Direktpress om vår budget

Erik pelareDirektpress skriver om några av Kristdemokraternas budgetförslag. Tidningen tar upp några av våra satsningar på att Stockholm ska bli en vackrare stad där till exempel byggnader, broar och parker ska lysas upp och där gråa viadukter ska vitmålas. Direktpress nämner även några av våra satsningar på fler bostäder för unga.

Andra förslag i Kristdemokraternas budget, som presenterades tidigare i veckan, är att vi lägger 50 miljoner kronor på att minska barngruppernas storlek i förskolan. Vår ambition är högre än majoritetens. Vi vill ha max tolv barn i småbarnsgrupperna och max 15 för de äldre barnen. De rödgrönrosas ambition är 14 respektive 18 barn per grupp.

Vidare anslår vi 50 miljoner kronor till en boendegaranti för äldre. Alla som är över 85 år och som ansöker om en plats på ett äldreboende ska få plats utan biståndsbedömning. Vi anslår också 10 miljoner kronor för bättre mat, sociala aktiviteter, kulturella upplevelser och utevistelser.

Som bekant tillbakavisar vi majoritetens skattehöjning på 35 öre.

Vi budgeterar för samma koncernuttag som förra året, dvs 1200 miljoner kronor, det är 200 miljoner kronor mer än majoriteten. Vi ökar kraven på effektivisering för flera nämnder och vi sparar in på Kommunstyrelsens konsulter. Vidare säger vi nej till fritt inträde på museer, kultursekreterare i varje stadsdelsnämnd samt till det nyinrättade rådet för mänskliga rättigheter och utskottet för demokrati och ytterstad.

Fler bostäder för unga!

Pressmeddelande, 2014-11-26Hus

Kristdemokraternas förslag till budget för 2015 i Stockholms stad innehåller flera satsningar på att öka antalet små lägenheter för unga samt på en attraktivare stad.

– Kristdemokraterna vill att fler arkitekttävlingar ska utlysas där hyresnivån är en avgörande faktor för utfallet och halvera tomträttsavgälden för hyresrätter under 35 kvadratmeter, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

– Andra förslag är att fler bostäder ska reserveras åt personer under 30 år, så kallade ungdomsbostäder. Vi vill även att parkeringstalet för alla lägenheter under 35 kvadratmeter som inte är studentlägenheter ska vara 0,2. Detta skulle uppmuntra byggandet av fler mindre lägenheter vilket Stockholm är i stort behov av, säger Erik Slottner (KD).

Andra satsningar inom stadsbyggnadsområdet är att planera för fler överdäckningar, i första hand av Södertäljevägen mellan Liljeholmen och Årstadal samt att förnya och förbättra Sergels torg.

Kristdemokraterna vill även att Slakthusområdet ska utvecklas med hänsyn till och med inspiration av områdets kulturhistoriska värden med dess blåklassade byggnader.

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Kristdemokraterna föreslår äldreboendegaranti

Erik SlottnerPressmeddelande, 2014-11-25

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus avsätter 50 miljoner i sitt budgetförslag för 2015 till en äldreboendegaranti och 10 miljoner för att öka välbefinnandet i äldreomsorgen.

– Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti. Stockholms stad blir därmed skyldig att erbjuda plats i ett äldreboende, utan biståndsbedömning, för personer som så önskar och är över 85 år, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

– Vi gör även en satsning på att öka välbefinnandet inom äldreomsorgen genom god mat, sociala aktiviteter, utevistelser och kulturupplevelser. Vi satsar 10 miljoner för detta ändamål, säger Erik Slottner (KD).

– Därutöver vill vi öka möjligheten för äldre att själva påverka innehållet i hemtjänsten genom att möjliggöra val av olika servicetjänster. Det ska inte enbart vara enkelt att välja utförare av hemtjänst utan också vilken typ av tjänster man behöver hjälp med, avslutar Erik Slottner (KD).

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Mindre barngrupper i förskolan!

Pressmeddelande, 2014-11-25Erik sittande

Kristdemokraterna i Stockholms stadshus vill minska barngruppernas storlek i förskolan till max tolv barn i småbarnsgrupperna (1-3 år) och max 15 barn i övriga grupper.

I ett första steg avsätter Kristdemokraterna 50 miljoner kronor i budgetförslaget för 2015 för att nå detta mål.

