryts i väntan på ännu en utredning. Även det kostar mångmiljonbelopp. Molnen är svarta över Stockholm just nu.

Flumvänster har fått ett ansikte

Löfvén Romson

 

 

 

 

 

 

Det tycks vara en strategi för den nya regeringen att gömma undan känsliga frågor i luddiga och obegripliga förhandlingsdelegationer. Nu senast frågan om Bromma flygplats. Bostadsminister Mehmet Kaplan (mp) ska enligt miljöminister Åsa Romson (mp) få i uppdrag att utse en förhandlingsperson som ska föra samtal med kommuner som kan tänkas vilja exploatera citynära flygplatser för bostadsändamål. De kommuner som berörs är Stockholm, Jönköping, Uppsala och Linköping. Något mer flummigt än det här uppdraget får man nog leta efter. Mehmet ska alltså tillsätta en förhandlingsperson som ska föra samtal med kommuner som vill bygga bostäder på flygplatser, detta för att skapa ingångar till myndigheter för kommunerna. Men om kommunerna inte själva vill, ska då förhandlingspersonen ändå åka runt i landet och samtala? Och vad ska förhandlingspersonen ha för ingångsvärden i dessa samtal? Det vore mer intressant att få veta vad regeringen och den nya majoriteten i Stockholms stadshus vill med Bomma flygplats, men om det är tystnaden total. Är de beredda att i förtid bryta ett avtal som löper till 2038 och därmed ta de kostnader som skulle bli innebörden med ett avtalsbrott och minskad tillväxt? Men där är regeringen inte överens och då ska en avlönad förhandlingsperson föra samtal med motparter som vi inte ens vet vill prata. Mer flum än så här blir det inte. Flumvänster har fått en ansikte i Löfvéns/Romsons regering.