Hur många monster tål MP?

20150219 DI MonsterJag skriver i Dagens Industri (19/2-15):

Ett monster som inte kommer att bli av har Daniel Helldén, Miljöpartiets ledande frontfigur i Stockholm, kallat Förbifarten för. Nu vet vi dock att Förbifarten äntligen kommer att byggas. Efter nyår påbörjades arbetena efter att regeringen lagt projektet på is i tre månader till en kostnad av 170 miljoner kronor. Miljöpartiet tvingas alltså se på när deras egen regering genomför ett projekt som de själva har kallat för ett monster.

[…]

Förbifarten, Bromma flygplats, Slussen och bullerfrågan var alla fyra stora frågor för Miljöpartiet i valrörelsen och tongångarna var hårda. Det är föga troligt att partiet skulle acceptera att ge vika i alla frågor. Något mer än utredningar och expertgrupper måste de dock få igenom för att ha någon heder kvar när väljarna ska mötas igen 2018. Min fråga till Miljöpartiet i Stockholm är därför: Hur många fler monster tål ni att svälja innan makten blir för tung att bära?

Läs hela artikeln här
Bild: www.di.se, 19/2-15

Nobelcenter på Blasieholmen

Erik SlottnerKristdemokraterna stödjer förslaget om att bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen. Samtidigt återstår ett par viktiga frågor. Byggnadens utformning kan förbättras ytterligare och tullhusets bevarande ska beaktas.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus och ledamot i stadsbyggnadsnämnden, med anledning av att nämnden fattar beslut inför samråd.

– Kristdemokraterna föredrar en rundare byggnad med mer oregelbunden takutformning. Den föreslagna kubliknande byggnaden riskerar att bli ett alltför abrupt inslag i den kulturhistoriskt viktiga miljön på platsen, säger Erik Slottner (KD).

– Det förslag som har vunnit arkitekttävlingen ska under våren ut på samråd. Det är viktigt att lyssna på de synpunkter som kommer in på byggnadens utformning och gestaltning, säger Erik Slottner (KD).

– Jag anser också att tullhusets bevarande ska beaktas. Huset kan vara en del av den nya byggnaden, eller bevaras i anslutning till byggnaden. Ett alternativ är att flytta tullhuset till en annan plats, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11
Foto: Scharlotte Peppare

Arbetsplatsbesök i Huddinge

 

HuddingeI veckan besökte Caroline Szyber, ordf i Civilutskottet, och jag Huddinge för att se på ett av Skanskas projekt med yteffektiva lägenheter inom deras projekt BoKlok. Det är mycket bra att privata byggföretag tar initiativ för att få ner boendekostnaderna bland annat genom ökad yteffektivitetet. Sen fanns en del annat att önska i projektet vad det gäller stadsmässighet för att det ska vara applicerbart i Stockholm, men det hoppas jag kan utvecklas. När jag ställde frågan om det går att ha verksamheter i bottenvåningarna så fick jag ett  nej eftersom BBR kräver 2,70 meter i takhöjd för verksamhetslokaler medan BoKlok använder sig av måttet 2,50 för sina lägenheter. Alltså går det inte med dessa modulbyggnader att ha verksamheter i bottenvåningarna. Detta är så klart en stor brist och BBR bör därför ändras på denna punkt.

Annars är det alltid väldigt givande att komma ut på en arbetsplats och komma in i lägenheter, det ger mer än att bara se ritningar och diagram. Det blir också alltid intressanta samtal både med ledning och arbetstagare.Huddinge2

 

KF-debatt om tvärbanan och Sergels torg

20150216 Slottner KFI kommunfullmäktige igår ställde jag två frågor till majoriteten. Jag och Daniel Helldén (MP) debatterade om Miljöpartiets planer på att lägga ner Bromma flygplats kommer att försena bygget av tvärbanans norra gren. Roger Mogert (MP) fick svara på visionerna för Sergels torgs framtid, där jag lyfte behovet av att utveckla platsen och att i samråd med lämpliga aktörer, såsom City i Samverkan, göra Sergels torg till en mer attraktiv mötesplats.

Bland beslutsärendena blev det bland annat debatt om Grimsta IP, där Micke Valier (KD) uttrckte kritik mot att upprustningens kostnader har ökat med elva miljoner. DN sammanfattar KF-sammanträdet här

Lunch med Slussens expertgrupp

bild (11)Idag hade Kristdemokraterna i Stockholms stadshus lunchmöte med den expertgrupp som har utrett Nya Slussen. Vi fick ta del av en presentation av gruppens slutsatser och fick tillfälle att ställa frågor. Jag har tidigare skickat ut detta pressmeddelande, i samband med att expertgruppen presenterade sina slutsatser. Expertgruppens rapport och slutsatser finns tillgängliga här.

Möte om nämndarbetet

bild (5)Igår kväll deltog omkring 25 kristdemokrater med politiska uppdrag i Stockholms stad i ett möte om hur vi ska arbeta politiskt i staden under mandatperioden. Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, berättade om arbetet i nämnderna och vad som förväntas av våra representanter. Efter diskussionen med Erik följde en redogörelse från Annelie Svensson, äldreförvaltningen, om biståndsbedömningen i staden. Vi kommer att ha denna typ av ”storgruppsmöten” två gånger per termin, utöver de ordinarie mötena med ledamöter/ersättare i facknämnderna som hålls varje tisdag veckan innan kommunfullmäktige.

Prioritera inte ner brott mot äldre

Erik pelareDN skriver idag om brott mot äldre och att Polisen väljer att lägga ner den särskilda enhet som jobbar med dessa frågor. Istället ska mängdbrottsenheten ta över frågan. Jag är kritisk till detta och blir intervjuad med anledning av det, du kan läsa intervjun här. Mängdbrotten utgör den stora delen av antalet anmälda brott. Att ta in brott mot äldre i den kategorin riskerar att osynliggöra dessa brott vilket vore djupt olyckligt. Brott mot barn och äldre är de brott som berör oss allra mest och behöver särskild uppmärksamhet. Det finns nu en uppenbar risk att den kompetens som har byggts upp i enheten mot brott mot äldre monteras ner. Hembesök har varit ett viktigt inslag i insatserna för att öka äldres trygghet när ett brott har skett, men det upphör nu vilket också är mycket illa. Stockholms län har fått ca 1000 fler poliser under senare år, då borde tid för att stötta äldre som utsatts för brott finnas. Tyvärr är detta inget politiskt beslut men jag hoppas att Polisen tänker om i detta avseende.