– Mindre barngrupper ger mer tid för barnen och innebär att fler barn blir sedda, bekräftade och känner sig trygga. Det pedagogiska uppdraget blir också lättare att klara av om barngrupperna är små, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

Nuvarande riktlinjer fastslår att antalet barn i småbarnsgrupperna inte bör vara fler än 14 barn per grupp och max 18 för de äldre. Dessa riktlinjer efterlevs dock inte i den utsträckning man kan förvänta sig. Våra 50 miljoner kronor är en kraftig åtgärd för att på allvar inleda ett arbete med att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Budgeten klar

SedelhšgNu har vi slitit i nästan två veckor med Kristdemokraternas budgetalternativ. Kl 21 igår kunde min kollega Markus till slut trycka på ”sendknappen”. Det är en budget som innehåller många förändringar gentemot majoritetens. Alla kan jag än så länge inte avslöja eftersom budgeten offentliggörs först på onsdag eftermiddag. Men hittills har vi berättat att Kristdemokraterna lägger 50 miljoner kronor på att minska barngruppernas storlek i förskolan. Vår ambition är högre än majoritetens. Vi vill ha max tolv barn i småbarnsgrupperna och max 15 för de äldre barnen. De rödgrönrosas ambition är 14 respektive 18 barn per grupp.

Vidare anslår vi 50 miljoner kronor till en boendegaranti för äldre. Alla som är över 85 år och som ansöker om en plats på ett äldreboende ska få plats utan biståndsbedömning. Vi anslår också 10 miljoner kronor för bättre mat, sociala aktiviteter, kulturella upplevelser och  utevistelser.

Som bekant tillbakavisar vi majoritetens skattehöjning på 35 öre. Den är helt meningslös då staden väntas göra ett överskott på två miljarder kronor i år. Den skadar istället Stockholms tillväxt och risken för fler skattehöjningar är uppenbar.

Vi budgeterar för samma koncernuttag som förra året, dvs 1200 miljoner kronor, det är 200 miljoner kronor mer än majoriteten. Vi ökar kraven på effektivisering för flera nämnder och vi sparar in på Kommunstyrelsens konsulter. Vidare säger vi nej till fritt inträde på museer, kultursekreterare i varje stadsdelsnämnd samt till det nyinrättade rådet för mänskliga rättigheter och utskottet för demokrati och ytterstad.

Budgeten ska debatteras och beslutas den 8-9 december. Vi håller på kl 10-22 båda dagarna. Välkomna till stadshuset då!

Höjd skatt och hotad valfrihet

SedelhšgIdag har den rödgrönrosa majoriteten presenterat sitt budgetförslag för 2015. Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, är kritisk.

– Detta är inte en framtidsbudget. Majoriteten vill höja skatten med 35 öre och styr nu in staden på en kurs där skattehöjningar är svaret på varje utgiftsökning när svaret egentligen borde vara ökad sysselsättning och minskat bidragsberoende. Stockholms mycket välskötta ekonomi kommer att påverkas negativt av denna politik, säger Erik Slottner (KD).

– Valfriheten inom äldreomsorgen är under hot av majoriteten. I Stockholms stad får 60 procent sin äldreomsorg genom fristående aktörer. Äldre människor har precis som yngre olika behov och önskemål. Därför är det viktigt att erbjuda en mångfald av utförare med olika inriktningar och metoder. Majoriteten vill nu begränsa, istället för att utveckla, valfriheten. Bland annat ska LOV utredas och man säger att kommunala alternativ ska vara grundalternativet, med andra ord att kommunen ska vara norm och allt annat undantag. Det är ett steg tillbaka i utvecklingen av Stockholm och något jag beklagar djupt, säger Erik Slottner (KD).

– I valrörelsen gjorde Socialdemokraterna ett stort nummer av att de ville ge mer pengar till skolan. Skatten ville de höja med 15 öre för att öronmärka till skolan. Nu ser vi resultatet. Den nya majoriteten ökar resurserna till skolan väsentligt mindre än vad Alliansen gjorde. Det är ett stort svek från Socialdemokraterna, säger Erik Slottner (KD).

– Miljöpartiets högljudda löften om två cykelmiljarder tycks ha varit tomma löften. Endast en miljard avsätts till detta till 2018 och alla de som trodde på Miljöpartiets löften får anses ha blivit överkörda, säger Erik Slottner (KD).

– Några guldkorn i budgeten finns dock. Ett är att jobbtorg för unga öppnas i Söderort, ett annat är att personer över 85 år ska garanteras ett tryggt boende, avslutar Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman, 076-122 99 11

Majoriteten går emot en majoritet av stockholmarna

Stockholmarna gillar inte regeringens och stadshusmajoritetens stockholmspolitik. Nedläggningshotet av Bromma och förhalandet av Förbifarten och Nya Slussen ratas av en stor majoritet av stockholmarna enligt en ny opinionsmätning utförd av Opinion Stockholm.  Det är inga förvånande siffror men borde ändå få det nya styret att tänka efter. Socialdemokraterna har på olika nivåer modifierat en del ståndpunkter på sistone. Förbifarten lär byggas eftersom landstinget har borgerligt styre och inte alls är intresserat av att ändra finansieringsgrunden för Förbifarten enligt en s-märkt minister. Jag delar hans analys. Vad det gäller Bromma säger Karin Wanngård att den bara kan läggas ner om det inte äventyrar tillväxt och sysselsättning. Frågan är bara vem som ska avgöra om så sker, det är knappast något opartisk vetenskap som lägger grunden för sådana beräkningar. Deras samarbetspartners brukar dessutom inte gilla normala nationalekonomiska beräkningar. Näringsminister Damberg har rasat mot beslutet och säger att regeringen inte kommer att bidra till en nedläggning av Bromma vilket är en förutsättning för att avtalet ska brytas före 2038. Ombyggnationen av Slussen ska visst ändå fortsätta om än i lugnare takt och den omfattande utredning av projektet som majoriteten har aviserat ska tydligen vara klar redan i januari trots den enorma mängd material som finns att tillgå, enligt Exploateringsnämndens nye ordförande Jan Valeskog (s). Än så länge har inte Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ kommenterat de senaste dagens utspel, när de väl gör det kan bli riktigt kaos.

Åter till opinionsmätningen som presenterats idag. Den visar att en klar majoritet av stockholmarna vill ha både Nya Slussen, Förbifarten och Bromma flygplats. Socialdemokraterna körde ett fult spel före valet. De gav ingen fingervisning om de beslut som kom bara några veckor efter valet. Först när regeringen insåg vad deras partikamrater i Stockholm sysslar med började andra tongångar råda. Frågan är nu hur övriga majoritetspartier ställer sig. Det kan bli stormigt kommande månader och år framöver.

Posterna klara

stadshusetIdag har det offentliggjorts hur Alliansens platser i nämnder och bolagsstyrelser har fördelats. Kristdemokraterna kommer att öka sin representation rejält jämfört med föregående mandatperiod. Vi får nu plats i samtliga centrala nämnder, stadsdelsnämnder (med undantag av Älvsjö) samt flera bolagsstyrelser. Som gruppledare känns det fantastiskt roligt och det ger oss en bättre insyn och gör oss betydligt bättre rustade i den politiska debatten.

Vi lyckades också förhandla oss till två vice ordförandeposter. Dels i Äldrenämnden dels i Micasa. Äldrenämnden är den näst tyngsta nämnden i pengar räknat, bara Utbildningsnämnden har en större budgetpost att fördela. Omsorgen om äldre har alltid varit en prioriterad fråga för Kristdemokraterna och är ett område som vi haft ansvar för både i regeringsställning och i stadshuset. Det känns därför naturligt och stimulerande att få fortsätta med de frågorna. Valfriheten är under attack av den nya majoriteten, det kommer Kristdemokraterna aldrig att acceptera. Vidare kommer vi att kräva att äldreomsorgen ska få ett fortsatt resurstillskott för att kunna stärka kvaliteten och ge äldre i behov av omsorg rätt till sociala aktiviteter, kulturella upplevelser och god mat.

Micasa är stadens fastighetsbolag som tillhandahåller äldrebostäder. Det är en viktig uppgift då Sverige går mot allt fler riktigt äldre. Behovet av ett anpassat boende kommer med stor sannolikhet att öka framöver. Vi står också med många äldre servicehus som är i behov av upprustning och som borde omvandlas till trygghetsbostäder. Utmaningar saknas alltså inte för Micasa framöver.